رایویژه

نمونه رأی رد دعوا به علت عدم صلاحیت کارآموز وکالت برای ورود به پرونده به استناد آیین نامه جدید لایحه استقلال

وکلاپرس – قاضی شعبه شورای حل اختلاف در استان همدان به استناد آیین نامه اخیرالتصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دعوای مطرح شده به وکالت از سوی کارآموز وکالت را رد کرده است.

به گزارش وکلاپرس، قاضی شورای حل اختلاف در شهرستان فامنین استان همدان به استناد تبصره ۲ ماده ۵۴ آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دعوای شخصی به وکالت از سوی یک کارآموز وکالت(با خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۹ میلیون تومان) را با این استدلال که «وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است» رد کرده است!

بیشتر بخوانید: آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری + متن سند

در ادامه متن این رأی را میخوانید:

پرونده کلاسه  ………  شعبه ۱۱۲ شورای حل اختلاف شهر…

خواسته ها:

  •   مطالبه وجه چک
  • مطالبه خسارت دادرسی
  • مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردشکار:

خواهان دادخواست خود را به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت رسیدگی و انجام تشریفات قانونی و استماع اظهارات اصحاب دعوا در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۰ با توجه به تکمیل بودن پرونده جهت صدور رای ختم رسیدگی اعلام و با توکل به خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان قضایی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست ………. فرزند محمد به خواست مطالبه وجه چک به مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده و تاخیر در تادیه در حق موکل، نظر به اینکه حسب دلالت تبصره ۲ ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ قوه قضاییه (زید عزه) که تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است، وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از از احکام آن ها دیوان عالی کشور است و یا اعاده دادرسی کیفری منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

و با توجه به اینکه احکامی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی می باشد. عنایت به اینکه وکیل وکیل خواهان به دلالت نسخه الکترونیک قرارداد وکالت تقدیمی به شماره پروانه … صادره از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ایام کارآموزی وکالت می باشد و زمان کارآموزی ایشان سپری نشده است؛ یاد شده دارای سمت لازم به دلیل ممنوعیت از وکالت در این قسمت از دعاوی نبوده و موضوع مشمول ایرادات شکلی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

لذا مستنداً به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۵ ماده ۸۴ کانون مارالذکر قرار رد دعوای نخستین صادر و اعلام می گردد. قرار صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فامنین می باشد.

قاضی شعبه ۱۱۲ شورای حل اختلاف ….

بیشتر بخوانید:

از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

ماده ۵۴- کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می‌دهد:

۱- مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاه‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به‌عمل‌آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم، با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد. این تصمیم قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.

۲-مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز (به‌غیراز ایام تعطیل) تمام‌وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تأیید کمیسیون کارآموزی، این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی، با اعلام کمیسیون و تأیید هیئت‌مدیره، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است.

تبصره- تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.

۳- مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهند:

الف- با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛

ب- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛

پ- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛

ت- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی، در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند.

تبصره ۱- در صورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می‌شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.

تبصره ۲- کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردأ یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.

تبصره ۳- در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می‌کنند، مدت دوره‌های سه‌گانه فوق به نصف کاهش می‌یابد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. ماده ۳۶۷ ف.آ.د.م. ناظر بر 《آرای دادگاه های بدوی》 است که راجع به احکام با خواسته بیش از دو میلیون تومان صادر شده است و با توجه به استثنائی بودن فرجام خواهی (به طور کلی طرق فوق العاده اعتراض)، تسری آن به شورای حل اختلاف که دادگاه نیست وجاهت حقوقی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا