رایویژه

نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر درباره الزام صندوق حمایت وکلا به لغو عضویت وکیل دادگستری

وکلاپرس ـ شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در سال ۹۸ در یک رأی حکم به لغو عضویت اجباری یک وکیل دادگستری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی از صندوق حمایت از وکلا داده است.

به گزارش وکلاپرس، شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر تهران به استناد تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹) و اصل آزادی اراده دعوای این وکیل دادگستری را وارد دانسته و حکم به لغو عضویت اجباری او از صندوق حمایت وکلا داده است.

بیشتر بخوانید:

تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:

‌تبصره– وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.

متن رأی شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر تهران

تجدیدنظرخواه: خانم محبوبه …

تجدیدنظرخوانده: صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به نشانی بزرگراه مدرس به سمت شمال خیابان شهید وحید دستگردی ظفر – خیابان ناجی -کوچه فرزان شرقی – پلاک ۳۵

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۹۸۰۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ صادر شده از شعبه محترم ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی

گردشکار: با توجه به مجموع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم محبوبه… با وکالت آقای علی… به طرفیت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از دادنامه شماره… مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ صادر شده از شعبه محترم ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته لغو عضویت اجباری از صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و مطالبه خسارات دادرسی صادر و اعلام نموده است، دادگاه نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی، نامبرده از سال ۱۳۹۶ تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز می باشد و حسب قسمتی از تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، وکلایی که مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی می باشند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می باشند

فلذا با توجه به اینکه در تبصره ماده یک قانون مذکور بخشی در خصوص تقدم یا تاخر صندوق بیمه به عمل نیامده است و از سوی دیگر با توجه به اصل آزادی اراده نمی توان علیرغم عدم الزام قانونی تجدیدنظرخواه را مکلف به تحت پوشش ماندن بیمه صندوق وکلا و کارگشایان دادگستری نمود، اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و مستندا به تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا کارگشایان دادگستری و مواد ۳۵۸ و ۵۱۵ ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض حکم بدوی، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به لغو عضویت تجدیدنظرخواه از صندوق مذکور، پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید.

رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی

مستشار دادگاه
مصطفی اصغرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا