رای

نمونه رأی با موضوع عدم امکان اجرای رأی داور قبل از قطعیت آن

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع عدم توقف اجرای رأی داور درصورت درخواست ابطال آن پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع عدم توقف اجرای رأی داور درصورت درخواست ابطال آن پرداخت.

این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

درخواست ابطال رای داور، سبب توقف اجرای آن نمی شود بلکه اگر دلایل اعتراض قوی بود، به تشخیص دادگاه، نقش مانع را برای اجرا خواهد داشت.

همچنین در جایی که دادگاه، حکم بر ابطال رای داوری صادر کند، توقف اجباری است.

هر یک از این دو حالت (توقف به اقتضای قوی بودن دلایل اعتراض و توقف به جهت ابطال رای در مرحله نخستین) در مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

بیشتر بخوانید:

متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.

پرونده کلاسه ………

خواهان: …………………..

خوانده: ……………

خواسته: درخواست اجرای رای داور

بسمه تعالی

به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.

 قرار دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ………. به خواسته اجرای رای داور موجود در کلاس پرونده ۹۹۰۹۸۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تفت با عنایت به ملاحظات پرونده نظر به اینکه نسبت به رای داوری در فرجه قانونی اعتراض شده و درخواست ابطال آن به عمل آمده، لذا اجرای رأی داور قبل از قطعیت آن قابلیت استماع ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان یزد می باشد.

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا