رای

نمونه دادنامه بدوی و تجدیدنظر درباره تغییر نام کودک از نیلیا به نیلیارز

تصویر هر دو رای را در انتهای مطلب ببینید

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه در خصوص دعوای خواهان خانم نیلیا … به طرفیت ثبت احوال تهران بخواسته تغییر نام از نیلیا به نیلیا رز بدین توضیح خواهان در شرح خواسته اظهار داشته نام فرزند این جانب نیلیا ثبت گردیده در حالی که بین اقوام و دوستان بنام نیلیا رز مشهور می باشد بر این تعدد نام موجب بروز مشکلاتی برای این جانب گردیده و تقاضای تغییر نام دارد و اداره ثبت احوال طی لایحه ای دفاع را طرح و تقاضای بطلان دعوی را نموده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه

۱- وفق مقررات قانونی ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست اما تغییر مطالب آن با حکم دادگاه امکان پذیر میباشد و ماده ۱۱ قانون ثبت احوال نیز مشمول همین قاعده است

۲- وفق مقررات ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود و حق انتخاب نام دلخواه نیز از جمله حقوق مدنی و مربوط به احوال شخصیه هر فرد میباشد و در خصوص صغیر این حق متعلق به ولی او می باشد.

لذا این دادگاه دعوای خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۹۵۸ و ۹۹۵ قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان به تغییر نام خواهان از نیلیا به نیلیا رز در سند سجلی شماره ۵۰/۵۳۴۶۵۳ ب صادره از تهران با حفظ سایر مندرجات صادر و اعلام مینماید. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است

دادرس شعبه ۹۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت – دکتر علیرضا قاسمی ساغند

بیشتر بخوانید:

رای دادگاه تجدید نظر

(رای دادگاه)

تجدیدنظرخواهی اداره کل ثبت احوال استان تهران بطرفیت نیلیا با وکالت … نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تغییر نام خواهان در سن سجلی وی از نیلیا به نیلیارز صادر گردیده با در نظر داشتن جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است؛

زیرا نام مندرج در سند سجلی خواهان از اسامی رایج مصطلح و متناسب با جنس صاحب سند بوده، در ردیف اسامی متعارف و نیک قرار دارد و مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال توسط ولی قانونی و به درستی انتخاب گردیده و موجبی قانونی برای تغییر آن وجود ندارد و دلیل محکمه پسند برای تغییر در مندرجات سند سجلی که از جمله اسناد رسمی است ارائه نگردیده و لزوم حفط اعتبار اسناد سجلی و تبعات منفی ناشی از تغییرات در وضعیت هویت شخص اقتضاء می کند تا از تغییر در اسامی مصطلح و متعارف و متناسب با فرهنگ افراد جلوگیری شود و به نظر این دادگاه بر اساس مقررات قانونی انتخاب نام از حقوق والدین بوده و چنانچه والدین نام مناسب و نیک برای فرزند خود انتخاب نموده باشند موجبی برای تغییر آن وجود ندارد، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و معمول پر صحت می داند. مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است

رئیس شعیه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران: محسن شریعنی

مستشار دادگاه: رضا معصوم زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا