نظریه مشورتی

نظریه مشورتی با موضوع نشر آگهی مزایده در روزنامه‌های محلی با وجود سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

مشخصات نظریه:

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۱۱۰۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

بیشتر بخوانید:

استعلام :

در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر نشر آگهی مزایده در یکی از روزنامه‌های محلی، با توجه به این‌که در حال حاضر مزایده‌های قوه قضاییه به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و آگهی مزایده نیز در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) منتشر می‌شود،‌آیا همچنان در مقام انجام مزایده نشر آگهی مزایده در روزنامه‌های محلی الزامی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مواد ۱۷۵، ۱۷۶ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵؛ به‌ویژه تبصره ۲ ماده ۱۶ آیین‌نامه مزبور و ماده ۱۲ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸، انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه و یا سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)؛ آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشریه به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بنابراین در فرض سؤال، با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا