قوانین و مقررات وکالتویژه

نظام نامه ثبت اطلاعات در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت (ویرایش دوم/ اسفند ۱۴۰۰)

وکلاپرس- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ و بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ ویرایش دوم نظام نامه ثبت اطلاعات در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت، مبنی بر موضوعات قرارداد متمم و استعفای وکیل را منتشر کرد.

نظام نامه ثبت اطلاعات در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت(ویرایش اول/ آذر ۱۳۹۹) را در اینجا بخوانید

نظام نامه ثبت اطلاعات در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت(ویرایش دوم/ اسفند ۱۴۰۰)

نسخه پی دی اف نظام‌نامه سامانه قرارداد الکترونیک وکالت را از ایـــــــــــــــنجـــــــــــــــا دانلود کنید

کلیات

۱- قرارداد الکترونیک وکالت در راستای بند «ش» از تبصره ۶ قانون بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است.

۲- بر اساس قسمت اخیر ماده مذکور قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و روابط مالی فی مابین وکیل و موکل می‌باشد. با این بیان، سامانه به‌صورت توأمان دربر گیرنده وکالت‌نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی (قرارداد سنتی) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست.

۳- بر اساس همین ماده فرض نبود قرارداد بین وکیل و موکل مسموع نبوده و قانون بودجه کشور در سال ۱۳۹۹ مؤخر بر سایر قوانین در این باب می‌باشد.

۴- پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت بر اساس تصریح ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی (در راستای امور قضایی) ثبت‌نام وکیل و موکل در ثنا می‌باشد. جهت پاسخ به نیاز همه متقاضیان به اخذ خدمت وکالت، مواردی تحت مجوز خاص در سامانه لحاظ شده است.

مجوز خاص

موارد مرتبط با مجوز خاص در خصوص قرارداد الکترونیک وکالت:

نکته: تصدیق نمودن اسناد مثبته مبنی بر تخصیص یکی از موارد خاص به موکل توسط وکیل مبنای تشخیص صدور این مجوز در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) می‌باشد.

۱- افرادی که در حال حاضر محل اقامت آنان در زندان و بازداشتگاه و مؤسسات کیفری است و در ثنا فاقد ثبت‌نام می‌باشند، لازم به ذکر است با توسعه دفاتر خدمات مستقر در زندان و احراز شماره تلفن همراه متعلق به زندانی، امکان ثبت‌نام در ثنا و تنظیم قرارداد وکالت در دفاتر خدمات مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.

(مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص: برگ زندان موکل از سزاجا / تأید مرجع انتظامی و مؤسسات کیفری)

۲- افرادی که در واحدهای قضایی نظر به فوریت موضوع نسبت به انعقاد قرارداد وکالت با وکیل انتخابی یا تسخیری اقدام و امکان دریافت پیامک را ندارند.

(مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص: گواهی وکیل مبنی بر وجود موکل در زندان)

۳- در خصوص موکلین خارجی (اتباع بیگانه) که فاقد ثبت‌نام در ثنا می‌باشند و یا نسبت تنظیم وکالت‌نامه یا وکیل در خارج از ایران اقدام می‌نمایند.

(مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص: گذرنامه موکل و مدرک احراز هویت شخص خارجی)

۴- افرادی که دارای محدودیت‌های حرکتی هستند که بر اساس مجوزهای اعطایی از ناحیه مقام مجاز با الحاق اسناد پزشکی در سامانه این امکان فراهم می‌گردد.

(مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص: گواهی پزشکی متخصص که به تأیید وکیل رسیده باشد)

توجه: با ابزارهای در دست پیاده‌سازی مبنی بر احراز هویت از راه دور به‌زودی امکان ثبت‌نام همه اشخاص با هر محدودیتی در ثنا امکان‌پذیر می‌گردد.

۵- در خصوص مواردی که متهم بر اساس قانون می‌بایست دارای وکیل تسخیری بوده و متواری می‌باشد.

(مدرک مرتبط جهت صدور مجوز خاص: تأیید مرجع قضایی مبنی بر متواری بودن متهم و الزام وکیل به پذیرش وکالت تسخیری)

۶- وکالت‌نامه‌هایی که قبل از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۹ به امضای وکیل و موکل رسیده است.

(مدرک مرتبط: وکالت‌نامه سنتی که تاریخ قید شده در آن قبل از اول آذرماه ۱۳۹۹ باشد)

نکته: در این موارد وکیل در زمان ارایه دادخواست و یا انتخاب در هر مرحله از دادرسی به‌عنوان وکیل در دفاتر خدمات و یا از طریق سامانه خودکاربری وکیل اعلام می‌دارد، بر اساس یکی از موارد مندرج در این بخش و با الحاق مدارک مرتبط مربوط به هر بند با مجوز خاص، امکان ارایه وکالت‌نامه کاغذی (سنتی) به ایشان اعطا می‌گردد.

شخص حقوقی

۱- در خصوص اشخاص حقوقی، در ابتدا مشخصات شخص حقوقی در بخش موکل ثبت و سپس اشخاص حقیقی که بر اساس موارد مندرج در آگهی‌های ثبتی شرکت به‌عنوان نماینده و صاحبان حق امضای مجاز شناخته می‌شوند، در بخش نماینده درج خواهند شد، لازم به ذکر است پیامک رمز به شماره تلفن همراه نمایندگان شخص حقوقی ارسال می‌گردد. انطباق و بررسی صحّت این اطلاعات با وکیل محترم می‌باشد. همچنین شخص حقوقی و نماینده، هر دو می‌بایست در ثنا ثبت‌نام نموده باشند.

۲- برای سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها متقاضی سرویس احراز اصالت قرارداد الکترونیک وکالت، خدمت مذکور در شبکه ملی اطلاعات XIN قرار گرفته است. با ارایه تقاضا از ناحیه هر یک از این سازمان‌ها به شورای تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، امکان دریافت این مهم برای آن‌ها فراهم می‌گردد. بر این اساس مراجع شبه‌قضایی، داوری و سایر مراجع حسب نیاز جهت بررسی قرارداد الکترونیک می‌توانند از این قابلیت بهره‌مند گردند. منظور قانون‌گذار به استفاده از قرارداد الکترونیک وکالت در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هر مرجعی است که نیازمند به اخذ وکالتنامه در فرایند کاری خود می‌باشد.

الزامات

۱- اطلاعات هویتی و نشانی افرادی که مجاز به امضای قرارداد وکالت می‌باشند (وکیل و موکل، وکیل مع‌الواسطه، وصی، قیم، متولی، امین، وکیل مدنی) از ثنا استخراج می‌‌شود. در صورت تغییر اطلاعات می‌بایست این افراد ابتدا تغییرات را در ثنا اعمال نمایند.

نکته: در وضعیت (وکالت مدنی)، وصی، قیم، متولی، امین، مدیر تصفیه که به هر علت در ثنا ثبت‌نام ندارند، ثبت نمایندگان مذکور در ثنا الزامی بوده و در خصوص موکلین اصلی با ثبت کد ملی مشخصات ایشان از ثبت احوال استخراج و وضعیت حیات وی بررسی می‌شود، سایر اطلاعات اصیل مانند آدرس، توسط وکیل به‌صورت تایپی درج می‌گردد لذا الزامی به ثبت‌نام ایشان در ثنا در این مرحله نیست.

۲- در خصوص اشخاصی که در ثنا ثبت‌نام و تصویر امضا ندارند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات نسبت به ثبت تصویر امضا در سامانه مذکور اقدام نمایند.

۳- ابطال قرارداد وکالت صرفاً قبل از تأیید نهایی وکیل امکان‌پذیر است و پس از آن قرارداد مذکور دارای آثار قانونی بوده و از طریق این سامانه قابل ابطال نیست.

۴- قرارداد وکالت به صورت الکترونیکی از زمان لازم‌الاجرا شدن، ملاک عمل بوده و تسری به قراردادهای سنتی انعقاد یافته قبل از تاریخ الزام ندارد. بدیهی است قراردادهایی که قبل از الزام و از زمان اجرای قانون در سامانه الکترونیک ثبت گردیده است نیز معتبر می‌باشند.

۵- با توجه به اینکه اسناد بارگذاری شده در قرارداد توسط وکیل تصدیق شده است، به‌عنوان مدرک مثبته وکالت‌نامه لحاظ گردیده و می‌بایست توسط ایشان ممهور شود. این مدارک متفاوت از دلایل و منضمات دادخواست بوده و صرفاً به وکالت‌نامه مربوط می‌باشد.

۶- نظر به اینکه راه‌اندازی، نگهداشت و توسعه قرارداد الکترونیک وکالت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت می‌پذیرد و مرکز و کانون هزینه‌ای را در خصوص انتشار اوراق وکالت متقبل نمی‌گردند، لذا هزینه‌ای احتمالی قابل مطالبه در خصوص این قرارداد در ردیف‌های تعیین شده مجاز لحاظ می‌گردد.

۷- حق‌الزحمه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت قرارداد وکالت در بخش مربوط به سامانه لحاظ خواهد شد.

امکانات

۱- امکان ثبت قرارداد وکالت برای بیش از یک وکیل ایجاد شده است، در این راستا یکی از وکلا با حساب کاربری خود نسبت به ثبت اطلاعات اقدام و سپس با کلید افزودن و درج کد ملی وکیل بعدی، اطلاعات ایشان را از ثنا بازیابی می‌نماید، در این صورت در انتهای فرایند پیامکی برای وکیل دوم و یا سوم در راستای تأیید قرارداد وکالت ارسال می‌گردد، به لحاظ رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص سایر مشخصات از جمله اقامتگاه و شماره تلفن همراه ایشان پس از تأیید از ناحیه وکیل مذکور در سامانه درج می‌گردد. لازم به ذکر است انتخاب نوع وکالت، (مجتمعاً یا منفرداً، مجتمعاً و منفرداً) توسط وکیل بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه‌های سفر وکلای دادگستری لحاظ گردیده است.

۲- در خصوص درصد حق‌الوکاله در وکالت از نوع مجتمعاً، در سامانه به‌صورت پیش‌فرض به تساوی درج گردیده است، طرفین می‌توانند درصدهای متفاوتی را توافق و ثبت نمایند. لذا بر اساس ماده ذکر شده در بند قبل، میزان ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق بر اساس درصد تعیین شده برای هر یک معین خواهد شد.

۳- در خصوص کارآموز وکالت امکان تخصیص هوشمند وکیل سرپرست به کارآموزان ایجاد شده است. در صورتی که کارآموز با شناسه خود وارد سامانه شود، در فهرست ارسال پیامک‌ها، مشخصات وکیل سرپرست نیز قید می‌گردد و پیامک برای ایشان ارسال خواهد شد. وکیل سرپرست با مراجعه به حساب کاربری خود و درج شماره یکتای قرارداد وکالت و جستجو، نسبت به رؤیت متن قرارداد اقدام و در صورت تأیید، کد ارسالی را در سامانه ثبت و یا در اختیار کارآموز وکالت قرار می‌دهد، بر این اساس تصویر امضای ایشان از ثنا استخراج و ذیل قرارداد درج می‌گردد.

نکته: کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات کارآموزان و وکیل سرپرست در پایگاه اطلاعات وکلا اقدام نمایند. بدیهی است مسؤولیت این امر با آن کانون‌ها و مراکز وکلا می‌باشد.

۴- در خصوص موکل، پس از تأیید ارسال پیامک امضاء، مشارالیه محتویات قرارداد الکترونیک را مشاهده و در صورت تأیید، کد ارسالی را در اختیار وکیل قرار می‌دهند، بر این اساس تصویر امضای ایشان از ثنا ذیل قرارداد قرار می‌گیرد.

۵- امکان دریافت قرارداد الکترونیک وکالت در بخش استعلام قضایی سمپ با عنوان استعلام قرارداد الکترونیک وکالت، فراهم گردیده است. مرجع قضایی می‌تواند جهت رؤیت محتویات قرارداد و حدود اختیارات وکیل کد (شناسه) را در بخش استعلام قرارداد الکترونیک وکالت وارد و محتویات آن را رؤیت نماید.

۶- خدمت قرارداد الکترونیک وکالت، در راستای ثبت توافق بین وکیل و موکل و اعطای وکالت جهت پذیرش در مراجع قضایی ایجاد گردیده است. موارد زیر از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) ثبت و پیگیری شده و منصرف از وظایف این قرارداد می‌باشد.

  • ابطال تمبر مالیاتی وکیل به صورت الکترونیک و سنتی (تمبر کاغذی) در هر مرحله از دادرسی
  • موارد مرتبط با پایانه‌های فروشگاهی و نحوه دریافت حق‌الوکاله از موکل
  • اعلام عزل و یا استعفای وکیل از «خدمت لایحه در سخا»
  • ارسال اظهارنامه استعفای وکیل و یا مطالبه حق‌الوکاله (خدمت اظهارنامه در سخا)

۷- با توجه به درج امکان دریافت قرارداد وکالت از طریق شناسه یکتا در سخا، قابلیت الحاق قرارداد الکترونیک به دادخواست ثبت شده در سخا فراهم می‌گردد. با این قابلیت نیازی به ارایه نسخه فیزیکی قرارداد در زمان ثبت دادخواست یا فرایند رسیدگی نیست.

۸- امکان تنظیم قرارداد وکالت در دفاتر خدمات به‌عنوان یک خدمت جدید ایجاد شده است. بر این اساس کد (رمز) تأیید می‌بایست توسط موکل در صورت تصدیق مفاد قرارداد در اختیار مدیر دفتر خدمات انتخاب شده قرار گیرد. این موضوع در متن پیامک مرتبط لحاظ شده است.

۹- در صورتی که وکیل عضو یکی از کانون‌های وکلای دادگستری باشد، نشان کانون و در صورتی که عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه باشد، نشان مرکز قید می‌شود.

۱۰- در صورت وکالت توأمان وکیل مرکز و کانون در یک وکالت‌نامه، نشان صنفی وکیلی که با حساب کاربری آن ثبت قرارداد انجام شده درج می‌گردد.

۱۱- موضوع وکالت، حدود و اختیارات وکیل و شروط قرارداد، بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های صنفی موجود علی‌الخصوص موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نظرات کانون و مرکز مشاوران و خبرگان قضایی تدوین شده است، کاربر می‌تواند موارد اختیاری را حذف و یا اضافه و با انتخاب سایر شروط و حذف عبارت پیش‌فرض، متن مورد نظر را درج نماید.

۱۲- کارآموزان نیز در مواردی که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مجاز به پذیرش آن اختیارات در وکالت‌نامه نیستند، می‌بایست نسبت به حذف ردیف‌های مورد نظر اقدام نمایند. در حال نظارت بر این موارد با وکلای سرپرست می‌باشد.

۱۳- امکان ثبت قرارداد وکالت در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی رسیدگی کننده امکان‌پذیر می‌باشد.

۱۴- در صورتی که طرفین قرارداد وکالت (وکیل و موکل) مایل به اصلاح قرارداد الکترونیکی وکالت فی مابین خود باشند به‌نحوی که به‌طور مثال بخواهند حوزه اختیارات وکیل را کاهش یا افزایش بدهند، و یا هر گونه تغییر یا اصلاحی را نسبت به قرارداد الکترونیک وکالت خود که از پیش منعقد و در سامانه ثبت نموده‌اند، اعمال بنمایند می‌توانند تمامی اصلاحات مد نظر خود را در قراردادی تحت عنوان قرارداد متمم ذکر کرده و به قرارداد پیشین خود اضافه بنمایند.

نکات:

۱- اشخاص هر دو قرارداد باید یکسان باشند.

۲- قرارداد متمم باید در وضعیت تأیید نهایی قرار گرفته باشد.

۳- امکان افزودن قرارداد متمم به قراردادی امکان‌پذیر است که در وضعیت تأیید شده قرار نداشته باشد.

۴- یک قرارداد نمی‌تواند متمم خودش باشد.

۵- در صورتی که یک قرارداد متمم، به قرارداد پیشین ملحق گردد از قرارداد ایجاد شده جدید تحت عنوان قرارداد مکمل یاد می‌شود که این قرارداد مکمل می‌تواند به‌عنوان قرارداد متمم یک قرارداد دیگر قرار بگیرد.

ملاحظه

اگر قراردادی که دارای یک قرارداد مکمل است چاپ گرفته شود، در فرم چاپ قید می‌گردد:

این قرارداد متمم به شماره … دارد.

همچنین اگر قرارداد متمم چاپ گرفته شود در فرم چاپ قید می‌گردد:

این قرارداد، متمم قرارداد شماره … می‌باشد.

نکته: در صورتی که قرارداد چاپ گرفته شده هم خود متمم قرارداد دیگری باشد و هم قرارداد متمم داشته باشد، هر دو عبارت مذکور در فرم چاپ نمایش داده می‌شود.

این قرارداد متمم به شماره … دارد. / این قرارداد، متمم قرارداد شماره … می‌باشد.

۱۵- امکان استعفای وکیل در قرارداد الکترونیک وکالت با اطلاع‌رسانی به طرف مقابل به نحوی که در استعفا این امکان برای وکیل فراهم شده است که به صورت الکترونیکی استعفای خود را در سامانه ثبت نموده و سپس پیامک اطلاع‌رسانی به موکل ارسال گردد.

نکته: وکیل زمانی می‌تواند نسبت به ثبت استعفای خود به‌صورت الکترونیکی اقدام بنماید که قرارداد الکترونیک وکالت تأیید نهایی شده باشد.

در بخش قراردادهای وکالت من برای موکل امکان جستجوی قراردادهایی که وکیل در آن‌ها استعفا داده است، فراهم می‌باشد.

در صورتی که وکیل از قرارداد وکالتی استعفا داده باشد، امکان استفاده از آن قرارداد را در دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و… نخواهد داشت.

نسخه پی دی اف نظام‌نامه سامانه قرارداد الکترونیک وکالت را از ایـــــــــــــــنجـــــــــــــــا دانلود کنید

یک دیدگاه

  1. سلام در صورتی که وکیل در یک قرارداد موضوع وکالت را جهت یک شعبه قضایی و‌یک شماره پرونده خاص معرفی کرده باشد.ایا می تواند با این وکالتنامه اقدام به قبول وکالت در دادخواست دیگر با موضوع و شعبه دیگر از موکل خود دفاع نماید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا