اخبار کانون هاویژه

نظامات کانون وکلای البرز اصلاح شد

وکلاپرس ـ پس از بررسی مجدد نظامات کانون وکلای البرز ، این آیین نامه با حذف ۴ ماده به اصلاح و تأیید هیأت مدیره کانون وکلای البرز رسید.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای البرز، نظامات این کانون در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ مورد بازبینی و اصلاح توسط اعضای هیأت مدیره این کانون قرار گرفت.

این نظامات داخلی که در سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مدیریت کانون مذکور قرار گرفته بود دارای ۳۴ ماده بود. لیکن در اصلاح صورت گرفته در تیرماه، ضمن  اصلاح و یا حذف ۱۰ ماده از نظامات سابق، نظامات جدید در ۳۰ ماده تنظیم شده است.

بر اساس اعلام کانون وکلای البرز نظامات جدید پس از گذشت ۱۵ روز از تاریخ انتشار در سایت کانون لازم الاجرا است.

بر اساس ماده ۷۷ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری « مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می‌نماید درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود»

گفتنی است اواسط تیر ماه سال جاری روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز در اطلاعیه ای از قصد هیأت مدیره این کانون برای تجدید نظر در نظامات کانون وکلای دادگستری البرز خبر داده بود.

متن نظامات اصلاح شده کانون وکلای البرز

از آنجا که تعیین مصادیق نظامات باستناد ماده ۷۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا ،  بر عهده کانون ها گذاشته شده است ، مقررات ذیل به عنوان نظامات کانون البرز وضع و تخلف از آن باستناد ماده فوق الذکر مستوجب تعقیب انتظامی است :

۱-کلیه مصوبات هیئت مدیره در تعیین نظامات لازم الاجراست  و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی و مجازات درجه یک و دو می باشد که از طرف رئیس کانون مستقلا” یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود .

۲-اعضاء هیئت مدیره کانون و نیز اعضاء کمیسیون ها و ارکان کانون نباید از سمت یا عنوان عضویت خود برای پیشبرد امور وکالتی یا اداری خود استفاده نمایند .

۳- وکلا موظفند در سربرگ ، تابلو و کارت ویزیت خود فقط از عنوان وکیل دادگستری با قید پایه وکالت استفاده کنند. درج تخصص های حقوقی در تابلو، سربرگ و کارت ویزیت وکلا منوط به ارائه مدارک مثبته به کانون وکلا است.

تبصره: درج سوابق شغلی نظیر قاضی سابق یا بازنشسته یا مشاور حقوقی ادارات ، سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز استفاده از القاب و عناوین نظیر استاد و مدرس دانشگاه جز در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه و نیز استفاده از عنوان دکترای غیرمرتبط با رشته حقوق ممنوع است.

۴-استفاده از عنوان « مشاور حقوقی » در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از پنج سال است ، ممنوع می باشد .

۵-وکلا نمی توانند بعنوان نماینده حقوقی ادارات دولتی در دادگاه حاضر شوند .

۶- کاراموزان حق ارائه مشاوره به طور کلی با ادارات دولتی را ندارند.

۷-تبلیغات غیر متعارف وکلا و کارآموزان از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت و اینترنت و نیز پخش کارت و تراکت ، بازاریابی و ایجاب و پیشنهاد کار به موکل ، شعارهای مبالغه آمیز و برخورد تجاری با امر وکالت  ، ممنوع است .

۸-وکلا و کارآموزان در مراجعه به مراجع رسمی و قضایی و کانون و جلسات سخنرانی  ملزم به استفاده از پوشش  مناسب ( آقایان کت و شلوار و خانمها لباس مناسب و پوشیده ) می باشند .

۹-کارآموزان از تأسیس دفتر به صورت مستقل از وکیل سرپرست خود ممنوع هستند .

۱۰-  وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکلِ کارآموز خود قبول وکالت کنند و نیز نمی توانند وکالت یک کارآموز خود به طرفیت کارآموز دیگر خود را تأیید و امضا نمایند .

۱۱-فرم وکالتنامه باید بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی و هرسه نسخه باید به شکل واحد تنظیم شود . ارائه کپی فرم وکالتنامه به مراجع قضایی بلامانع است .

۱۲-ارائه اوراق وکالتنامه فقط به وکلا و کارآموزان کانون با پروانه معتبر امکان پذیر است  و وکلا و کارآموزان مسئول سوء استفاده از اوراق وکالتنامه دریافتی  خود می باشند.

۱۳-موافقت و امضاء وکالتنامه کارآموز قبل از تکمیل و امضاء موکل ، توسط وکیل سرپرست ممنوع است . وکیل سرپرست باید مطابق مقررات مربوط پس از بررسی دقیق موضوع ، نسبت به امضاء وکالتنامه کارآموز اقدام نماید .

۱۴-واگذاری فرم وکالتنامه به غیر ، از قبیل واسطه ها و موسسات حقوقی غیر مجاز ممنوع است .

۱۵- تشکیل موسسه حقوقی ، منوط به اخذ موافقت کانون و ثبت آن مطابق مقررات در اداره ثبت شرکتها و دفتر کانون است. استفاده از عنوان مؤسسه حقوقی، بدون رعایت این ماده ممنوع است.

 تبصره – هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که بدون رعایت مقررات ثبت شده باشد ، ممنوع است .

۱۶- وکلا و کارآموزان موظف به تمدید پروانه می باشند.

۱۷-کارآموزانی که در اختبار پذیرفته می شوند ، مکلف به حضور در مراسم تحلیف بوده و باید حداکثر ظرف مدت یکماه  پس از ادای سوگند نسبت به  دریافت پروانه وکالت پایه یک اقدام نمایند .

۱۸-داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی از مرکز مشاوران قوه قضاییه همزمان با داشتن پروانه از کانون وکلا ، ویا  از دو کانون وکلا ممنوع و تخلف محسوب می گردد.

۱۹-وکلا و کارآموزان مسئول صحت اظهارات و اعلامات  خود به کانون هستند و مکلفند نشانی دقیق محل سکونت و دفتر ونیز نشانی الکترونیکی خود را کتبا” به کانون اطلاع دهند و در صورت تغییر محل سکونت یا دفتر  یا ایمیل  باید نشانی جدید را ظرف ده روز به کانون اطلاع دهند . اوراقی که به آخرین نشانی اعلامی  فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب میشود .

۲۰-وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را در اوراق سربرگ که در آن نام ونشانی دقیق وشماره تلفن دفتر وکالت را قید کرده باشند و حتی الامکان به صورت تایپ شده و یا با خط خوانا به محاکم و کانون تسلیم نمایند. ذکر نشانی دقیق ، شماره پروانه و شماره تلفن دفتر در اوراق وکالتنامه نیز الزامی است .

۲۱- وکلا باید در وقت مقرر به اخطارها ، احضاریه ها و یا تماس های تلفنی و پیامک و ایمیل ارسالی از طرف ارکان مختلف (جز در  خصوص اخطاریه های نهاد انتظامی که عدم پاسخ به آن ها تخلف از نظامات تلقی نمی شود.) پاسخ داده و اقدام مقتضی را انجام دهند.

۲۲- وکیل باید دارای دارالوکاله معین باشد، بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه و نیز دفتر نماینده به نام موکلین  باشد .

۲۳-وکلا باید گواهینامه  وکالت که مشتمل بر ذکر محل اشتغال آنان  است ، در دفاتر خود نصب نمایند .

۲۴-وکلا  و کارآموزان مکلف به ابطال تمبر در استان محل اشتغال خود هستند مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری حادث گردد.

۲۵-وکلا و کارآموزان باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت می کنند ، رسیدی مشتمل بر تاریخ و تعداد و نوع سند به موکل بدهند .

۲۶-بر اساس ماده ۴۳ قانون وکالت ۱۳۱۵ حفظ پرونده های مختومه موکلین و اسناد و اوراق واجد اعتبار مربوط به موکل تا ده سال پس از تاریخ ختم پرونده اجباری است .

۲۷-این نظامات برای کلیه وکلای کانون البرز، وکلایی که به صورت موقت در البرز اشتغال به وکالت  دارند و کلیه کارآموزان البرز اعم از اصلی یا مهمان ، لازم الرعایه است .

۲۸-این نظامنامه برای موسسات حقوقی که طبق مقررات تشکیل می شوند نیز لازم الرعایه است .

۲۹-علاوه بر این نظامنامه ، مقررات مندرج در شرح وظایف کارآموزی مصوب هیئت مدیره کانون البرز ، به عنوان نظامات برای کلیه کارآموزان البرز اعم از اصلی و مهمان ونیز وکلای سرپرست آنان لازم الرعایه است .

۳۰-این نظامنامه در ۳۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ به تصویب هیئت مدیره کانون البرز رسید و ۱۵ روز پس از درج در سایت کانون لازم الاجراست و از تاریخ لازم الاجرا شدن این نظامنامه، نظامنامه مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ مصوب هیئت مدیره کانون البرزملغی است.

منبع: روابط عمومی کانون وکلای البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا