اخبار قوه قضاییه

نامه معاون قضایی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اشتباه قاضی

وکلاپرس- معاون قضایی قوه قضاییه درباره ” لزوم جلب نظر قاضی یا قضات صادرکننده رای در اعلام اشتباه آرای قطعی صادره ” به روسای کل دادگستری‌ها نامه ای ارسال کرد.

به گزارش وکلاپرس بر اساس نامه مذکور اعلام اشتباه نسبت به آراء قطعی در اجرای مقررات مذکور منوط به جلب نظر کتبی قاضی یا قضات صادر کننده رأی می باشد و الا پرونده بلا اقـدام اعـاده و موضوع بایگانی می گردد.

بیشتر بخوانید:

متن نامه معاون قضایی قوه قضاییه به شرح زیر است:

رؤسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور

پیرو ابلاغ دستور ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله محسنی اژیه در جلسه ویدئوکنفرانس مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در معاونت قضایی موضوع جلب نظر قاضی یا قضات صادر کننده رای در اعلام اشتباه آراء قطعی صادره موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری متأسفانه غالبا در ارسال گزارش های استان موضوع مذکور مغفول و مورد توجه قرار نگرفته تا در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضـانبه در هامش یک پرونده خطاب به اینجانب مرقوم فرمودند :  از این پس هیچ درخواستی را از رئیس کل نپذیرید مگر اینکه نظر قاضی صادر کننده حکم را گرفته باشد و با اعلام کنند قاضی منتقل شده یا دسترسی به او نیست . »

با عنایت به مراتب تأکید می گردد اعلام اشتباه نسبت به آراء قطعی در اجرای مقررات مذکور منوط به جلب نظر کتبی قاضی یا قضات صادر کننده رأی می باشد و الا پرونده بلاقـدام اعـاده و موضوع بایگانی می گردد.

 

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا