اخبار کانون هاویژه

متن دادنامه جدید دادگاه عالی انتظامی قضات درخصوص تأیید انتخابات چهارمین دوره انتخابات کانون وکلای یزد

از متن دادنامه: ذی نفع انتخابات کانون وکلای دادگستری یزد، خود وکلای دادگستری مزبور و یا مقاماتی میباشند که وفق مقررات بر جریان انتخابات نظارت دارند.

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

شماره دادنامه: ۷۷۰ و ۷۶۹ و ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

هیأت دادرسان: آقایان دکتر رضا وصالی محمود، حسین ضیاء الدینی، کاظم صادقی (به ترتیب رئیس و مستشاران دادگاه)

موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم شماره ۱۴۰۱/۴/۲۵۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ هیأت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد

خلاصه جریان پرونده:

انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ برگزار و اعضای اصلی و علی البدل، انتخاب شده اند. پس از پایان انتخابات، خانم حانیه کوهکن (از کاندیداهای همین دوره از انتخابات کانون مرقوم) و آقای حامد دهقان (خارج از وکلای دادگستری) نسبت به جریان انتخابات اعتراض نموده اند.

هیأت نظارت بر انتخابات مذکور، در اجرای تکلیف مقرر در ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی (جدید) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، وفق تصمیم شماره ۱۴۰۱/۴/۲۵۵-۱۴۰۱/۱۱/۲۰ به اعتراض نامبردگان رسیدگی و رد نموده است.

سپس آقایان: حامد دهقان و آقای حمید رحمانی منشادی (هر چند در لایحه تقدیمی سمت خود را قید ننموده. ولی قرائن دلالت بر وکیل بودن وی دارد )، نسبت به تصمیم متخذه به شماره مرقوم اعتراض نموده اند

نکات مهم مطرح شده در اعتراض معموله:

  • ۱- شرکت در انتخابات از ناحیه وکلائی است که پروانه وکالت آنان از کانون وکلای یزد صادر شده ولی بنا به دلائلی بطور موقت در خارج از استان یزد فعالیت می کنند
  • ۲- تمدید زمان انتخابات به مدت یک ساعت (۴ تا ۵ بعد از ظهر)
  • ۳- موضوعات فرعی دیگر

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری لوایح اعتراضیه و سایر مستندات مربوط به انتخابات را طی نامه شماره ۳۵۴۷ ص – ۱۴۰۱ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نموده اند که پس از وصول و ثبت دبیرخانه دادگاه عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است

لوایح اعتراضیه به هنگام شور قرائت میشود.

اکنون، هیأت شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. دادگاه با مطالعه و بررسی محتویات پرونده قرائت گزارش تنظیمی و لوایح اعتراضیه واصله، با انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

 «رأی دادگاه»

با امعان نظر در محتویات و مندرجات پرونده و لوایح اعتراضیه وارده نسبت به تصمیم شماره ۱۴۰۱/۴/۲۵۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ هیأت نظارت بر انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد،

اولاً – افرادی می توانند به تصمیم «هیأت نظارت بر انتخابات » اعتراض نمایند که در این انتخابات ذی نفع باشند و ذی نفع انتخابات کانون وکلای دادگستری یزد، خود وکلای دادگستری مزبور و یا مقاماتی میباشند که وفق مقررات بر جریان انتخابات نظارت دارند و لذا عبارت: «هر کس که به تصمیم هیأت نظارت معترض است… » مقرر در ماده ۲۵ آئین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بطور مقید معطوف به چنین اشخاصی می باشد و نه بطور مطلق و هر شخص غیر ذی نفع و غیر مرتبط با انتخابات. از این رو آقای حامد دهقان که خارج از گروه وکلای دادگستری بوده و سمت خاصی هم نداشته که مشمول حکم ماده ۲۵ آئین نامه مرقوم قرار گیرد. نمی تواند معترض به جریان انتخابات کانون و تصمیم هیأت نظارت، باشد و بر این مبنا، دادگاه نامبرده را واجد سمت تشخیص نداده و قرار رد اعتراض نامبرده به تصمیم هیأت نظارت به شماره مذکور را صادر می نماید.

ثانیاً – وفق ماده ۲۴ آئین نامه مذکور مدت شکایت از جریان انتخابات سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع رسانی کانون است و هیأت نظارت ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را اعلام می نماید. و به عبارت دیگر، مرجع رسیدگی به اعتراضات از جریان انتخابات، هیأت نظارت است. و اگر کسی به تصمیم هیأت نظارت، تبعیت ننموده و معترض به آن باشد، حسب ماده ۲۵ آئین نامه یاد شده، می تواند ظرف سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیأت، در دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به آن اعتراض نماید. بدون رعایت مدلول ماده ۲۴ آئین نامه و طرح ابتدائی اعتراض در دادگاه عالی انتظامی، با موازین و مقررات مذکور منافات دارد. از این رو، آقای حمید رحمانی منشادی (وکیل دادگستری) که ترتیبات اعتراض را به شرح مزبور رعایت ننموده و به طور ابتدائی اعتراض خود را به دادگاه عالی که مرجع تجدیدنظر است اعلام نموده قابلیت استماع ندارد. فلذا  دادگاه قرار رد اعتراض مشارالیه، به تصمیم متخذه از سوی هیأت به شماره مرقوم را صادر مینماید.

ثالثاً – از آنجا که خانم حانیه کوهکن (وکیل دادگستری) به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۷۱۱ / و / ۱۴۰۱ – ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از ادامه اعتراض خود انصراف حاصل نموده، موجبی برای اظهار نظر نمیباشد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قنات

دکتر رضا وصالی محمود

مستشاران دادگاه

کاظم صادقی

حسین ضیاء الدینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا