مجموعه قوانین و مقررات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

مجموعه قوانین و مقررات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

ردیف                                      آیین نامه ها و شیوه نامه هاتاریخ تصویبدانلود فابل PDF
 ۱                     آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات۱۳۹۳
 ۲            آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات۱۳۹۴
 ۳      آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات۱۳۹۴
 ۴شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی۱۳۹۸
 ۵    شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی از اطلاعات عمومی۱۳۹۸
 ۶                    شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری۱۳۹۸
۷         شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد»۱۳۹۸
۸       شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی»۱۳۹۸
۹   شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی۱۳۹۸
۱۰.                             شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات۱۳۹۹
۱۱        شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم۱۳۹۹
 ۱۲              شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی۱۳۹۹
۱۳                   شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها»۱۴۰۰
۱۴ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات۱۴۰۰

 

مجموعه کامل قوانین و مقررات انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات را به صورت پی دی اف از اینجا دانلود کنید

مجموعه کامل قوانین و مقررات انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات

با تشکر از وکیل محمد مهدی رهبری

دکمه بازگشت به بالا