مجموعه قوانین و مقررات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

مجموعه قوانین و مقررات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

ردیف                                       آیین نامه ها و شیوه نامه ها تاریخ تصویب دانلود فابل PDF
 ۱                      آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۹۳
 ۲             آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۹۴
 ۳       آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۹۴
 ۴ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ۱۳۹۸
 ۵     شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی از اطلاعات عمومی ۱۳۹۸
 ۶                     شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری ۱۳۹۸
۷          شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «تشکل‌های مردم نهاد» ۱۳۹۸
۸        شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی» ۱۳۹۸
۹    شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ۱۳۹۸
۱۰ .                             شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات ۱۳۹۹
۱۱         شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم ۱۳۹۹
 ۱۲               شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی ۱۳۹۹
۱۳                    شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» ۱۴۰۰
۱۴      آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۴۰۰

 

 

 

 

مجموعه کامل قوانین و مقررات انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات را به صورت پی دی اف از اینجا دانلود کنید

مجموعه کامل قوانین و مقررات انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات

با تشکر از وکیل محمد مهدی رهبری

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق
دکمه بازگشت به بالا