رای

نمونه رأی درباره ضرورت استفاده از عنوان صحیح در دادخواست

وکلاپرس- شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی را به این دلیل که نباید درخواست خلع ید از خریدار ملک برای تحویل ملک مورد معامله پذیرفته می شد، نقض کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از کانال تلگرام گروه رویه قضایی، شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی را به این دلیل که نباید درخواست خلع ید از خریدار ملک برای تحویل ملک مورد معامله پذیرفته می شد، نقض کرده است.

بیشتر بخوانید:

متن رأی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه آمده است.

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۳۱۳۰۰۴۳۰ شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۰۹۰۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۲۵۱۹

تجدیدنظر خواه: ……………

تجدیدنظر خوانده: ……………

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ۱۲۰۱- ۶/۸/۹۹ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی……………  نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰۱- ۶/۸/۹۹ شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید از آپارتمان پلاک ۲۰۹۵۸۹ /۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ تهران و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است.

نظر به اینکه حسب محتویات سند رسمی تجدیدنظر خوانده و دفاعیات تجدیدنظرخواه ملک مذکور در نتیجه انتقال اجرایی به تجدیدنظرخوانده انتقال یافته است که انتقال مذکور از زمره عقود است و تسلیم مورد معامله مستلزم اقامه دعوی متناسب با رابطه قراردادی است و دعوی خلع ید که ناظر به ضمان قهری است در موضوع و رابطه فیمابین طرفین قابلیت استماع ندارد. مضافا با توجه به مقررات ماده ۴۹۸ قانون مدنی رعایت حقوق مستاجر نیز الزامی است.

بنابراین دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه یاد شده را نقض و و قرار عدم استماع دعوی خلع ید را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

سیدعطا قیصری- رییس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران                     علی علیپور- مستشار دادگاه

منبع: کانال تلگرام گروه رویه قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا