اخبار اسکوداویژه

شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی – مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ شورای اجرایی اسکودا

موضوع تبصره ذیل ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹

شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی

موضوع تبصره ذیل ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹

مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا

ماده ۱. با توجه به تبصره ذیل ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ و بند «ه» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به منظور صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و بهره مندی از امتیازات ناشی از آن، شیوه نامه ذیل تنظیم می گردد.

ماده ۲. با رعایت مقررات این شیوه نامه، هر وکیل پایه یک دادگستری می تواند صدور گواهی را در یکی از حوزه های تخصصی ذیل درخواست نماید:

۱. حقوق قراردادها

  • آ. قراردادهای عمومی
  • ب. قراردادهای خصوصی

۲. حقوق مالی

  • آ. حقوق سرمایه گذاری
  • ب. حقوق بورس و اوراق بهادار
  • ج. حقوق بانکی

۳. حقوق مالکیت معنوی

  • آ. حقوق مالکیت ادبی و هنری
  • ب. حقوق مالکیت صنعتی

۴. دعاوی مربوط به قاچاق

  • آ. قاچاق کالا و ارز
  • ب. جرایم مواد مخدر

۵. حقوق ثبتی

  • آ. اجرای ثبت
  • ب. ثبت املاک
  • پ. تغییر کاربری املاک
  • ت. تفکیک و تقسیم املاک

۶. دعاوی تجاری

  • آ. شرکت ها
  • ب. اسناد تجاری
  • پ. ورشکستگی
  • ت. معاملات تجاری

۷. دعاوی اراضی

  • آ. اراضی ملی
  • ب. اراضی شهری

۸. حقوق حمل و نقل

  • آ. جاده ای
  • ب. دریایی
  • پ. هوائی
  • ت. ریلی

۹. حقوق فناوری اطلاعات

  • آ. تجارت الکترونیک
  • ب. جرائم سایبری و رایانه ای

۱۰. حقوق کودکان و نوجوانان

۱۱. حقوق پزشکی

۱۲. حقوق محیط زیست

۱۳. حقوق مالیاتی

۱۴. حقوق گمرکی

۱۵. حقوق اداری

۱۶. جرایم سیاسی و امنیتی

۱۷. حقوق مطبوعات و رسانه ها

۱۸. حقوق نفت و گاز

۱۹. حقوق آب

۲۰. حقوق کار و تامین اجتماعی

۲۱. حقوق بیمه

۲۲. حقوق خانوده

۲۳. امور حسبی

۲۴. حقوق کیفری

۲۵. حقوق نیروهای مسلح

۲۶. حقوق ورزشی

 ۲۷. حقوق فرهنگی و هنری

۲۸. املاک و مستغلات

۲۹. دعاوی موجر و مستاجر

۳۰. دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی

۳۱. حقوق مهاجرت و تابعیت

تبصره ۱: در عناوین تخصصی که دارای صلاحیت های فرعی است متقاضی می بایست صلاحیت فرعی خود را تعیین و کمیسیون با ذکر عنوان اصلی صرفا در آن صلاحیت فرعی گواهی تخصصی صادر نماید.

تبصره ۲: غیر از صلاحیت هایی که به موجب این شیوه نامه پیش بینی شده است هر کانون می تواند صلاحیت مورد نظر خود را جهت تصویب به شورای اجرایی اتحادیه پیشنهاد دهد. در صورتی که صلاحیت موضوع پیشنهاد صرفا ویژه شرایط اقلیمی کانون پیشنهاد دهنده باشد، از سوی شورای اجرایی صرفاً به کانون پیشنهاد دهنده جهت اجرا ابلاغ می شود.

تبصره ۳: اخذ گواهی تخصص مانع از پذیرش سایر دعاوی توسط وکلای دادگستری نیست و همچنین قبول دعاوی تخصصی توسط سایر وکلا نیز مجاز است.

ماده ۳. هر متقاضی در درخواست خود صرفاً می تواند در یکی از صلاحیت های موضوع ماده ۲ تقاضای صدور گواهی بنمایند.

ماده ۴. گواهی تخصصی قائم به شخص وکیل است و قابل انتقال به غیر نیست.

ماده ۵. مدت اعتبار گواهی سه سال است و با رعایت مقررات این شیوه نامه قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۶. وکیل دادگستری با دارا بودن حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک در موارد زیر می تواند درخواست صدور گواهی تخصص نماید.

 • ۱. دانش آموختگی در مقطع دکتری در صلاحیت موضوع درخواست
 • ۲. تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب چاپ شده یا سه مقاله چاپ شده در نشریات تخصصی معتبر که حداقل یکی از آنها علمی – پژوهشی باشد ؛
 • ۳. تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز غیرحضوری، حداقل به میزان ۱۶۰ ساعت در صلاحیت موضوع درخواست
 • ۴. دارا بودن پنج سال سابقه اشتغال یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای خصوصی معتبر د
 • ۵.اشتغال به قضاوت به مدت پنج سال در صلاحیت موضوع درخواست
 • ۶. شرکت در دوره های آموزشی مورد تأیید کانون و قبولی در اختبار کتبی و شفاهی با کسب نمره حداقل ۱۴ از ۲۰

تبصره: چنانچه وکیل متقاضی هیچ یک از موارد فوق را دارا نباشد لیکن حداقل ده سال سابقه وکالت پایه یک را داشته باشد می تواند با ارایه مدارک مثبته صرفا یک تخصص را به کانون متبوع خود معرفی و با تایید کمیسیون گواهی لازم را اخذ کند.

ماده ۷. در هر کانون کمیسیونی بمنظور برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و اختبار جهت اخذ گواهی وکالت تخصصی و همچنین بررسی، انطباق و احراز شرایط جهت صدور، تمدید، تعلیق و ابطال گواهی وکالت تخصصی تشکیل می گردد.

ماده ۸. زمان ثبت درخواست و فرآیند پذیرش و صدور گواهی از سوی هر کانون به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد ؛ صدور گواهی با رعایت اولویت زمان وصول درخواست خواهد بود.

ماده ۹. درخواست وکیل متقاضی می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد:

 • ۱. تکمیل فرم تقاضا
 • ۲. پیوست نمودن مدارک و مستندات لازم
 • ۳. پرداخت هزینه درخواست

ماده ۱۰. در صورتی که درخواست متقاضی ناقص باشد و یا نیازمند مدارک و مستندات تکمیلی باشد، موضوع از سوی کانون به متقاضی اعلام می شود تا ظرف ده روز از تاریخ اعلام نسبت به رفع نقص و یا تکمیل آن اقدام نماید.در صورت عدم اقدام به موقع، درخواست متقاضى کأن لم یکن تلقى و هزینه ثبت نام نیز مسترد نمی گردد.

ماده ۱۱. وکیل متخصص می تواند با انقضای مدت اعتبارگواهی و دارا بودن شرایط آمده در زیر تقاضای تمدید نماید:

 • ۱. عدم محکومیت به تنزل درجه
 • ۲. ممنوعیت دایم یا موقت وکیل در اشتغال به حرفه وکالت
 • ۳. تایید کمیسیون مبنی بر بقای شرایط مقرر در این شیوه نامه.

ماده ۱۲. مبلغ قابل پرداخت جهت صدور گواهی تخصصی هر ساله توسط شورای اجرایی اتحادیه تصویب و جهت اجرا به کانون ها ابلاغ می گردد.

ماده ۱۳. در بررسی درخواست صدور، تمدید، تعلیق و ابطال گواهی تخصصی برای وکیل متقاضی عضو کمیسیون و یا هیات مدیره کانون، شخصی ذی نفع حق رای ندارد.

ماده ۱۴. در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر، گواهی تخصصی به حالت تعلیق درمی آید:

 • ۱. ثبت هرگونه شکایت و یا طرح دعوی به طرفیت وکیل متخصص در ارتباط با و یا ناشی از صلاحیت به تشخیص رئیس کانون ؛
 • ۲. تنزل درجه و محرومیت دایم یا موقت وکیل متخصص در اشتغال به حرفه وکالت.

تبصره: رفع تعلیق از گواهی تنها پس از صدور حکم قطعی مبنی بر برائت و یا بی حقی خواهان دعوی اصلی و یا رفع محدودیت از سوی مراجع صالح قضایی و یا انتظامی پس از تأیید رئیس کانون ممکن است.

ماده ۱۵. در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل گواهی تخصص وکیل ابطال می گردد:

 • ۱. محکومیت قطعی انتظامی به تنزل درجه
 • ۲. محرومیت دائم از شغل وکالت

تبصره ۱: وکیل متخصص نمی تواند در صورت ابطال گواهی تا رفع آثار مجازات انتظامی درخواست صدور دوباره گواهی تخصصی نماید.

تبصره ۲: چنانچه مجازات انتظامی وکیل متخصص پایان یابد و درخواست صدور مجدد گواهی نماید کمیسیون می بایست سوابق انتظامی وی را در صدور گواهی تخصصی مشابه مد نظر قرار دهد.

ماده ۱۶. چنانچه بعد از اعطای گواهی، گزارش شود که وکیل متخصص فاقد یکی از اوصاف مقرر در این شیوه نامه است، موضوع به کمیسیون ارجاع و چنانچه پس از رسیدگی بر وارد بودن گزارش اظهارنظر شود هیات مدیره کانون می تواند نسبت به ابطال گواهی تخصصی اقدام نماید. تصمیم هیات مدیره قطعی است.

ماده ۱۷. اتخاذ تصمیم و اقدام به صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال گواهی برعهده کانون متبوع وکیل متخصص است.

ماده ۱۸. در صورت تودیع پروانه وکالت پایه یک دادگستری توسط وکیل متخصص، گواهی تخصص نیز می بایست به ضمیمه پروانه وکالت تودیع شود. تودیع گواهی در زمان اعتبار آن از سوی وکیل متخصص به طور جداگانه جایز است.

ماده ۱۹. استفاده و بهره برداری از گواهی توسط وکیل متخصص همواره تابع رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر به وکالت دادگستری است.

ماده ۲۰. اسامی وکلای متخصص به همراه وضعیت اعتبار، تعلیق و یا ابطال گواهی به طریق مقتضی از طریق کانون مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۲۱. این شیوه نامه در بیست و یک ماده و هفت تبصره به موجب مصوبه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به تاریخ بیست وسوم دیماه سال یک هزاروچهارصد خورشیدی جهت اجرای آزمایشی به مدت یک سال تصویب شد.

بیشتر بخوانید:

‫۴ دیدگاه ها

 1. مبارک همه باشه،کدوم قضاوت،ندیدم هیچ عدالتی،دراین هوای سرد،زنی با دوتا بچه دختر۱۳ساله وپسر ۹زیر بارون وسایل زندگیم رو ریختن بیرون،تو شهر ما دروغ گفتن برا خوردن پول مردم بدبخت چیز عادیه،پول و رشوه به مراجعه قضایی و مامورین کلانتری بدی زود کارت رو راه میندازن،همسرم رو بازداشت کردن تا منزن تنها با دخترم وسایل زندگیم بریزم بیرون تا شوهرمو آزاد کنن،قانون کجاست،مامور کلانتری مسخره کنه و بهمون بخنده،وقتی کسی برا آینده خودش شغلی انتخاب می‌کنه در برابر خدا ،قسم میخورن،دست رو قرآن می‌ذارن،چرا همه چیز فراموش میشه،گناه افرادی مثل ما چیست،همسرم با کارگری نان حلال سر سفره زن و بچه‌اش می‌ذاره باید خوار وذلیل بشه ،عدالت کجاست،هر جا رفتم یا مسخره شدم یا مثل یه فردی که هیچ نمی‌دونم باهام برخورد کردن ،بدترین رفتار وقیحانه از سوی مراجعه قضایی و مامورین کلانتری،نصیبم شد،بی آبرو شدم آبروی دخترم رو بردن،پر مناطق محرومی مثل شهرستان کهنوج که زندگی میکنم دیگه آبرو ریخته شده رو چطور میتونم جمع کنم،استان کرمان،شهرستان کهنوج،

 2. تصویب کنندگان محترم می‌توانند لطف کنند بفرمایند صلاحیت تصویب آیین نامه و قانون را از کجا آوردند
  اسمشون شورای اجرایی ست . حالا وضع قانون میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا