اخبار کانون ها

شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری خوزستان

مصوب 1401/02/12 هیات مدیره

شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی کانون وکلای دادگستری خوزستان

مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان

ماده ۱. با توجه به تبصره  تصویب شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی در شورای اجرایی اسکودا و  ذیل ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱/۹ و بند «ه» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به منظور صدور گواهی وکالت تخصصی برای وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و بهره مندی از امتیازات ناشی از آن، شیوه نامه ذیل در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به تصویب هیات مدیره کانون وملای دادگستری خوزستان رسید.

ماده ۲.  با رعایت مقررات این شیوه نامه، هر وکیل پایه یک دادگستری می تواند صدور گواهی را در یکی از حوزه های تخصصی ذیل درخواست نماید:

۱حقوق قراردادها

 • آ. قراردادهای عمومی
 • ب. قراردادهای خصوصی

۲حقوق مالی

 • آ. حقوق سرمایه گذاری
 • ب. حقوق بورس و اوراق بهادار
 • ج. حقوق بانکی

۳حقوق مالکیت معنوی

 • آ. حقوق مالکیت ادبی و هنری
 • ب. حقوق مالکیت صنعتی

۴دعاوی مربوط به قاچاق

 • آ. قاچاق کالا و ارز
 • ب. جرایم مواد مخدر

۵حقوق ثبتی

 • آ. اجرای ثبت
 • ب. ثبت املاک
 • پ. تغییر کاربری املاک
 • ت. تفکیک و تقسیم املاک

۶دعاوی تجاری

 • آ. شرکت ها
 • ب. اسناد تجاری
 • پ. ورشکستگی
 • ت. معاملات تجاری

۷دعاوی اراضی

 • آ. اراضی ملی
 • ب. اراضی شهری

۸حقوق حمل و نقل

 • آ. جاده ای
 • ب. دریایی
 • پ. هوائی
 • ت. ریلی

۹حقوق فناوری اطلاعات

 • آ. تجارت الکترونیک
 • ب. جرائم سایبری و رایانه ای

۱۰حقوق کودکان و نوجوانان

۱۱حقوق پزشکی

۱۲حقوق محیط زیست

۱۳حقوق مالیاتی

۱۴حقوق گمرکی

۱۵حقوق اداری

۱۶جرایم سیاسی و امنیتی

۱۷حقوق مطبوعات و رسانه ها

۱۸حقوق نفت و گاز

۱۹حقوق آب

۲۰حقوق کار و تامین اجتماعی

۲۱حقوق بیمه

۲۲حقوق خانوده

۲۳امور حسبی

۲۴حقوق کیفری

۲۵حقوق نیروهای مسلح

۲۶حقوق ورزشی

۲۷حقوق فرهنگی و هنری

۲۸املاک و مستغلات

۲۹دعاوی موجر و مستاجر

۳۰دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی

۳۱حقوق مهاجرت و تابعیت

تبصره ۱: در عناوین تخصصی که دارای صلاحیت های فرعی است متقاضی می بایست صلاحیت فرعی خود را تعیین و کمیسیون با ذکر عنوان اصلی صرفا در آن صلاحیت فرعی گواهی تخصصی صادر نماید.

تبصره ۳: اخذ گواهی تخصص مانع از پذیرش سایر دعاوی توسط وکلای دادگستری نیست و همچنین قبول دعاوی تخصصی توسط سایر وکلا نیز مجاز است.

ماده ۳. هر متقاضی در درخواست خود صرفاً می تواند در یکی از صلاحیت های موضوع ماده ۲ تقاضای صدور گواهی بنمایند.

ماده ۴. گواهی تخصصی قائم به شخص وکیل است و قابل انتقال به غیر نیست.

ماده ۵. مدت اعتبار گواهی سه سال است و با رعایت مقررات این شیوه نامه قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۶. وکیل دادگستری با دارا بودن حداقل سه سال سابقه وکالت پایه یک در موارد زیر می تواند درخواست صدور گواهی تخصص نماید.

 • ۱. دانش آموختگی در مقطع دکتری در صلاحیت موضوع درخواست
 • ۲. تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب چاپ شده یا سه مقاله چاپ شده در نشریات تخصصی معتبر که حداقل یکی از آنها علمی – پژوهشی باشد ؛
 • ۳.  تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به استثنای مراکز غیرحضوری، حداقل به میزان ۱۶۰ ساعت در صلاحیت موضوع درخواست
 • ۴. دارا بودن پنج سال سابقه اشتغال یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای خصوصی معتبر
 • ۵.اشتغال به قضاوت به مدت پنج سال در صلاحیت موضوع درخواست
 • ۶. شرکت در دوره های آموزشی مورد تأیید کانون و قبولی در اختبار کتبی و شفاهی با کسب نمره حداقل ۱۴ از ۲۰

تبصره: چنانچه وکیل متقاضی هیچ یک از موارد فوق را دارا نباشد لیکن حداقل ده سال سابقه وکالت پایه یک را داشته باشد می تواند با ارایه مدارک مثبته صرفا یک تخصص را به کانون متبوع خود معرفی و با تایید کمیسیون گواهی لازم را اخذ کند.

ماده ۷.   با تصویب هیات مدیره کمیسیونی بمنظور برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و اختبار جهت اخذ گواهی وکالت تخصصی و همچنین بررسی، انطباق و احراز شرایط جهت صدور، تمدید، تعلیق و ابطال گواهی وکالت تخصصی تشکیل می گردد.

ماده ۸. درخواست وکیل متقاضی می بایست مشتمل بر موارد ذیل باشد:

 • ۱.  تکمیل فرم تقاضا
 • ۲.  پیوست نمودن مدارک و مستندات لازم
 • ۳. پرداخت هزینه درخواست

ماده ۹. در صورتی که درخواست متقاضی ناقص باشد و یا نیازمند مدارک و مستندات تکمیلی باشد، موضوع از سوی کانون به متقاضی اعلام می شود تا ظرف ده روز از تاریخ اعلام نسبت به رفع نقص و یا تکمیل آن اقدام نماید.در صورت عدم اقدام به موقع، درخواست متقاضى کأن لم یکن تلقى و هزینه ثبت نام نیز مسترد نمی گردد.

ماده ۱۰.  وکیل متخصص می تواند با انقضای مدت اعتبارگواهی و دارا بودن شرایط آمده در زیر تقاضای تمدید نماید:

 • ۱. عدم محکومیت به تنزل درجه
 • ۲. ممنوعیت دایم یا موقت وکیل در اشتغال به حرفه وکالت
 • ۳.  تایید کمیسیون مبنی بر بقای شرایط مقرر در این شیوه نامه.

ماده ۱۱. مبلغ قابل پرداخت جهت صدور گواهی تخصصی هر ساله توسط شورای اجرایی اتحادیه تصویب و جهت اجرا به کانون ها ابلاغ می گردد.

ماده ۱۲. در بررسی درخواست صدور، تمدید، تعلیق و ابطال گواهی تخصصی برای وکیل متقاضی عضو کمیسیون و یا هیات مدیره کانون، شخصی ذی نفع حق رای ندارد.

ماده ۱۳. در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر، گواهی تخصصی به حالت تعلیق درمی آید:

 • ۱. ثبت هرگونه شکایت و یا طرح دعوی به طرفیت وکیل متخصص در ارتباط با و یا ناشی از صلاحیت به تشخیص رئیس کانون ؛
 • ۲. تنزل درجه و محرومیت دایم یا موقت وکیل متخصص در اشتغال به حرفه وکالت.

تبصرهرفع تعلیق از گواهی تنها پس از صدور حکم قطعی مبنی بر برائت و یا بی حقی خواهان دعوی اصلی و یا رفع محدودیت از سوی مراجع صالح قضایی و یا انتظامی پس از تأیید رئیس کانون ممکن است.

ماده ۱۴. در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل گواهی تخصص وکیل ابطال می گردد:

 • ۱. محکومیت قطعی انتظامی به تنزل درجه
 • ۲. محرومیت دائم از شغل وکالت

تبصره ۱وکیل متخصص نمی تواند در صورت ابطال گواهی تا رفع آثار مجازات انتظامی درخواست صدور دوباره گواهی تخصصی نماید.

تبصره ۲: چنانچه مجازات انتظامی وکیل متخصص پایان یابد و درخواست صدور مجدد گواهی نماید کمیسیون می بایست سوابق انتظامی وی را در صدور گواهی تخصصی مشابه مد نظر قرار دهد.

ماده ۱۵. چنانچه بعد از اعطای گواهی، گزارش شود که وکیل متخصص فاقد یکی از اوصاف مقرر در این شیوه نامه است، موضوع به کمیسیون ارجاع و چنانچه پس از رسیدگی بر وارد بودن گزارش اظهارنظر شود هیات مدیره کانون می تواند نسبت به ابطال گواهی تخصصی اقدام نماید. تصمیم هیات مدیره قطعی است.

ماده ۱۶.  اتخاذ تصمیم و اقدام به صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال گواهی برعهده کانون وکلای دادگستری استان خوزستان است.

ماده ۱۷. در صورت تودیع پروانه وکالت پایه یک دادگستری توسط وکیل متخصص، گواهی تخصص نیز می بایست به ضمیمه پروانه وکالت تودیع شود. تودیع گواهی در زمان اعتبار آن از سوی وکیل متخصص به طور جداگانه جایز است.

ماده ۱۸. استفاده و بهره برداری از گواهی توسط وکیل متخصص همواره تابع رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر به وکالت دادگستری است.

ماده ۱۹. اسامی وکلای متخصص به همراه وضعیت اعتبار، تعلیق و یا ابطال گواهی به طریق  سایت مقتضی از طریق کانون وکلا به اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده ۲۰.  این شیوه نامه در بیست  ماده  به موجب مصوبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خوزستان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا