رای

شرط پذیرش شهادت شهود در دعوای اعسار

پیام رای- شرایط استشهادیه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به از جمله شغل، نحوه امرار معاش و گذران زندگی مدعی اعسار، شهود و منشا اطلاعات شهود می باشد.

 شرایط استشهادیه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به از جمله شغل، نحوه امرار معاش و گذران زندگی مدعی اعسار، شهود و منشا اطلاعات شهود و مدت زمانی اشنایی شهود با مدعی اعسار به نحوی که اطلاع کافی از گذران و زندگی مدعی اعسار داشته باشد می باشد.

بیشتر بخوانید:

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی گ. ن. ج. بطرفیت تجدیدنظرخوانده ر. ک. نسبت به دادنامه شماره …. مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ صادره از شعبه که بموجب آن حکم به تقسیط محکوم به موضوع اجراییه شماره  صادر شده اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موضوع دادنامه به شرح و کیفیت مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر شده است.

دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تجدیدنظرخواه نظر به اینکه ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: که هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند در واقع تکلیف دادگاه در استماع هر دعوی را مستلزم طرح ان برابر قانون اعلام داشته و مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ شرایطی را برای استشهادیه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به مقرر داشته که از جمله شغل، نحوه امرار معاش و گذران زندگی مدعی اعسار، شهود و منشا اطلاعات شهود و مدت زمانی اشنایی شهود با مدعی اعسار به نحوی که اطلاع کافی از گذران و زندگی مدعی اعسار داشته باشد. میباشد؛

و با وصفی که رعایت مقررات مذکور نگردیده به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی مورد اقتضای صدور حکم را نداشته لهذا نظر به مراتب فوق الذکر نظر به مقررات تبصره ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی و انطباق مورد با بند “ه” ماده فوق الذکر و مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی (خواهان بدوی) تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا