اخبار کانون ها

زمانبندی دریافت کارنامه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ کانون وکلای آذربایجان شرقی

وکلاپرس- کانون وکلای آذربایجان شرقی در اطلاعیه ای زمانبندی دریافت کارنامه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ کارآموزی وکالت (گروه دوم) را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس بر اساس این اطلاعیه در مرحله دوم کارنامه تعداد ۱۸۸ از پذیرفته شدگان آماده تحویل اعلام شده و داوطلبین طبق اسامی اعلام شده و بر اساس جدول زمانبندی به کانون مراجعه کنند.

در اطلاعیه کانون آذربایجان شرقی آمده است:

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ کارآموزی وکالت می رساند با توجه به اینکه کارنامه تعداد ۱۸۸ نفر دیگر آماده تحویل می باشد لذا طبق لیست ذیل در تاریخ های مقرر جهت دریافت کارنامه به دفتر کارآموزی مراجعه نمایند. لازم به توضیح است کارنامه سایر کارآموزان بعد از آماده شدن تحویل خواهد گردید.
  • ردیف ۱ لغایت ۶۴: روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
  • ردیف ۶۵ لغایت ۱۲۸: روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
  • ردیف ۱۲۹ لغایت ۱۸۸: روز شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

بیشتر بخوانید:

ردیفنامنام خانوادگی
۱افضلملک زاده
۲علیرضااصغری زبرلو
۳اعظمعبدیان
۴احمدگلیخیره مسجد
۵سمیرافرج زاده قره قیه
۶امینهداداش زاده ولیلو
۷فرزامابراهیمی سعید
۸هومنرهبر دادبخش
۹شهرامخدائی
۱۰سیدحسینسید ابوالحسنی
۱۱مصطفیاکبری عین الدین
۱۲کبریمحمدیان
۱۳نسریناسماعیلی
۱۴مصطفیعابدی مهماندار
۱۵یعقوبپاداش
۱۶ساجدهچهل تنان
۱۷امینکبیری
۱۸بهرامپورقهرمانی
۱۹حبیبآدمی شادباد
۲۰سیامکوثوقی
۲۱رضاجلالی سردرود
۲۲احمدیوسفی
۲۳سمانهنویدی
۲۴حسینحدیثی
۲۵سمانهدشتبانی سلماسی
۲۶وحیدهآسانی
۲۷علی رضانامور
۲۸علیصفوی نهر
۲۹علیمحبی محبعلیلو
۳۰یاسرعشقی کشایش
۳۱ملیکااسمعیل سلطانی
۳۲مریمعلینقی پور رضائیه
۳۳وحیدعبدلی کشکی
۳۴ژالهاحمدلو
۳۵نرمینجمیل
۳۶محمدحسینحسینی فرد
۳۷اسماءشقاقی
۳۸سعیدهغریب زاده
۳۹علیرضاشفیعی
۴۰حمیدهمولائی خواجه
۴۱علی رضاقهرمانی آبش احمد
۴۲فرزادامامعلی پور
۴۳پریابابائی رواسان
۴۴مجیدانگوتی
۴۵علیوطن پور
۴۶مهدیمیکائیلی
۴۷رسولمحمدزاده کرمجوان
۴۸سهیلامصدقی سفیدان جدید
۴۹علیابری ینگی کند
۵۰میثمبایرامی
۵۱مجیدپروینی احمدی
۵۲حسینفرضی
۵۳مهساعبدالهی ارباطان
۵۴امنهفخیمی رحیمی
۵۵دنیاصفری
۵۶رضاموسی زاده
۵۷رقیهسبزی
۵۸شاهینعظیمی
۵۹احسانحمزه لکی
۶۰محمدبیابانی
۶۱لیلیرضوانی
۶۲اکبرحاشیه رودی
۶۳کریمجنگی
۶۴مرتضیوحدانی
۶۵مجتبیعالمی پروین
۶۶ساریناقاسمی
۶۷رحیماعتماد قراملکی
۶۸مجتبیخدائی برازین
۶۹ژیلانجمی بناب
۷۰خلیلنوبخت مبارکی
۷۱علیقاسمی طابق
۷۲مریمصدقی
۷۳مهردادعبداللهی قزلجه
۷۴جلیلصفری نژاد
۷۵اصغرخلفی
۷۶رضاسهرابی فر
۷۷مهدیسلطانی
۷۸یلداسرتیپی اسکوئی
۷۹خدیجهفرهودی متین
۸۰ساسانشکرپور میاندوآب
۸۱سونیامددی متنق
۸۲رقیهبرزگر
۸۳حسیننظمی چمن زمین
۸۴عطااللهعلیاری تبریزی
۸۵زهراخواجویان
۸۶فرزانهجلالی
۸۷مهساقلی پور
۸۸سید مجتبیعلیا نسب
۸۹لیلافریدی
۹۰شهروزامیر فرهنگی
۹۱بهنازایرانی نژاد گاوگانی
۹۲توحیدسپهریان
۹۳مهدیبیانی گوگانی
۹۴پریساجوادی
۹۵علیجعفری
۹۶جعفرراشدی ملکی
۹۷خیرالهدانشی
۹۸مسعودرضائی
۹۹لیلاحیدری اقدم
۱۰۰فرحنازنوری پستکان
۱۰۱معصومهقربانی
۱۰۲کتایونعباسی عباس آباد
۱۰۳موسیظهیری یوسف آباد
۱۰۴پویاعلیانسب آبادی
۱۰۵مهدیحمیدی اصل
۱۰۶علیاسماعیلی
۱۰۷حمیدکریمی
۱۰۸ابراهیممحرمان قره بابا
۱۰۹علیرضاآقائی
۱۱۰یوسفپورحسن فرد
۱۱۱مهدیهمسلمی
۱۱۲اکبرتقی زاده
۱۱۳ولیپارسازاده کلوانق
۱۱۴شیواپوربابا اره جان
۱۱۵رقیهعبدالهی ارباطان
۱۱۶اکبربردباری جراغل
۱۱۷سیداحمدکاظمی
۱۱۸جعفرنوروزی
۱۱۹بهزادجیهونی
۱۲۰ابوالفضلهدایت کلان
۱۲۱رقیهبشارتی
۱۲۲محمدرحمانی مرکید
۱۲۳امیرالهامی
۱۲۴سمیهشیروانی مراغه
۱۲۵مهدیزیرک
۱۲۶مقصودعبادی بشیر
۱۲۷فرساممیثاق
۱۲۸محمدصدفی
۱۲۹حسنسلمانی
۱۳۰صدیاراروجی شیخ بران
۱۳۱معراجصلاح زاده
۱۳۲سمیرانوروزی پناهی
۱۳۳لیلاعلی پرستی قشلاقی
۱۳۴راضیهصفری
۱۳۵حامدغفارزاده دیزجی
۱۳۶پروینسیف الهی مقدم
۱۳۷توحیدطوری
۱۳۸حجتسلیمی ترکمانی
۱۳۹حامدجاوید
۱۴۰حسینحیدری
۱۴۱علیامیرپور محمودعلیلو
۱۴۲هادینصرالهی پور
۱۴۳اکرمنجف‌زاده
۱۴۴سیناباقرپور
۱۴۵فاطمهپاشایی
۱۴۶لیلاقلی نژاد
۱۴۷سعیدمرادپور
۱۴۸علیرضامرادی
۱۴۹فاطمهشکوهی
۱۵۰نگاردادور
۱۵۱مرتضیاحدپور
۱۵۲رزاسهیلی فر
۱۵۳سعیدناصری آذر
۱۵۴فاطمهپاشایی
۱۵۵بابکپیربوداقی
۱۵۶محمدرضاخاکپور ایرانق
۱۵۷امیرسیرتی خواجه دیزج
۱۵۸پروینعسگری
۱۵۹محمدرضااصدقی
۱۶۰محمدرضاتابستانچی
۱۶۱منصورپورعلی اکبر
۱۶۲امیرعبدالهقادری
۱۶۳پریسانور محمدی
۱۶۴علیحیدری
۱۶۵امیر رضافتحی
۱۶۶زهرازهنی
۱۶۷حسامآذریان
۱۶۸علیرستمی چوبانلار
۱۶۹علیسربخشیان
۱۷۰حورینعیمی
۱۷۱نیماشهبازی
۱۷۲مهدیصداقتی
۱۷۳ابراهیمامیررحیمی اوزون اوبه
۱۷۴امیر رضاعباس زاده بنائی یان
۱۷۵حسینپاک نژاد
۱۷۶فائزهقاسم زاده
۱۷۷سیده نگارموسوی
۱۷۸عباسخدایاری
۱۷۹مسعودعابدی
۱۸۰کبریناجی یالقوز آغاج
۱۸۱پدرامبزیون
۱۸۲سعیدوهابی
۱۸۳حبیبناظری فرشباف
۱۸۴حمیدرضازاده
۱۸۵علیتجدید
۱۸۶موسیممبینی
۱۸۷رضاآشتاب
۱۸۸اشرففرجام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا