رایویژه

ممنوعیت از اشتغال به وکالت به علت مطالبه حق الوکاله در یک پرونده ختم شده به سازش

وکلاپرس- دادگاه عالی انتظامی قضات یکی از وکلای دادگستری را به ادعای اتخاذ رویه خلاف شأن وکالت در اخذ مبلغی در نتیجه سازش بین طرفین دعوا به سه ماه ممنوعیت موقت از اشتغال به وکالت محکوم کرد.

به گزارش وکلاپرس، در پی شکایت از یک وکیل دادگستری در دادگاه انتظامی کانون وکلای کرمانشاه با این خواسته که علی رغم سازش طرفین در دعوا، وکیل پرونده ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان حق الوکاله مطالبه نموده، دادگاه انتظامی قضات به ممنوعیت موقت سه ماهه از اشتغال به وکالت این وکیل دادگستری رای صادر کرده است.

متن کامل رای دادگاه را در ادامه بخوانید:

شماره دادنامه:

۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مرجع رسیدگی:

شعبه ی پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات

تاریخ رسیدگی:

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

هیات دادرسان:

آقایان ……….، ………..، ………..

موضوع رسیدگی:

به اعتراض آقای  ………. نسبت به دادنامه صادره از شعبه اول کانون وکلای دادگستری کرمانشاه به شماره ۴۸-۹۹/۴/۲۰

خلاصه جریان پرونده:

حسب مندرجات پرونده آقای ………. به شکوائیه تقدیمی به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در مقام شکایت انتظامی علیه خانم ……….، وکیل دادگستری برآمده و متعاقباً با تنظیم فرم شکایت کانون مزبور اعلام داشته است: وکیل نامبرده وکالت وی را در پرونده ۹۵۰۰۰۵۵۷ اجرای احکام حقوقی دادگستری روانسر را پذیرفته است.

و ایضا وکالت اینجانب را علیه محکوم له پرونده اجرای احکام آقای ابراهیم نوری پذیرفته، که پرونده کیفری قبل از صدور رای منجر بر مصالحه گردیده، ضمن اینکه پرونده اجرایی نیز منجر به مصالحه شده است؛

خانم وکیل نه تنها اقدامی در راستای امر وکالت انجام نداده است، مبلغ ۶۰ میلیون تومان بابت حق الوکاله دریافت داشته و… و در پایان تقاضای رسیدگی را می نماید.

آقای دادیار محترم دادسرای کانون وکلای مزبور حسب ارجاع شکایت شاکی شروع به رسیدگی به موضوع شکایت می نماید و پس از اقدامات لازم و تحقیق از طرفین مبادرت به صدور قرار می نماید، که پس از رفع ایرادات، آقای دادستان محترم انتظامی دادسرای مذکور در مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ مبادرت به صدور قرار وقوع تخلف خانم ………. وکیل دادگستری به لحاظ اینکه مشارالیها در ماده ۳ قرارداد مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ قید نموده:

«چنانچه موکل به هر دلیل و هر بهانه و به هر صورت با مشتکی عنه صلح نماید یا اعلام رضایت کند باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان حق الوکاله وکیل پرداخت نماید» اقدام و رفتار خلاف شئونات وکالتی محسوب و مصداق بارز تخلف ….. سوگند نامه است و لذا ضمن احراز این تخلف از مشتکی عنه و اضافه نمودن آن به تخلفات قبلی ایشان قرار مجرمیت وی صادر می گردد.

سپس کیفرخواست انتظامی صادر می‌شود که به موجب مندرجات آن تخلف عنوان شده عبارت است از: “عدم رعایت شئون وکالت با انعقاد قرارداد برگ سه پرونده که حسب قرارداد مزبور در بند ۳ آن قید گردیده است “بعد از امضای این قرارداد چنانچه موکل به هر دلیل و به هر بهانه و به هر صورت با مشتکی عنه صلح نماید و یا اعلام رضایت کند باید ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان حق الوکاله به وکیل پرداخت نماید” و همچنین عدم ابطال تمبر مالیاتی که بعدا اقدام نموده است.

پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه ارسال می گردد و در شعبه اول آن دادگاه تحت رسیدگی قرار گرفته و با تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین و عدم حضور شاکی انتظامی و حضور مشتکی عنها جلسه رسیدگی منعقد می گردد.

و پس از آن اقدام به صدور رای می شود که حسب آن حکم بر برائت خانم وکیل نامبرده صادر می‌شود و رای صادره به شماره  ۵/۶۲۱/۹۹ش ثبت دادنامه می شود که مورد اعتراض شاکی انتظامی آقای ………. قرار گرفته و طی لایحه تقدیمی از محضر دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست رسیدگی و نقض دادنامه معترض عنه را خواستار گردیده است، که دبیرخانه این دادگاه با ارسال نسخه دوم اعتراض معترض به عنوان ریاست محترم کانون وکلای دادگستری کرمانشاه جهت اظهار نظر و ارسال پرونده مربوطه اقدام نمایند.

کانون مذکور طی نامه شماره ۱۸۵- ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ پرونده امر را به کلاسه ۳۰/۹۹ مشتمل بر ۱۲۷ برای ارسال نموده است و پس از وصول حسب دستور مقام محترم به شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی ارجاع شده است که به کلاسه ۵/۶۲۱/۹۹ش ثبت این شعبه شده است.

هیئت دادگاه به تاریخ فوق تشکیل شده است، پس از قرائت گزارش پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی اتخاذ تصمیم می شود.

رای دادگاه

شرط مندرج در بند ۳ قرارداد حق الوکاله فی مابین موکل (شاکی انتظامی آقای ………. ) و وکیل (وکیل مشتکی عنها خانم ……….) بدین شرح که مرقوم گردیده است:

«چنانچه موکل به هر دلیل و به هر بهانه و به هر صورت با مشتکی عنه به صلح و سازش رسید باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان حق الوکاله به وکیل پرداخت نماید»

رویه معمول و پذیرفته شده در عرف وکلای دادگستری نبوده و از مصادیق خلاف شئون وکالت تشخیص و لذا دادگاه مستنداً به ماده ۷۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با قبول اعتراض معترض و ضمن نقض دادنامه شماره ۴۸-۹۹/۹/۲۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۹/۳۰ اصداری شعبه اول محترم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان استان کرمانشاه با استناد به بند یک ماده ۸۰ آیین نامه مزبور و به موجب بند ۴ ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ خانم ………. وکیل دادگستری را به ممنوعیت موقت از اشتغال به شغل وکالت دادگستری به مدت سه ماه محکوم می نماید و اعلام می شود رای صادره قطعی است.

شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا