اخبار اسکودادسته‌بندی نشده

رای شعبه ۴۶ مجتمع شهید صدر در دادخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی اسکودا مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰

وکلاپرس- روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، با انتشار رای صادره از شعبه ۴۶ دادگاه حقوقی مجتمع شهید صدر از رد دادخواست مطرح شده علیه این نهاد خبر داد.

متن رای به شرح زیر است:

خواهان: آقای فرشید فرحناکیان فرزند اکبر به نشانی …

خواندگان:

۱. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با وکالت آقای سید سعید پرور

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

خواسته: ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیر مالی)

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ و در وقت فوق العاده شعبه ۴۶ دادگاه حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه مربوط تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه

در خصوص دعوی فرشید فرحناکیان فرزند اکبر به طرفیت -۱ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری -۲ اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با وکالت فرخ فروزان کرمانی و سید سعید پرور به خواسته صدور در حکم بی اعتباری و بطلان نامه شماره ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۸۲۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان صورتجلسه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ و صدور حکم به بی اعتباری و بطلان آگهی تغییرات موسسه اتحادیه سراسری کانونهای دادگستری ایران منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ در قسمت مربوط به تعیین امضای مجاز. با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی خود اشعار داشته است که:

«آگهی تغییرات موسسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ در قسمت مربوط به تعیین امضای مجاز؛ بر خلاف ماده ۲ اساسنامه اصلاحی این موسسه به شرح آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۵۲ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ میباشد»

و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.

خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ضمن ایراد به سمت وکلای خواندگان، اظهار داشته است که مشارالیهم روزنامه رسمی اتحادیه را ارائه نداده و امضای وکالت نامه توسط روسای کانون یا نمایندگی های آنها محرز نمی باشد و وکلای خوانده ردیف دوم نیز در دفاعیات خود بیان نموده اند که خواسته خواهان منجز نبوده و مستندات آن پیوست نشده است و خواهان ذینفع در دعوا نمی باشد.

علیهذا ضمن رد ایراد خواهان به سمت وکلای خوانده ردیف دوم با توجه به رونوشت آگهی تغییرات خوانده ردیف دوم در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ و آگهی تاسیس موسسه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران به تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ و رونوشت اساسنامه اصلاحی و رونوشت صورتجلسه هیات عمومی خوانده ردیف دوم و امضای وکالتنامه و وکلا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به عنوان رئیس شورای اجرایی و اعضای اتحادیه و ضمن رد درخواست وکلای خوانده ردیف دوم جهت اخذ تامین دعوی واهی با این استدلال که قرار تامین دعوی بر اساس ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی تبرعی بوده است و خواندگان نیز متحمل هزینه دادرسی نشده اند و صرف وجود موانع شکلی احتمال ملازمه با صدور قرار تامین دلیل واهی ندارد و با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات سمت خود به رونوشت نامه مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۱ رئیس هیات نظارت بر انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استناد نموده است و این موضوع دلالت بر آن دارد که اساسا نفع مستقیم و مستقر در موضوع دعوی ندارد و از سوی دیگر هیچ گونه تفویض اختیاری از سوی کانون وکلای مرکز و اعضای صاحب امضاء بعنوان یکی از اعضای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به خواهان جهت طرح دعوا داده نشده است.

فلذا دادگاه خواهان را واجد سمت و نفع در دعوا ندانسته و مستند به مواد ۲ و بندهای ۵ و ۱۰ و ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۴۶ دادگاه حقوقی تهران – دکتر مهدی صفریان

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا