اخبارویژه

رای ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی توسط شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تأیید شد

وکلاپرس- شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی را تایید کرد.

به گزارش وکلاپرس دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی(وکیل و استاد دانشگاه شهید بهشتی) با انتشار رأی شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در توییتر خود از رد درخواست تجدیدنظرخواهی خود و تأیید رأی ابطال پروانه وکالتش خبر داد.

او با انتشار رأی شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در توییترش نوشت:

«قوه قضاییه(دیوان عدالت اداری): آرای تفتیش عقایدی مرکز وکلای قوه قضائیه صحیح است و اعتراض آقای علی‌اکبر گرجی مردود است.

‌به جناب آقایان اژه‌ای و رییسی تبریک عرض می‌کنم. تبریک بسیار ویژه هم به استادالاساتید دکتر علی بهادری، قطب عالم حقوق و دانشمند برجسته دانشگاه تربیت مدرس.‌»

 این وکیل دادگستری پروانه وکالت خود را از مرکز وکلای قوه قضائیه اخذ کرده بود، که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به علت انتشار مطالبی در توییتر و اینستاگرام توسط دادگاه انتظامی این نهاد تحت مدیریت قوه قضائیه پروانه وکالتش ابطال شد.

بیشتر بخوانید:

متن رای به شرح زیر است:

  • شماره پرونده ها: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۰۰۶۶۴۷
  • شماره دادنامه: ۱۹۹۳۷۸۹
  • مرجع رسیدگی: شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
  • تجدید نظر خواه: آقای علی اکبر گرجی ازندریانی فرزند ابوالقاسم با وکالت آقای سیدحسین رحیمی مقدم وکیل دادگستری
  • تجدید نظرخوانده: مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
  • موضوع تجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۹۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه ی شعبه ی ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ی فوق تحت نظر است.

ملاحظه میگردد شاکی به موجب دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی خواسته ی خویش را اعتراض به رأی شماره ی ۲۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر انتظامی مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ی قوه ی قضائیه و تقاضای نقض آن اعلام نموده که پس از جری تشریفات قانونی به موجب دادنامه ی معترض به حکم به رد شکایت وی صادر شده است و تجدید نظر خواه در اعتراض به دادنامه ی مزبور به طور خلاصه اظهار داشته که رعایت مقررات قانونی با توجه به مدارک ابرازی نشده بنابراین تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه ی مورد اعتراض و صدور حکم مطابق خواسته دارم.

هیات شعبه ی تجدید نظر دیوان با ملاحظه ی اوراق و محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه ی مارالبیان صادره از شعبه ی ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی تدقیق و مداقه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مقاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدید نظر خواه در دادخواست تجدید نظر خواهی به شرح مثبوت و مندرج در جوف، پرونده مفاد و محتوای پرونده تخلفاتی شاکی که به دقت توسط هیات شعبه ملاحظه مطالعه گردید و اینکه شاکی تجدید نظر (خواه دلیل مدرک یا مستند متقنی دال بر صحت ادعا و اعتراض خویش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات ارائه ننموده است و از سوی دیگر تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت در روند بررسی و اتخاذ تصمیم مورد اعتراض شاکی برای هیات شعبه نیز در بررسی های به عمل آمده احراز نگردید.

علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه تجدید نظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه ی معترض به را فراهم آورد و حسب بررسی های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی و رعایت اصول دادرسی بر آن وارد نمی باشد بنابراین تجدید نظر خواهی به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و به استناد به مواد ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه ی شماره ی ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۰/۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده دادنامه ی تجدید نظر خواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری: محمد کریمی

مستشار شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری: مختار کوشا

رای ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی
رای ابطال پروانه وکالت علی اکبر گرجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا