اخبار صنفیویژه

رد دعوای کانون وکلای مرکز درخصوص تشابه علامت تجاری مرکز وکلای قوه‌قضاییه به لوگوی کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس- دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدیدنظر خواهی کانون وکلای مرکز درخصوص تشابه علامت تجاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به کانون وکلای دادگستری را رد کرد.

به گزارش وکلاپرس، پس از آنکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در اواسط سال ۹۸ علامت تجاری یا همان لوگوی خود را رونمایی کرد، شباهت موجود بین این دو علامت تجاری موجب شکل گیری انتقاداتی از سوی وکلا و مدیران کانون وکلای دادگستری شد.

در نتیجه این انتقادات، هیأت مدیره کانون وکلای مرکز پیگیری این امر را از طریق ارجاع دعوا به دادگستری تصویب کرد. بر همین اساس دعوایی در سال ۹۸ علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلای قوه قضاییه و مرکز مالکیت معنوی مطرح شد.

شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی این دعوا خواسته خواهان را به علت عدم احراز شباهت گمراه‌کننده بین علامت تجاری مرکز وکلای قوه قضاییه و علامت تجاری کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ رد می‌کند.

در ادامه کانون وکلای مرکز اقدام به تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور کرده که دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به اینکه آرم کانون وکلا و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی از حیث شکل ظاهر و کتابت و تلفظ دارای تفاوت آشکار بوده و موجب گمراهی، فریب و رقابت نامشروع نمی شود، درخواست تجدیدنظرخواهی را رد کرده است.

 

متن کامل رأی تجدید نظرخواهی را در ادامه بخوانید:

پرونده کلاسه …………….. شعبه …………….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ……………..

تجدیدنظرخواه:

کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت رضا بادامچی به نشانی تهران خ مطهری خ کوه نور خ ۳ پ ۵ واحد ۳۰۵

تجدیدنظرخواندگان:

۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی تهران م امام خمینی خ خیام ضلع شمالی پارک شهر ساختمان ملت ط ۸ – دفتر حقوقی امور مجلس

۲- مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ریاست علی بهادری جهرمی با

        ۱- وکالت فرزام اردلان به نشانی تهران شهرک غرب بلوار دادمان خ فخار مقدم پ ۲۳ واحد ۳

        ۲- جمشید ابراهیمی رامندی به نشانی تهران م ونک خ گاندی جنوبی خ ۱۶ پ ۱۴ واحد ۷

۳- مرکز مالکیت معنوی به نشانی تهران م امام خمینی خ خیام ضلع شمالی پارک شهر ساختمان ملت ط ۸

تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره …………….. مورخ ۹۹/۹/۳۰ صادره از …………….. دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردش کار:

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌گردد .

((رای دادگاه))

تجدیدنظرخواهی کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقای رضا بادامچی به طرفیت ۱- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به ریاست آقای علی بهادری جهرمی و با وکالت آقایان فرزام اردلان و جمشید ابراهیمی رامندی ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳- مرکز مالکیت معنوی نسبت به دادنامه شماره …………….. مورخ ۹۹/۹/۳۰ صادره از شعبه …………….. دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه در مقام خواهان با خواسته اعتراض نسبت به تصمیم شماره ۱/ک/ع مورخ ۹۹/۲/۲۹ کمیسیون ماده ۱۷۰ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و تقاضای ابطال تصمیم مذکور و ابطال اظهارنامه ثبت علامت تجاری شماره …………….. مورخ ۹۸/۶/۱۳ مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به دلیل عدم احراز شباهت گمراه‌کننده بین علامت تجاری مورد تقاضای ثبت و علامت تجاری موضوع اظهارنامه هم‌زمان با اعتراض شماره ……………. مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوا و رد اعتراض معترض صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه مورد درخواست تجدیدنظرخواهی، وفق مقررات و با رعایت اصول دادرسی صادر شده خدشه ایی به استنباط و استدلال محکمه بدوی وارد به نظر نمی‌رسد.

وکیل تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک معتبر و محکمه‌پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و اجابت خواسته را فراهم سازد ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و با هیچ‌کدام از جهات موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد.

بعلاوه علامت تجاری مورد تقاضای ثبت، موضوع اظهارنامه شماره ……………. مورخ ۹۸/۶/۱۳ عبارت است از کلمات (مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به فارسی و تصویر دو ساقه زیتون در طرفین و یک کتاب باز که در وسط آن یک ترازو بر پایه قلم بر روی کتاب و پائین کتاب تصویر سه انسان در کنار هم قرار دارد) درحالی‌که، علامت تجاری مورد ادعای خواهان موضوع اظهارنامه هم‌زمان با اعتراض شماره ……………. مورخ ۹۸/۸/۷ عبارت است از کلمات (کانون وکلای دادگستری مرکز و تصویری از ترازو و کتاب و خورشید و برگ زیتون) که از حیث شکل ظاهر و کتابت و تلفظ دارای تفاوت آشکار بوده و چنانچه طرفین علائم تجاری خویش را به همان شکل و صورتی که در اظهارنامه‌های فوق‌الذکر آمده و مطابق ماده ۱۱۱ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مورد استفاده قرار دهند، گمراهی و فریب مصرف‌کننده عادی منتفی بوده و موجب ایجاد رقابت نامشروع در تجارت نخواهد شد.

دلیلی بر سوء نیت خوانده یا کپی‌برداری و تقلید از علامت مورد استفاده خواهان نیز کشف و ارائه نشده و علایم تجاری مختلفی با استفاده از تصویر خوشه و کتاب یا ترازو سابقه ثبت دارد که در گزارش مورخ ۹۹/۷/۲۰ اداره ثبت علایم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی داخلی به آن تصریح شده است.

از سوی دیگر صرف مشترک بودن برخی از کلمات یا تصاویر در علائم تجاری متنازع‌فیه نمی‌تواند موجب فریب و گمراهی مصرف‌کننده عادی شده و با لحاظ تصاویر واضح از دو علامت تجاری موصوف در پرونده، تفاوت آن‌ها آشکار بوده و موجبی قانونی برای اجابت درخواست وکیل تجدیدنظرخواه و ارجاع قضیه به کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد و به نظر این دادگاه نحوه قرار گرفتن تصویر ترازو کتاب و تصویر سه انسان در علامت تجاری مورد تقاضای ثبت، ایضاً درج کلمات به‌صورت هلالی در بالای علامت و اینکه در علامت تجاری تجدیدنظرخواه تصویر خورشید وجود دارد و کلمات در قسمت پائین به‌صورت خط مستقیم درج شده، متن عبارت مندرج در علائم مذکور نیز کاملاً متفاوت هستند، کالا و خدمات مؤسسات مذکور از یکدیگر قابل تمایز بوده و به اندازه کافی قدرت تمییز دهندگی وجود دارد و صفات مشخصه در عناصر و علائم مورد تقاضای ثبت مانع گمراهی مصرف‌کننده عادی خواهد شد و ویژگی‌های ظاهری علائم تجاری موصوف به اندازه ایی هست که مصرف‌کنندگان عادی به اشتباه نخواهند افتاد

بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید ، رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ……………. دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مستشار دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا