اخبار کانون هاویژه

دستورالعمل جدید نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری زنجان

دستورالعمل نقل و انتقالات کانون وکلای دادگستری زنجان

دانلود پی دی اف دستورالعمل جدید نقل و انتقالات کانون وکلای زنجان

به منظور هماهنگی و ایجاد رویه یکسان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری، با استفاده از اختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده ۲ و ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری به صورت دائم و موقت بر اساس ضوابط زیر و تأیید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این دستورالعمل با تصویب نهایی کمیسیون نقل و انتقالات انجام خواهد شد.

بدیهی است پس از تصویب کمیسیون نقل و انتقالات، متقاضی مکلف است حسب مورد نسبت به ارائه مفاصا حساب نهایی از حسابداری و کتابخانه اقدام نماید.

ماده ۱-  وکلای پایه یک دادگستری می توانند تغییر محل اشتغال خود را از کمیسیون نقل و انتقالات بصورت موقت و دائم با رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل درخواست نمایند.

ماده ۲– شرط پذیرش درخواست انتقال منوط به وجود و احراز شرایط زیر و تصویب توسط کانون نقل و انتقالات کانون است.

۲-۱- وجود ظرفیت لازم در شهر مورد درخواست (مقصد) براساس مصوبه کمیسیون نقل و انتقالات و اینک در شهر محل اشتغال متقاضی (مبدأ) به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط اشتغال وجود داشته باشند.

۲-۲- دایر بودن دفتر وکالت در شهر محل اشتغال (مبدا) و تمرکز فعالیت وکالتی موثر در محل پروانه که بر اساس عوامل متعدد از جمله گزارش مراجع مرتبط احرار می گردد.

۲-۳- حداقل سابقه وکالت مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دادن وکلا به مرکز استان ۵ سال و برای انتقال به شهرستان ها ۲ سال تمام است و برای نقل و انتقال از هر یک از شهرستان ها به سایر شهرستان های استان ۲ سال خواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تصویب کمیسیون نقل و انتقالات می باشد.

۲-۴- در صورتی که وکیل سابقه محکومیت انتظامی قطعی از درجه ۴ به بالاتر و تخلف موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ را داشته باشد از پایان اجرای حکم قطعی مربوط به محکومیت های درجه چهار، سه سال و درجه پنج، چهار سال و از اجرای محکومیت موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ (برای دفعه اول) دو سال گذشته باشد، اثر محکومیت های فوق از نظر این دستورالعمل منتفی تلقی خواهد شد.

ماده ۳- در ارزیابی تقاضاهای انتقال، علاوه بر احراز شرایط مذکور در ماده ۲، موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهد بود.

۱- نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت با سوابق شغلی قبل از وکالت و عدم ارتکاب رفتار خلاف شئون وکالت.

۲- مدت سابقه اشتغال به وکالت و سنوات اشتغال در شهرهای محروم استان.

۳- نداشتن محکومیت مؤثر.

۴- همکاری با ارگان ها و کمیسیون های تخصصی کانون و شرکت در سخنرانی ها و سمینارهای تخصصی.

۵- همکاری و حضور در فعالیت های جمعی کانون.

۶- درج مقالات علمی در مجله کانون.

۷- داشتن تألیفات معتبر حقوقی.

۸- نحوه فعالیت در وکالت های معاضدتی و تسخیری.

۹- تمدید به موقع پروانه وکالت.

۱۰- کمک های مؤثر در امور رفاهی و خدماتی وکلا

۱۱- برگزیده شدن در جشنواره های علمی معتبر

۱۲- هر گونه همیاری و پرداخت کمک های مالی در امور کانون وکلای دادگستری.

۱۳- قبولی و ثبت نام در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.

۱۴- عضویت در هیأت علمی و استخدام رسمی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری.

۱۵ – ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

۱۶ – حضور موثر و مستمر و تمرکز فعالیت وکالتی در محل پروانه.

۱۷- محل اقامت همسر برای وکلای متأهل.

۱۸- اشتغال زوجین به وکالت دادگستری به صورت توأمان

تبصره- ارزش گذاری و تاثیر هر یک از امتیازات فوق با تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات خواهد بود.

ماده ۴- در موارد ذیل نسبت به تقاضای انتقال موقت اتخاذ تصمیم خواهد شد

۴-۱- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یا فرزند یا پدر یا مادر با سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری شوند یا معالجه مستلزم حضور در محل درخواست باشد.

۴-۲- چنانچه همسر دائمی وکیل از مستخدمین رسمی ادارات و سازمان های دولتی یا نهادهای عمومی باشد به تبع همسر با ارائه حکم کارگزینی و تایید مرجع مربوطه، برای انتقال به محل خدمت همسر.

۴-۳- انتقال وکلایی که پدر یا مادر آن ها وکیل دادگستری باشد به محل اشتغال والدین.

۴-۴- احراز کفالت مادر منوط به ارائه گواهی فوت پدر یا طلاق نامه که یک سال از تاریخ اجرای حکم طلاق گذشته باشد و پا گواهی محجوریت پدر با ارائه حکم قیومیت متقاضی.

۴-۵- انتقال موقت بانوان وکیل از سه ماه پس از شروع بارداری با ارائه گواهی معتبر پزشکی به مدت شش ماه و پس از زایمان نیز به مدت ۱۸ ماه به محل سکونت دائم با ارائه مدارک لازم (جمعاً دو سال)

ماده ۵- حداکثر مدت انتقال موقت دو سال می باشد. این مدت جهت انتقال به مرکز استان برای ۲ دوره خواهد بود. متقاضیان انتقال موقت از مرکز استان به سایر شهرستان ها از شمول این بند خارج می باشد. انتقال موقت به دلیل وضع حمل و درمان موقت شخص متقاضی از شمول این ماده خارج است.

متقاضی در طول مدت اشتغال موقت در شهر مقصد، حق دایر کردن دفتر در محل قبلی را نخواهد داشت. مدت اشتغال موقت متقاضی جزء سوابق نامبرده در محل اصلی اشتغال دائم وی محسوب نمی شود.

ماده ۶– تغییر محل اشتغال یکی از زوجین با نکاح دائم که هر دوی آنان وکیل باشد، حسب تقاضای هر دو به محل اشتغال دائم یکی از آنان با رعایت مقررات این دستورالعمل بلامانع است.

تبصره- انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسر با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آن ها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده ۷- هرگونه نقل و انتقال دائم محل اشتغال وکلای دادگستری بدون طی کردن حداقل یک دوره موقت ۲ ساله با لحاظ بند ۳ ماده ۲ این دستورالعمل ممنوع است.

تبصره- مدت دوره انتقال موقت حداقل ۱ و حداکثر ۲ سال می باشد.

ماده ۸- متقاضیان انتقال از حوزه کانون های دیگر به حوزه کانون زنجان می بایستی ابتدا موافقت اولیه کانون متبوع خود را به ضمیمه ی تقاضای خود ارائه نمایند.

ماده ۹- کمیسیون نقل و انتقالات در رد یا قبول هر نوع تقاضای انتقال وکلا در حوزه استان زنجان با خارج از حوزه زنجان بر اساس این دستورالعمل و یا در شرایط خاص مختار بوده و تصمیمات کمیسیون نقل و انتقالات قطعی است.

تبصره- درخواست طرح مجدد تقاضای انتقال، صرفا از سوی وکلای حوزه کانون زنجان پس از سپری شدن ۶ ماه از تاریخ اتخاذ تصمیم قبلی برای مرتبه دوم به همان محل امکان پذیر است و اگر چنانچه مستندات و مدارک جدیدی ارائه شود در اولین جلسه کمیسیون نقل و انتقالات مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. در هر صورت نظر کمیسیون نقل و انتقالات قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ماده ۱۰– رئیس کمیسیون نقل و انتقالات کانون می تواند قبل از طرح موضوع درخواست انتقال در جلسه کمیسیون نقل و انتقالات نسبت به انجام هرگونه مکاتبه با انجام تحقیقات موثر از طریق مراجع مختلف و بررسی صحت و اعتبار مدارک ارائه شده اقدام مقتضی بعمل آورد و لیکن وجود اعتبار و میزان تاثیر مدارک ارئه شده و اتخاذ تصمیم نهایی منوط به نظر اکثریت اعضای کمیسیون نقل و انتقالات است.

ماده ۱۱-  اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است با کمیسیون نقل و  انتقالات خواهد بود.

این دستورالعمل در ۱۱ ماده در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ کانون وکلای دادگستری زنجان مورد تصویب قرار گرفت. از تاریخ تصویب، کلیه دستورالعمل های قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد و کلیه درخواست های نقل و انتقال دائمی و موقت سابق و جدید بر اساس این دستورالعمل مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا