رایویژه

دادنامه با موضوع بی‌حقی خواهان در دعوا به خواسته ابطال مصوبات مجمع عمومی اسکودا

از متن رأی: اجرای مصوبات اسکودا توسط کانون‌های وکلای دادگستری به جهت جنبه توصیه ای و ارشادی آن الزام اور نیست

تاریخ تنظیم رأی: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان: آقای … به نشانی استان

خوانده: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با وکالت آقای …

خواسته: ابطال صورتجلسه مجمع عمومی

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آنی اقدام به صدور قرار می نماید<

 رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای … به طرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با وکالت آقای … به خواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی صدور رای به بطلان قسمتی از مصوبه جلسه فوق العاده هیات محترم عمومی اسکودا مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ و صورت جلسه مربوطه در قسمت اعلام اجرای آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا به جهت نقض آشکار اساسنامه و عدم رعایت مقررات شکلی مربوطه با توجه به ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال (۱۳۴۷) که حسب ایراد به عمل آمده از سوی شعبه ی  … محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده است که:

دادگاه بدوی نسبت به یکی از جهات خواسته خواهان (عدم رعایت موعد ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ فراخوان به اعضا و تشکیل جلسه) اظهار نظر ننموده است و پرونده از بابت این موضوع تحت نظر است

ملاحظه می گردد که ضمن احترام به نظر قضات محترم شعبه ی … دادگاه تجدید نظر استان تهران و صرف نظر از این که این شعبه دادگاه بدوی در سطر چهارم دادنامه ی بدوی صادره (صفحه ی ۳۲ پرونده) به تمامی جهات خواسته خواهانها اشاره نموده است از جمله رعایت مقررات شکلی مربوطه با توجه به این که هر چند مطابق ماده ی یک اساسنامه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از کانونهای وکلای دادگستری تشکیل میگردد، اما کانونهای وکلای دادگستری از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند و مصوبات اسکودا در صورت تصویب در هیأت مدیره کانونها در حکم مصوبات و نظامات کانون است.

به عبارتی دیگر اجرای مصوبات اسکودا توسط کانونهای وکلای دادگستری به جهت جنبه توصیه ای و ارشادی آن الزام اور نیست و مفاد تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه اسکودا نیز موید و مبین این معناست و لذا حتی در فرض این که ایراد شکلی مطروحه از سوی خواهانها صحیح هم باشد، تاثیری در ماهیت امر نخواهد داشت.

نتیجتا این دادگاه دعوای خواهانها را در قسمت ایراد به عمل آمده از سوی دادگاه محترم تجدید نظر نیز وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی شهید بهشتی تهران – دکتر مسلم حاج محمدی

منبع: اختبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا