رایویژه

دادنامه دادگاه انتظامی قضات درباره الزام کانون وکلای مرکز به صدور پروانه کارآموزی علی‌رغم اظهارنظر منفی وزارت اطلاعات

وکلاپرس- با رای دادگاه عالی انتظامی قضات، کانون وکلای دادگستری مرکز ملزم به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای یکی از قبول‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ شده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از اختبار، این دادنامه در دی‌ماه سال گذشته درحالی صادر شد که هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پی وصول نامه مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات، صدور پروانه کارآموزی برای شاکی پرونده را امکان‌پذیر ندانسته بود.

مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات طی نامه‌ای با صدور پروانه برای فرد متقاضی مخالفت کرده بود اما دادگاه عالی انتظامی قضات چنین استدلال کرده است که در پاسخ استعلام‌های واصله، هیچگونه عنوان یا دلیل و مدرکی بر فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ابزار نشده است.

بیشتر بخوانید

  • شماره دادنامه:
  • مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
  • مرجع رسیدگی: شعبه… دادگاه عالی انتظامی قضات
  • تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
  • موضوع رسیدگی: به اعتراض آقای…

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده بموجب فرم شماره ۷ کانون وکلای دادگستری مرکز آقای… با کد ملی… در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ در بین ۱۲۶۱ نفر پذیرفته شده ظرفیت عادی رتبه … را در سهمیه عادی کسب نموده است. باتوجه به رتبه ظرفیت پذیرش و اولویت پیشنهادی قبول شده و سایر مقررات و ضوابط شهرستان واقع در سمنان انتخاب شد و برابر فرم شماره ۱۴ معرفی وکیل سرپرست مخصوص قبول شده های آزمون در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ خانم… وکیل دادگستری موافقت خود را با وکیل سرپرستی کارآموز آقای… اعلام داشته و بموجب تصمیم نایب رئیس کانون وکلای مزبور خانم… بـه عنـوان وکیـل سرپرست آقای… در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ تعیین می شود و شماره ثبت واحد صدور پروانه … می باشد.

بموجب اعلام اداره پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران به شماره… آقای… از نظر مواد مخدر و روانگردان منفی بوده و بموجب فرم اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ رتبه در کانون و در سهمیه آزاد رتبه … را حائز گردیده اسـت بـه شـماره پرونده … و شماره داوطلبی … بموجب نامه شماره… مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات در پاسخ کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام داشته است با اعطای پروانه وکالت و پروانه کارآموزی وکالت به نامبرده مخالفت می گردد.

پرونده نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح و به لحاظ مخالفت مرکـز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات با صدور پروانه کارآموزی وکالت بنام آقای… مخالفت می شود و مراتب به شرح زیر توسط کانون صادر و به شماره…- ۱۴۰۱/۵/۱۲ بنام… که مرقوم گردیده است:

«آقای… باسلام تقاضای صدور پروانه کارآموزی شما در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت مدیره مطرح و به لحاظ مخالفت مرکز احراز و تعیین صلاحیت با تقاضای مذکور مخالفت شد این تصمیم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.»

تصمیم صادره مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲ به آقای… ابلاغ شده است و نامبرده بموجـب لایحـه تقدیمی بعنوان دادگاه عالی انتظامی قضات که به شماره ۹۰۰۰/۱۰۱۲۷/۶۰۰/۱۰۰۰ مورخه ۱۴۰۱/۶/۹ ثبت دبیرخانه این دادگاه شده است نسبت به تصمیم مزبور معترض و درخواست رسیدگی و نقض آن تصمیم را به شرح لایحه تقدیمی درخواست نموده است.

توسط دبیرخانه این دادگاه با ارسال نسخه دوم اعتـراض نامبرده جهت کانون وکلای دادگستری مرکز پرونده مربوطه نیز مطالبه شده است. که کانون مزبور طی لایحـه شـماره ۰۱۰۰۵۰۰۳۹۲ – ۱۴۰۱/۸/۷ در مقام پاسخگویی به لایحه معترض اقدام نموده و پرونده مربوطه را نیز ارسال (که مفاد لایحه معترض و پاسخ کانون نسبت به آن لایحه بهنگام شور مورد مداقه قرار خواهد گرفت) پس از وصول پرونده حسب دستور مقام محترم جهت رسیدگی به شعبه… دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع و به کلاسه… ثبت این شعبه شده است.

هیأت دادگاه بتاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش و مداقه در لوایح طرفین و انجام مشاوره بـه شـرح آتی اتخاذ تصمیم می شود.

«رای دادگاه»

اولا معترض آقای… در آزمون ورودی کارآموزی وکالت دادگستری در سال ۱۳۹۹ رتبه … را در بین ۱۲۶۱ نفر در سهمیه عادی کانون وکلای دادگستری مرکز حائز گردیده است.

ثانیا در اظهارنظر مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات هیچ گونه دلیل یا مدرکی که مؤید عدم صلاحیت قانونی معترض جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری بوده باشد اعلام و ابراز نشده است.

ثالثاً هیچگونه دلیلی مبنی بر اینکه معترض فاقد شرط یا شروط مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ جهت اخذ پروانه کارآموزی بوده باشد اعلام نگردیده است و نیز مدرکی که موجب محرومیت نامبرده از حقوق اجتماعی جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری شود ابراز و اعلام نشده است.

باتوجه به محتویات پرونده معترض کلیه شرایط مقرر در قانون را جهت اخذ پروانه کارآموزی وکالت دادگستری دارا بوده و تصمیم معترض عنه متکی به موجبات قانونی نبوده و به همین لحاظ از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد.

بنا به مراتب، دادگاه ضمن قبول اعتراض بعمل آمده و نقض تصمیم مورخه ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز حکم بر الزام کانون محترم وکلای دادگستری مرکز بر صدور پروانه کارآموزی وکالت دادگستری بنام آقای… صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

  رییس شعبه.. دادگاه عالی انتظامی قضات

مستشاران دادگاه

منبع: اختبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا