رای

دادنامه با موضوع اخذ دیه از بیت المال برای شهروند آسیب‌دیده در اعتراضات سال ۸۸

مرجع رسیدگی: شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست آقای اصغرعبدالهی

هیئت مستشاران دادگاه آقایان: ۱ متین راسخ ۲.قاضی ۳. ملکی ۴. زجاجی

مدعی العموم: دادستان عمومی وانقلاب تهران (ناحیه ۲۷ تهران)

شاکی: آقای ا… ع… باوکالت…  به نشانی: تهران تهرانپارس…

اتهام: قتل عمدی مسلمان

گردشکار پرونده: حسب اوراق و محتویات پرونده و به موجب گزارش مرجع انتظامی در ساعت ۳۰ دقیقه یـوم ۱۳۸۸/۳/۲۵ شخصی بنام میثم عبادی در خیابان فرشته خیابان تختی تیر خورده به بیمارستان جواهری درخیابان شریعتی انتقال و در بیمارستان فوت می نماید، از جسد متوفی بازدید که مشاهد می‌شود حفره کوچکی در شکم وی زیرناف قابل رویت است که حسب اظهارات مسئولین وقت بیمارستان حفره در اثر تیراندازی با گلوله ساچمه ای تشخیص داده می‌شود.

تحقیقات مقدماتی انجام و از افرادی به اسامی… بعنوان مطلع تحقیق می‌شود و در نهایت فردی… به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرد که سرانجام در مورد اتهام وی دایر برار تکاب قتل عمدی  مرحوم میثم عبادی عبادی نیز قرار، منع تعقیب مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ صادرمی گردد.

بالاخره ولی دم مقتول (آقای اصغر عبادی) باوکالت آقای مصطفی ترک همدانی به لحاظ عـدم شناسایی متهم مستندا به ماده ۴۸۷ قانون به مجازات اسلامی تقاضای پرداخت دیه از بیت المال رامی نمایند.

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران نیز در راستای تقاضای ایشان شرح صفحه ۲۸۱ پرونده را به این محاکم ارسال می کند.

با ارجاع پرونده به این شعبه و تعیین وقت رسیدگی برای مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ در وقت مقرره دادگاه تشکیل بدوا نماینده محترم دادسرا تقاضای دادسرا را قرائت سپس ولی دم و وکیل ایشان درخواست خود را دایر بر مطالبه دیه از بیت المال مطرح و در خاتمه جلسه اعضای دادگاه به مشاوره بایکدیگر پرداخته و به اتفاق آرا، بر پرداخت دیه از بیت المال اظهار نظر کردند

علی هذا با استعانت از خداوند متعال و با اعلام ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص درخواست أولیای دم مرحوم میثم عبادی (آقای اصغر عبادی با وکالت آقای مصطفی ترک همدانی) دایر بر مطالبه دیه مرحوم میثم عبادی ازبیت المال. از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده من جمله قرار منع تعقیب و اتخاذ تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ بازپرس محترم شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران و تقاضای دادیار اظهارنظر دادسرای مزبور (بشرح صفحات ۳۸۰ و ۲۸۱ پرونـده) و اظهارات ولی دم و وکیل وی در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ این دادگاه دایر بر مطالبـه دپه ازبیت المال، دادگاه تقاضای مزبور را موجه تشخیص لذا مستندا به ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه مرحوم میثم عبادی را ازبیت المال صادر و اعلام می نماید.

بدیهی است بدل پرونده در مرجع انتظامی تا دستگیری متهم واقعی پرونده مفتوح خواهد بود.

رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب محترم دیوان عالی کشور می باشد. مقرر است دفتر نسخه ای از رای جهت اقدام لازم به اداره کل امورمالی وزارت دادگستری ارسال گردد.

رئیس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران
عبدالهی

منبع: به نقل از حساب توییتری مصطفی ترک همدانی

 

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا