اخبار

تعرفه خدمات قضایی و تمدید پروانه وکالت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

وکلاپرس ـ تعرفه خدمات قضایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نسبت به سال جاری افزایشی نداشته است.

بیشتر بخوانید:

 

عنوانتعرفه
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه
و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ
۲۰ هزار ریال
 در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشدز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوداز ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوداز ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال
هزینه تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان
یا رییس حوزه قضایی از پرداخت
این هزینه معاف هستند)
۱۰۰ هزار ریال
هزینه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات۳۰۰ هزار ریال
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ۳۰۰ هزار ریال
هزینهه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری ۳۰۰ هزار ریال
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه ۳۰۰ هزار ریال
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد ۳۰۰ هزار ریال
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال
پروانه وکالت پایه ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد۵.۰۰۰.۰۰۰
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستان ها۸۵۰.۰۰۰
پروانه وکالت اتفاقی۶۰۰.۰۰۰
کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد۵۰۰.۰۰۰
کارشناسان رسمی از صفر تا صد میلیون ریال تمام درآمد۲.۲۵۰.۰۰۰
کارشناسان رسمی از صد تا دویست میلیون ریال تمام درآمد۳.۵۰۰.۰۰
کارشناسان رسمی مازاد بر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان۲۰۰ هزار ریال
هزینه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدید نظر۴۰۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعویاز ۴۰۰ هزار
تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمد های دولت
در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریالدو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریالسه و نیم درصد ارزش خواسته
 در مرحله تجدیدنظرچهار و نیم درصد ارزش خواسته
 در مرحله فرجام خواهیپنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع دادخواست مشخص نباشدیک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور۳۰۰ هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی۱۵ هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی۵۰ هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد۱۰۰ هزار ریال
 هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل
تا مبلغ یک میلیون ریال۶۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال۳۰۰ هزار ریال
سبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال۴۰۰ هزار ریال
مازاد بر یکصد میلیون ریالیک در هزار
هزینه صدور گواعی عدم سو پیشینه کیفری- نسخه اول۲۰۰ هزار ریال
هزینه صدور گواعی عدم سو پیشینه کیفری- نسخه های بعدی۱۵۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری۳۰۰ هزار ریال
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستریاز ۴۰۰ هزار تا یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۳۰۰ هزار ریال
اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی۲۰۰ هزار ریال
اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا۲۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده۵۰ هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور۵۰ هزار ریال
درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲مطابق ماده قانونی مربوطه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا