ویژهیادداشت

بند ب ماده ۴٠ پیش نویس فاتحه استقلال را خواهد خواند

یادداشت سید محمد جندقی کرمانی پور؛ رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلاپرس ـ سید محمد جندقی کرمانی پور از پیشکسوتان عرصه وکالت و یکی از هیئت مؤسس اسکودا است که خدماتش در جهت افزایش کارایی کانون وکلا و حفظ استقلال این نهاد بر کسی پوشیده نیست. در یادداشتی که کانون وکلای مرکز به نقل از وی منتشر کرده، این وکیل وکیل پیشکسوت ضمن ابراز نظرش نسبت به پیش نویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، از بحران مشابهی که در سال ۱۳۸۸ برای کانون‌های وکلا پیش آمده بود، یاد کرده است. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:

١- در ماده ١٩٨ آیین نامه پیشنهادی تاکید شده این آیین نامه در اجرای ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال کانون مصوب ١٣٣٣ (…. ماده تنظیم و در تاریخ….. به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.)
١-١- ماده ٢٢ لایحه استقلال تصریح کرده است( کانون وکلا با رعایت مقررات و این قانون آیین نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت …. از تاریخ تنظیم این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری ( رئیس قوه قضاییه) به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

٢- آیین نامه ١٩٨ ماده‌ای از طرف کانون وکلای دادگستری تنظیم نشده است؛ لذا نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد.
٢-١- آیین نامه ١٣٩٨ ماده‌ای رعایت مقررات قانون لایحه استقلال را ننموده و قابل اجرا نیست.

 بیشتر بخوانید: پیش نویس «آیین نامه لایحه استقلال» در دستان رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری

٣- در طول مدت ۶۵ سال که آیین نامه سال ١٣٣۴ اجرا گردیده است. ایراد و اشکالی برای کانون‌های وکلای دادگستری ایجاد نکرده است تا نیاز به اصلاح داشته باشد و با رعایت مقررات لایحه استقلال تنظیم و به درستی اجرا شده است.

۴- آیین نامه‌ای که به وسیله حضرت آیت الله شاهرودی تنظیم و در روزنامه رسمی نیز انتشار یافت به همین دلیل که رعایت مقررات لایحه استقلال را ننموده بود ابتدا در جلسه سه شنبه مورخ ٩ تیرماه ١٣٨٨ هیات مدیره کانون مرکز مطرح و چون با منطوق و مفهوم ماده ٢٢ لایحه استقلال مغایرت آشکار داشت، به اتفاق آرا عدم اجرای آن تصویب شد و سپس در جلسه مورخ ١٣٨٨/۴/١۴ کانون‌های وکلای دادگستری که در سالن اقبال برگزار گردید به اتفاق آرا اعضای هیات مدیره کانون‌ها عدم اجرای آن، به جهات فوق،تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اتخاذ تصمیم در خصوص پیش نویس «آیین نامه لایحه استقلال»به بعد از گذشتن از شرایط فعلی حاکم بر جامعه موکول شد

۵- گرچه در آیین نامه ١٩٨ ماده‌ای، موادی از آیین نامه سال ١٣٣۴ آورده شده است، ولی در بند ب ماده ۴٠ شورای عالی هماهنگی پیش بینی شده که اجرای آن فاتحه استقلال کانون را خواهند خواند، علیرغم این که ظاهراً کانون اکثریت است.

۶- از ماده ۴٠ به بعد نیز استقلال کانون کاملاً نادیده گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا