اخبار کانون هاویژه

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری هرمزگان

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری هرمزگان به عنوان اولین کانون در کانون های ۲۸ گانه سراسر کشور، اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون را منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری هرمزگان پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان شامل ۱۳۰ نفر بوده که ۱۱۲ نفر ایشان سهمیه آزاد و ۱۸ نفر نیز سهمیه ایثارگران می باشند.

بیشتر بخوانید:

روابط عمومی این کانون اعلام کرده است: زمان شروع ثبت نام اینترنتی و حضوری نیز متعاقبا از طریق سایت کانون اعلام خواهد شد.

در اطلاعیه کانون وکلای هرمزگان آمده است:

اعلام لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۲ ، به اطلاع می رساند پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان شامل ۱۳۰ نفر بوده که ۱۱۲ نفر ایشان سهمیه آزاد و ۱۸ نفر نیز سهمیه ایثارگران می باشند که اسامی ایشان به شرح زیر اعلام می گردد .

 

ضمنا زمان شروع ثبت نام اینترنتی و حضوری نیز متعاقبا از طریق همین سایت اعلام میگردد.

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان

نام خانوادگی

نامنام پدررتبه
صادقی مزیدیحمیدعباس۱
مختاریمهدیمحمد۲
عالی پوراحمدیمهدیمحمد۳
حمزهرامینغلامعلی۴
یزدانیلقمانعبدالله۵
قره چاهیسعیدمحمدقلی۶
مستعلیخان سرتیپعلی رضاصادق۷
مقدم فردمهدیسمحمدتقی۸
ماندگاریاسیهاسفندیار۹
مصلحیسینامحمد۱۰
حجتیمریممحمدحسن۱۱
عزتیمهدیعبدالرسول۱۲
صالحی رودانیرحمنمشیر۱۳
ابول پورهمائیمعصومهسیامک۱۴
سلیمانیابوطالبمندنی۱۵
ارماتشبنمجلال۱۶
بهرامی نژادمسلمجمال۱۷
دلاوری پاریزیمحسنمحمدحسین۱۸
گل کارابوالفضلهابیل۱۹
جلالی بستانوپریسامحمدعلی۲۰
حجتی پورفائزهمحمد۲۱
حاجیانامیدکریم۲۲
غلباش قره بلاغی اینالوسمیهعلی محمد۲۳
مرادیحامدرضا۲۴
شهریاری پورشهابمحمد۲۵
زارع مهرجردیاحمدرضامحمدحسین۲۶
زاهدی دهوئیام البنینعباس۲۷
کناری زادهامیدرضامحمد۲۸
طباطبائیسیدامیدخیراله۲۹
جلالی جلال ابادیرسولسبزعلی۳۰
غفاریپویانبهمن۳۱
صادقیحسنفیروز۳۲
کمال پورریحانهمحمد۳۳
رشیدیمحمدعیسی۳۴
بهامینسمیهعوض۳۵
شریفیمحمدعلی۳۶
حکیمی زادهفاطمهمحمدعلی۳۷
مرادیعلیامامقلی۳۸
طهماسبیاکبرشکراله۳۹
مهدوی اسمعیل ابادینجمهجمال۴۰
صالحیبهرامنجف۴۱
محمدی نژادمعینحسن۴۲
شبانیهانیهصالح۴۳
شایان شریفمرضیهعبدالرضا۴۴
سالاریجمشیدرحمت۴۵
شریفیزهراحسین۴۶
اگاهمرضیهعبدل۴۷
منصوریملیحهمحمدصالح۴۸
نثاریمرضیهعلی۴۹
پیش دارنداحسین۵۰
گودرزیابراهیمباباجان۵۱
رودباریملیحهبختیار۵۲
نصیری نسبمحمودعیسی۵۳
خدادادی روشناوندمحدثهمحمد۵۴
محمدی یارحسینقاسم۵۵
ترکاشوندجوزانیعلیرضاحسین۵۶
رجب زادهنازنینمحمد۵۷
دهقانی سیاهکیعلیفلکناز۵۸
روح الامینیامینابومحمد۵۹
علی زاده سمسوریزهراجعفر۶۰
زیارتی شاه عوضمحسنحسن۶۱
رمضان پورمریمحسین۶۲
رهداریعارفهمهردل۶۳
امانیموسی الرضاقدرت اله۶۴
فرهمندنیانادیاعباس۶۵
شهبازیعلیحسین۶۶
کریمیداوداله بخش۶۷
زیدابادی نژادمیثمرحمن۶۸
حیدریجوادابراهیم۶۹
حیدریماریاشهریار۷۰
اسمنهفرامرزمحمد۷۱
اب کارپرویزعلی۷۲
کهوری زیارتیمسعودمحمد۷۳
رشیدیانمحمدسعیدنوذر۷۴
مرادی گیسینیلوفرمحمد۷۵
فولادینعمت اللهقیطاس۷۶
شهبازی سرگزیمدینهفرج۷۷
ابیارلیلانزهراعشقعلی۷۸
زمانپورشاه منصوریفاطمهشفیع۷۹
روزگارایمانسهراب۸۰
عامری سیاهوئیزهراعلی۸۱
برونپریسامحمد۸۲
داردرفشیزهراعلی شا۸۳
دهقانی ارزوئیحسینمحمد۸۴
صادقیسهندحمید۸۵
جلائی یزدی نژادفاطمهمهدی۸۶
حسن پوراسفندیارحسن۸۷
رنجبریعقیلموسی۸۸
مسلمی مهنیفاطمهاحمد۸۹
فهیمی پورمجتبیغلامرضا۹۰
کریمیمهدیمحمد۹۱
سخنورراحلهعلیرضا۹۲
امیریصدیقهاباذر۹۳
پوزشحسناحمد۹۴
ایران منشمیثمحسین۹۵
بوستانی زادهکاظمحسن۹۶
فرخیانیاریافاضل۹۷
سلامتی سوزائیسحرعیسی۹۸
محمودی چالبطانیمرتضیامیدعلی۹۹
ناصریفرشتهجلیل۱۰۰
هاشمیاصغربختیار۱۰۱
جورسراراضیهیحیی۱۰۲
رحیمی کلیشادیحامدنعمت اله۱۰۳
فیضیبهروزعیسی۱۰۴
ژیان فردمجتبیاحمد۱۰۵
ذاکری نژادفائزهطالب۱۰۶
کدیورندامحمد۱۰۷
ناصری باغبابوئیهصالحهرضا۱۰۸
قاسمییدالهمعصوم۱۰۹
فرخیانیحاتمفاضل۱۱۰
حقانیمژگاننوروز۱۱۱
جلالی زنوز

طاهره

میرجلال۱۱۲

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان

نام خانوادگینامنام پدررتبه

رئیسی نژاد

سهیلاحسن۱
ارغوانی پیرسلامیکیمیااسداله۲
کاظمیسمانهجلیل۳
تابع بردبارحانیهعطااله۴
پیراستهکریمشاپور۵
ذاکریمعصومهشهریار۶
موسویسیدمهدیسیدجلال۷
قاسمیفاطمهغلام۸
حسینیاعظم ساداتسیدخلیل۹
سبزی پورمرتضیرضا۱۰
فروزندهفاطمهمحمدنبی۱۱
شامحمدیموسیعباسقلی۱۲
زلفیپریساصدراله۱۳
اسماعیل نژادپریساعبدالحسن۱۴
قلی زاده چولاندیمیسحرعلی رضا۱۵
احترامیاسحاقسلیمان۱۶
رنجبرعلیمحمد۱۷
نقدی نسبمجتبیعیسی

۱۸

 منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان 

‫۴ دیدگاه ها

  1. همه از دم قبولن لطفاً خودتون رو زحمت ندیده کی از هر جا مدرک خریده مثل پیام شبانه و آزاد واحدشنگول آباد وغیره انتفاعی دبستانی همه و همه قبولن با تست منفی سفید بده قبول سو هورا مجلس اصول گرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا