اخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری همدان

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری همدان  اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ و اطلاعیه ثبت نام و تکمیل پرونده قبول شدگان این کانون را منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان پذیرفته شدگان این کانون می بایست بر اساس برنامه زمان ببدی اعلام شده همراه با مدارک اعلامی به کانون مراجعه نمایند.

گفتنی است ۱۸۷ نفر در سهمیه آزاد و ۴۴ نفر در سهمیه ایثار گر پذیرفته شده اند و هزینه ثبت‌نام متقاضیان، ۵ میلیون تومان تعیین شده است.

بیشتر بخوانید:

اطلاعیه کانون وکلای همدان به شرح زیر است:

زمانبندی ثبت نام کانون وکلای دادگستری همدان

ترتیب مراجعه برای ثبت‌نام و سایر جزییات به شرح زیر است:

 • از رتبه ۱ الی ۱۰ صبح شنبه ۱۴۰۲/۷/۰۸ (سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۱۱ الی ۴۰ بعداز ظهر شنبه ۱۴۰۲/۷/۰۸ (سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۴۱ الی ۵۰ صبح یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۰۹ (سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۵۱ الی ۸۰ بعدازظهر یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۰۹ (سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۸۱ الی ۹۰ صبح دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۰ (سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۹۱ الی ۱۲۰ بعدازظهر دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۰ (سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۱۲۱ الی ۱۳۰ صبح چهار شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۲ (سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۱۳۱ الی ۱۶۰ بعداز ظهر چهار شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۲(سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۱۶۱ الی ۱۷۰ صبح پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۳(سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۱۷۱ الی ۱۹۰ بعدازظهر پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۳(سهمیه آزاد)
 • از رتبه ۱ الی ۱۰ صبح شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۵(سهمیه ایثارگران)
 • از رتبه ۱۱ الی ۴۵ بعدازظهر شنبه ۱۴۰۲/۷/۱۵(سهمیه آیثارگران)

توجه مهم

مراجعه متقاضیان به کانون در شیفت صبح ساعت اداری (از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۹:۳۰ صبح) و شیفت بعد از ظهر (از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶ بعد از ظهر) بر اساس تاریخ اعلامی می‌باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام

 • ۱- اصل و کپی مصدق تمامی صفحات شناسنامه و افراد تحت تکفل (دو سری)
 • ۲- اصل و کپی مصدق کارت ملی (دو سری)
 • ۳- اصل و کپی مصدق مدرک تحصیلی مرتبط (دو سری) صرفا دانشنامه ویا گواهینامه موقت
 • ۴- اصل و کپی مصدق کارت پایان خدمت ویا معافیت دائم برای آقایان (تاریخ پایان خدمت و یا معافیت دائم میبایست قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ باشد)
 • ۵- ۱۲ قطعه عکس ۴*۳ رنگی سالجاری با زمینه سفید (آقایان با کت و خانمها با پوشش مناسب و درج مشخصات کامل در پشت عکس)
 • ۶- اصل گواهی ایثارگری (صدور گواهی در سال ۱۴۰۲ و به نام کانون وکلا از مراجع ذیصلاح)
 • ۷- ارائه حکم کارگزینی از جهت قطع رابطه استخدامی از بالاترین مرجع استخدامی برای شاغلین دولتی ویا وابسته به دولت
 • ۸- ارائه کارنامه قبولی آزمون وکالت
 • ۹-دریافت فرم ثبت نام و تعهد نامه از سایت و تکمیل و ارائه آن
 • ۱۰- مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثبت نام (قابل پرداخت از طریق دستگاه pos مستقر در امور مالی کانون)

تذکرات مهم

 • ۱- تمامی کپی‌ها الزاما در برگ A4 و یک‌رو باشد. (از منگنه کردن اوراق اجتناب نمایید)
 • ۲- کپی های ارائه شده در دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد.
 • ۳- به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی‌شود.
 • ۴- عدم حضور متقاضی به همراه مدارک فوق در زمان مقرر از ناحیه این کانون به منزله انصراف تلقی می‌گردد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری همدان

سهمیه آزاد

داوطلبنام خانوادگینامنام پدررتبه
۳۱۰۳۱۱۶اسماعیلیانمحمدرضامهدی۱
۳۱۰۲۳۰۵خزائیسیده زهراسیدمحمد۲
۳۱۰۲۳۶۸غفاری انورعطیهعلی۳
۳۱۰۲۳۰۰فکریمهنوشمهدی۴
۳۱۰۱۷۸۳عزیزیعطیهعلیرضا۵
۳۱۰۱۹۸۷شهبازی مهرخاطرهاکبر۶
۳۱۰۲۹۸۸محمدی بینامهردادمحرمعلی۷
۳۱۰۱۹۳۵سلیمانینازنینرضا۸
۳۱۰۲۴۷۶سهرابلوسعیدنوروزعلی۹
۳۱۰۲۰۲۷گمارسمانهمحمد۱۰
۳۱۰۳۳۸۳کریم پیرحیاتیمیلادمحمد۱۱
۳۱۰۲۷۲۳اکبرنژادمحمدصادقحبیب۱۲
۳۱۰۹۷۰۱خزائیمحمدعلی مردان۱۳
۳۱۰۲۳۶۴عظیمی تیمورنازنین زهراعلی۱۴
۳۱۰۳۱۹۳کولانیمحمدداراب۱۵
۳۱۰۳۴۰۵رحیمیعلیرضاعلی سرور۱۶
۳۱۰۳۱۳۰قاسمیمجیدمهرعلی۱۷
۳۱۰۲۲۴۰مژدهیبهارهشمس الله۱۸
۳۱۰۲۲۷۲مهرابیلیلاعلی۱۹
۳۱۰۲۲۲۸رحیمیمریمجعفر۲۰
۳۱۰۱۷۴۵رستمیعاطفهولی الله۲۱
۳۱۰۳۲۴۰کورشی رسولعلیمحمد۲۲
۳۱۰۳۱۵۲بابائیامیرحسینمحمدعلی۲۳
۳۱۰۳۱۶۸محمدیحسینداود۲۴
۳۱۰۱۹۳۲حسینیمریمعبداله۲۵
۳۱۰۲۰۹۹پورعبدالهفریبارسول۲۶
۳۱۰۲۱۱۷بیاتفهیمهمحمدحسن۲۷
۳۱۰۳۳۱۶بهرامی دشتهمیلادمراد۲۸
۳۱۰۳۴۱۷بیاتامیرحسینبلال۲۹
۳۰۷۸۶۲۵سلیم پورعطیهامراله۳۰
۳۱۰۲۲۲۴همتی فرمهینهمحمودبگ۳۱
۳۱۰۲۳۴۴احمدیطیبهحبیب اله۳۲
۳۱۰۲۷۰۱طیب لیعباسمحرمعلی۳۳
۳۱۰۳۳۲۲شیرزادیانحامدحسین۳۴
۳۱۰۳۴۱۶هدائیصابرقدرت اله۳۵
۳۱۰۱۷۹۶صادقیانزهرارضا۳۶
۳۱۰۲۵۶۰بشیری صفامهدیغلامعلی۳۷
۳۱۰۱۳۹۱اکبریمریمحسین۳۸
۳۱۰۳۳۸۶احمدوندحجتحسین۳۹
۳۱۰۳۱۳۷باقریاحمدولی مراد۴۰
۳۱۰۲۲۷۴شهبازیفهیمهمحمد۴۱
۳۱۰۲۵۰۰حبیبیمحمدمهدیایرج۴۲
۳۱۰۲۷۰۸خوش رنجمحمدرضاحسین۴۳
۳۱۰۲۳۶۵بخشیفاطمههادی۴۴
۳۱۰۳۰۴۰اردکانیمحسنایرج۴۵
۳۱۰۲۱۲۹کوثرینرگسحسن۴۶
۳۱۰۱۵۳۴بهزادی رادسمانهعلی۴۷
۳۱۰۱۹۴۳محمدی مقدمنرگسمحمدرحیم۴۸
۳۱۰۲۳۲۸محمدی وشغزلخلیل۴۹
۳۱۰۳۲۵۱بیات افشاریعلیجلال۵۰
۳۱۰۱۶۱۶رضائیلیلافیصل۵۱
۳۱۰۳۰۵۷فامیل متقیعلیرضامحمد۵۲
۳۱۰۳۳۸۷نیازیمهدیاحمدرضا۵۳
۳۱۰۲۰۸۶حیدری نویدزهرارستمعلی۵۴
۳۱۰۳۲۷۶لاچینیاسماعیلتیمور۵۵
۳۱۰۱۵۵۳سحاب بسطامیسحرمحمد۵۶
۳۱۰۱۴۲۶افشاری فضلفاطمهفرضعلی۵۷
۳۱۰۲۲۳۸ترکمنعاطفهحمزه۵۸
۳۱۰۱۹۵۹باقریان گندم بانیفاطمهمحمدمراد۵۹
۳۱۰۲۶۲۹اسدبگحسینناصر۶۰
۳۰۳۸۵۷۸حسین زادهاشکانابوالقاسم۶۱
۳۱۰۲۷۲۹خورشیدیفاضلقدرت اله۶۲
۳۱۰۳۲۵۸نجفی جوزانیسعیدحبیب الله۶۳
۳۱۰۲۳۷۵جعفریسیده نرگسسیدحجت الله۶۴
۳۱۰۲۵۲۸زندی دلگشامحمداحمد۶۵
۳۱۰۳۱۴۰اقائیانوحیدیداله۶۶
۳۱۰۱۴۶۹ذوالفیانمیناجواد۶۷
۳۱۰۳۳۵۷ملکیاسماعیلحسنعلی۶۸
۳۱۰۳۲۹۳موسوی ادیبسیدکمیلسیدحمیدرضا۶۹
۳۱۰۲۳۵۴بابازادهازادهجواد۷۰
۳۰۳۸۴۱۶رمضانی مطلبعلیسعید۷۱
۳۱۰۱۹۵۶درویشیشیواناصر۷۲
۳۱۰۳۳۸۰عبدالملکیاحمدمحمدتقی۷۳
۳۱۰۳۱۹۴مومیوندجهانبخشسه شنبه۷۴
۳۱۰۱۸۲۲اوجفاطمهولی اله۷۵
۳۱۰۳۰۷۴قربانیجوادافشار۷۶
۳۱۰۳۰۶۸ابراهیمی ازندریانیاحسانحسینعلی۷۷
۳۱۰۲۱۱۵جهانیاعظمعباس۷۸
۳۱۰۳۱۹۰صداقتی نژادمهدیحسین۷۹
۳۱۰۲۱۵۱احمدوندفاطمهعباس۸۰
۳۱۰۲۹۳۲چگینی می ابادیمیثمقاسم۸۱
۳۰۹۹۸۲۴اخوندیمجیدکاظم۸۲
۳۱۰۳۰۷۲کاشفی طاهرپورعلیمحمدعلی۸۳
۳۱۰۲۳۰۹هاشمی فرراضیهاحمد۸۴
۳۱۰۳۳۴۲جلیلیمحمدرضارضا۸۵
۳۱۰۲۲۱۰رضائی نصیرمیناعلی۸۶
۳۱۰۲۰۳۹ابراهیم زادهمحدثهابراهیم۸۷
۳۱۰۲۱۷۳اسمعیلیعارفهالوانعلی۸۸
۳۱۰۱۹۰۷طالبیزهراپرویز۸۹
۳۰۷۳۵۵۴نوریمریمنعمت اله۹۰
۳۱۰۳۰۳۵حمیدوندمحمداله مراد۹۱
۳۱۰۳۲۲۱تاجعلیمحمدعلی مرتضی۹۲
۳۱۰۲۳۶۰شعبانی جومهتامنصور۹۳
۳۱۰۲۹۱۹نقدی مصاحبعلینقدعلی۹۴
۳۱۰۱۹۲۶صادقیمژگانجمشید۹۵
۳۱۰۳۰۶۵غیرتیمرتضیمحمد۹۶
۳۱۰۲۰۵۳سنگستانیصفوراحمید۹۷
۳۱۰۱۷۹۰حسن خانیمهرنازعلیرضا۹۸
۳۱۰۲۲۴۲بهزادی شفافاطمهمحمدعلی۹۹
۳۱۰۲۷۶۰امامی جهانرضارمضانعلی۱۰۰
۳۱۰۲۳۸۰زارعیمهدیمحمدحسین۱۰۱
۳۱۰۱۵۴۵خزائیزهراعزیز۱۰۲
۳۱۰۲۶۴۵جعفریسیدمحمدامینسیدحمید۱۰۳
۳۱۰۳۱۰۲سراغیعلیمحمدصادق۱۰۴
۳۱۰۲۰۴۰هژبری فلاحلیلاذوالفقار۱۰۵
۳۱۰۱۶۲۰ملکیسمیرامحمد۱۰۶
۳۱۰۲۲۸۷نبی پورزینبنعمت اله۱۰۷
۳۱۰۱۸۹۱ناهیدیمریممحمدابراهیم۱۰۸
۳۱۰۲۰۵۷تقویفاطمهجمشید۱۰۹
۳۱۰۲۱۲۴انصاریشهلاابراهیم۱۱۰
۳۱۰۲۹۹۲احمدوندادیبفتح اله۱۱۱
۳۱۰۱۴۲۸قمری شایستهراضیهمحمدعلی۱۱۲
۳۱۰۱۶۱۵صفی کیکلهزهرااحمدعلی۱۱۳
۳۱۰۲۵۱۶زهره وندیشهاباسد۱۱۴
۳۱۰۳۳۶۹نادری سالممحمدحیاتعلی۱۱۵
۳۱۰۲۰۹۵سهرابی ابدیاسمنمحمدمهدی۱۱۶
۳۱۰۳۰۸۷خانجانی موقرعباسحسین۱۱۷
۳۱۰۲۱۹۴رشیدیفرشتههوشنگ۱۱۸
۳۱۰۲۸۸۹یوسفیابراهیمحسین۱۱۹
۳۱۰۲۶۷۳رجبیمحمدامیر۱۲۰
۳۱۰۲۸۱۰دارائیفرشیدحسین۱۲۱
۳۱۰۳۰۸۵صابرپورحامدعلی۱۲۲
۳۱۰۲۱۱۴الوندیریحانهجعفر۱۲۳
۳۱۰۱۶۳۹زندفرنازحمیدرضا۱۲۴
۳۱۰۳۲۲۸پوررایانبهراماصغر۱۲۵
۳۱۰۱۶۳۶بیاتزهرامحمدعلی۱۲۶
۳۱۰۱۹۶۳زمانیاذرغلام۱۲۷
۳۱۰۲۹۲۹سلیمیامیرحسینحسینعلی۱۲۸
۳۱۰۱۴۶۱مرادی ارزندهراضیهصفرعلی۱۲۹
۳۱۰۲۲۱۹اسفندیاریمعصومهقاسم۱۳۰
۳۱۰۳۰۹۷مرادیامیرابراهیم۱۳۱
۳۱۰۲۳۰۷قنبرگنبدیزهراحسین۱۳۲
۳۱۰۲۸۶۹محمدیمهدیمجید۱۳۳
۳۱۰۱۵۲۶صفریعاطفهبراتعلی۱۳۴
۳۱۰۲۷۱۲راستین فردعرفانبیت اله۱۳۵
۳۱۰۳۰۹۹خرمی معزعلیحبیب اله۱۳۶
۳۱۰۱۵۸۹شانه چیمیترااکبر۱۳۷
۳۱۰۱۹۹۰ملکیهانیهسلمان۱۳۸
۳۱۰۳۰۸۹نجیبیمحمدتیمور۱۳۹
۳۱۰۳۴۳۷جاهواریحسنحسین مراد۱۴۰
۳۱۰۲۶۹۲سورانیسعیدغلامرضا۱۴۱
۳۱۰۳۳۰۱خزائیرضایارمحمد۱۴۲
۳۱۰۲۲۳۶رستمیرومینااحمد۱۴۳
۳۱۰۳۴۲۴تیموری پاک نهادمحمدرضااکبر۱۴۴
۳۱۰۲۳۳۵مالمیرالههمحمود۱۴۵
۳۱۰۳۱۶۶حسینیسیدمیلادسیدکمال۱۴۶
۳۱۰۲۵۲۵وثیقی معراجیعلیحسن۱۴۷
۳۱۰۲۳۴۲برجیارزواکبر۱۴۸
۳۱۰۲۸۲۱بیاتصادقفتاح۱۴۹
۳۱۰۳۱۵۸زمانی فردمهدینریمان۱۵۰
۳۱۰۲۹۳۱رضائیجوادبهمن۱۵۱
۳۱۰۱۹۳۸احمدیارزوچراغعلی۱۵۲
۳۱۰۲۵۵۲زمانی فردفرشیدنریمان۱۵۳
۳۱۰۱۸۶۷کرملوکبراجمشید۱۵۴
۳۱۰۱۴۶۵کرمینجمهذوالفعلی۱۵۵
۳۱۰۲۲۵۸سوریفروزانمحمدرضا۱۵۶
۳۱۰۳۱۰۵عظیمیمهدیعلی۱۵۷
۳۱۰۳۰۷۳اسدیمسلمحسنعلی۱۵۸
۳۱۰۲۵۶۴زارعیمهدینیت علی۱۵۹
۳۱۰۳۲۱۴قلخانیمیثمحمید۱۶۰
۳۱۰۲۲۵۲صادقی پریالهاممنصور۱۶۱
۳۱۰۲۶۸۰فریدونیایرجمحمود۱۶۲
۳۱۰۲۷۴۰بتوئییحییکریم۱۶۳
۳۱۰۲۳۱۱رمضانیمنامحمدرضا۱۶۴
۳۱۰۲۵۱۲رضائیمحمدعباس۱۶۵
۳۱۰۲۸۳۸جعفریحمیدرضاابراهیم۱۶۶
۳۱۰۳۱۷۳امینیصادقمصطفی۱۶۷
۳۱۰۲۴۳۸نادیمیثمسیف اله۱۶۸
۳۱۰۲۶۶۲مهدوی کیامهدیحاجی محمد۱۶۹
۳۱۰۲۸۴۲عباسیعلی رضامرتضی علی۱۷۰
۳۱۰۲۶۰۹اسلام پناهمیثمابوالحسن۱۷۱
۳۱۰۱۶۶۵حیدریفاطمهمحمد۱۷۲
۳۱۰۲۸۹۸مینائی فرمهرداداصغر۱۷۳
۳۱۰۱۸۹۵پاکروساراعبدالعلی۱۷۴
۳۱۰۲۹۳۷گلیبهزادمرتضی۱۷۵
۳۱۰۲۸۱۶شعبانیبهزادبهروز۱۷۶
۳۱۰۲۶۱۹زیوری قادرحسنعلی۱۷۷
۳۰۳۶۱۵۱پناهیمهدیظهراب۱۷۸
۳۱۰۳۱۷۷فرجیفرزاداسداله۱۷۹
۳۱۰۲۳۵۷قادری معینلیلاامامعلی۱۸۰
۳۱۰۳۰۳۲جهان پناهافشیننعمت الله۱۸۱
۳۱۰۲۸۰۷افسرهادیمقصودعلی۱۸۲
۳۱۰۲۱۵۷مهدوی شاهملکینشمینسعداله۱۸۳
۳۱۰۱۵۷۰اکبرنیاریحانهمحمدهادی۱۸۴
۳۱۰۲۵۲۳محمدیجوادعباس۱۸۵
۳۱۰۳۲۶۳بلوردیکیومرثکریم اله۱۸۶
۳۱۰۲۸۸۸بستان سرامهردادبهروز۱۸۷

سهمیه ایثارگری

داوطلبنام خانوادگینامنام پدررتبه
۳۱۰۲۱۴۵لطیفی دلشادپریساابوالقاسم۱
۳۱۰۲۰۳۳شمخانیشیماخدایار۲
۳۱۰۳۳۳۴ضراب فرمحمدعزیز۳
۳۱۰۳۰۵۴باصرهحمیدرضاکاظم۴
۳۱۰۳۲۱۹خدادادیمحسنسعید۵
۳۱۰۲۶۲۲سلیمانی جویامهدیمجتبی۶
۳۱۰۱۴۴۴اسماعیلیلیلارضا۷
۳۱۰۱۶۱۹باروتسازانسحرغلامحسین۸
۳۱۰۲۲۹۶مهرزادمومنهعزت اله۹
۳۱۰۲۹۰۴الوندیحسنرحیم۱۰
۳۱۰۱۷۵۳دژکاممه تامحمدرضا۱۱
۳۱۰۳۴۰۸دیناریمیلادمرتضی۱۲
۳۱۰۳۲۶۰جباریحمیدسعید۱۳
۳۱۰۲۸۱۹مرادیصادقمحمد۱۴
۳۱۰۲۲۰۲خزائیالهاماسماعیل۱۵
۳۱۰۱۹۶۰مرادی رستگارمحدثهعلی رضا۱۶
۳۱۰۱۷۷۵بلندیسمیراحمزه۱۷
۳۱۰۳۳۷۷کلوندیبهنامقدرت الله۱۸
۳۱۰۲۱۸۹غلامی مجدفاطمهمحمد۱۹
۳۱۰۲۲۷۵صفریمریمحیدر۲۰
۳۱۰۱۸۹۸یادگاریمعصومهشمس اله۲۱
۳۱۰۳۳۳۶بابائیارشهوشنگ۲۲
۳۱۰۱۹۱۷عظیمی ولیانزهراعلی۲۳
۳۱۰۲۲۷۷عبدیالهامیحیی۲۴
۳۱۰۱۹۱۵کردیزهراشکراله۲۵
۳۱۰۲۳۵۳غیاثوندزهراانشاالله۲۶
۳۱۰۲۵۰۲طهوریسیدمهدیسیدعلی۲۷
۳۱۰۳۱۱۲قهاریسیدمحمدحسینسیدرسول۲۸
۳۱۰۳۱۳۹ترکاشوندعلی اکبرحجت اله۲۹
۳۱۰۲۳۱۵رمضانیمرضیهحسینعلی۳۰
۳۱۰۱۵۰۸زندمریمرضا۳۱
۳۱۰۲۲۴۶غلامینسیممحمدمهدی۳۲
۳۱۰۳۰۷۱رضائیمهدیرضا۳۳
۳۱۰۳۳۹۵اوحدیامیرحسینعلی اکبر۳۴
۳۱۰۲۹۲۳سوریحامدعلی عباس۳۵
۳۱۰۳۳۸۲موسویسیدرضاسیدمهدی۳۶
۳۱۰۱۸۸۰سعیدیمیناحسین۳۷
۳۱۰۲۶۷۸داودیفرهادسعدالله۳۸
۳۱۰۳۱۳۳سلطانی اکبرپورسجادازاد۳۹
۳۱۰۱۸۶۳میرزائیفاطمه الساداتسیدمحمد۴۰
۳۱۰۱۸۱۰صالحیفاطمهمحمدرضا۴۱
۳۱۰۳۲۷۳پناهیمحمدرحیم۴۲
۳۰۳۳۸۹۳پیرحیاتیسیدمحمدحسینسیدمهراب۴۳
۳۱۰۲۷۸۲اخوانپویاایرج۴۴

دانلود فرم های مورد نیاز:

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا