اخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری سمنان

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری سمنان اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون را اعلام کرد.

به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای دادگستری سمنان اسامی ۱۱۲نفر از پذیرفته شدگان این کانون را در سهمیه آزاد منتشر کرده است.

بر اساس جدول آمار پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲، تعداد پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری سمنان ۱۳۰ نفر (۱۱۲ نفر سهمیه آزاد و ۱۸ نفر سهمیه ایثارگر) اعلام شده است، که بر این اساس، این کانون اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر را منتشر نکرده است.

اطلاعیه نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان نیز منتشر شده است و می توانید آن را در لینک زیر مشاهده کنید:

اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری سمنان

 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری سمنان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱معصومهمنفرد مسقانیحسین علی
۲مرجانهپردازی مقدممحمدرضا
۳مهنازصادقی کتییونسعلی
۴هدیهدرویشقدرت اله
۵نرگسعزیزیعلی اصغر
۶ثریامحمد قلیابوالقاسم
۷طاهرهمعظمیکرمعلی
۸مریمعلی اکبریعلی اکبر
۹مریمهاشم گلیعباس
۱۰داودهویداماشااله
۱۱حمیدرضافراهانیاحمد
۱۲محسنقربان پورحسن
۱۳مجیدقبادینور میرزا
۱۴محمدهادیاحمدیعباس
۱۵سیدامیرحلیسید علی
۱۶یزدانکریمیعباس علی
۱۷ارشعرب شاهجوئینوروز
۱۸علیرضاخلیلیمحمد
۱۹حسینبختیاریاحمد علی
۲۰یوسفمتین کیافرهاد
۲۱محمدسلیمانیناصر
۲۲مهساملکی پروریعلى
۲۳ریحانهدارینیعلى
۲۴سمافلاحتگرغلامحسین
۲۵سیده اتناشنائیسید حسن
۲۶بهارهخداییاحمد
۲۷زهراغلامی برمیمهدی
۲۸زهرافرامرزیداود
۲۹منصورهسیدآبادیقنبر علی
۳۰الهامیحیاییغلامعلی
۳۱نگارپریمیعباس
۳۲ازادهنیکزادمحمد علی
۳۳حدیثهعامریمحمد علی
۳۴میناعسگریعلیرضا
۳۵سهیلاسفیدیانخسرو
۳۶مهساسهرابیحسین
۳۷کیمیاسعد اللهمحمدرضا
۳۸محبوبه الساداترضوی نژادسیدرضا
۳۹مرضیه ساداتمظفریسید علی
۴۰سمیرامونسانعلى اقا
۴۱هانیههرویعلی اکبر
۴۲مهدیهرحمتیحشمت اله
۴۳حدیثهناظمیاحمد
۴۴طاهرهحسن زادهقنبر على
۴۵پریاسلطانیامیر
۴۶سمیهصداقتیمحمد علی
۴۷مهرنازخسرویاسمعیل
۴۸هانیهمزینانیعلى
۴۹فاطمهخادمیابوالحسین
۵۰مریمعرب عامریعزت الله
۵۱مریمغریبمحمد حسین
۵۲زهراغلامیعباس
۵۳منیرهکشاورزیانخلیل اله
۵۴فاطمهصفریمحمد حسین
۵۵نگارخدائیمحمد حسین
۵۶نیلوفرجعفری علائیابوالفضل
۵۷فاطمهطالبمهدی
۵۸فریماهادی پوررضا
۵۹ملیحهعرب عامریحسین
۶۰ناهیدمحمدیاکبر
۶۱فاطمهفراتیحسن
۶۲مریمصبورعلی اصغر
۶۳مرضیهعجمبراتعلی
۶۴زهراشیخعلی اصغر
۶۵ملیحهطاهرشعبان
۶۶فاطمهگنج بخشعبداله
۶۷خدیجهمسلمیرسول
۶۸منیره الساداتحسینی تلمیسید علی
۶۹منصورهطاهرپناهیعقوب
۷۰نیرهبوندهمت
۷۱علیرضا کاظمیسیف الله
۷۲سلیمانعامری  روح اله
۷۳مرتضیجلیلیشکراله
۷۴مهدیحیدریرضا
۷۵سید محمد مهدیمعرفتیسید حسن
۷۶حسنرستمیقاسم
۷۷ابوذرابراهیمیسهراب
۷۸ابوالفضلمغنیانغلامعلی
۷۹صادقاصغری علائیفضل اله
۸۰پارسافئوادیانمحمد جعفر
۸۱حسینشاکریحسن
۸۲امیر حسینطالع زاریمحمد
۸۳امینشکرزاده جدیعظیم
۸۴امیرخانیحسین
۸۵محمد حسنمداحتقی
۸۶مهیارفراتیعلى
۸۷محمد حسنبهرامیانمحمد حسین
۸۸محمد مهدیفراتیعلى
۸۹سعیدقادریعلی بخش
۹۰محمداباذری گوشکیمحمد علی
۹۱علی رضاگیلانیعلی جمعه
۹۲عمادباسوتیحمزه
۹۳مجیدعبدالهیعلی اصغر
۹۴محمدرضااحسانی فردناصر
۹۵شهرامارشدیمحمود
۹۶احمدنظریمحمد
۹۷امیر حسیناحمدی فردمجیدرضا
۹۸مهدییوردخانیکاظم
۹۹امیرقربان تقیفرهاد
۱۰۰علىجاوید بختحسنعلی
۱۰۱محمد حسنخیر خواهاننعمت اله
۱۰۲محمدشریعتی رادعبداله
۱۰۳امیر حسینبطیاررمضان
۱۰۴سید عباستقویسید علی اکبر
۱۰۵رضاعجمعزیزاله
۱۰۶جوادفروزانفرجهانبخش
۱۰۷احسانشیخحمید
۱۰۸سید حامدحسینیسید عمران
۱۰۹سیده زهرهمرتضوی شاهرودیسید حسن
۱۱۰امیررضااقانجفیداود
۱۱۱فاطمهدرویشی سوچلمائیکمال
۱۱۲مسعودفتحیمرتضی

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا