اخبار آزمون هااخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون را در سهمیه عادی و ایثارگر منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد، این کانون بدون اعلام زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان ازمون وکالت ۱۴۰۲، اسامی آنان را به ترتیب رتبه و با تفکیک استان ها و نوع سهمیه اعلام کرده است.

جهت مشاهده اطلاعیه و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان این کانون اینجا کلیک کنید

آمار پذیرفته شدگان:

ایثارگرآزادمجموع
 کانون وکلای دادگستری فارس -فارس۱۶۳۷۴۶۹۰۹
 کانون وکلای دادگستری فارس- کهگیلویه و بویراحمد۱۷۹۹۱۱۶

جهت دانلود فایل اسامی از لینک زیر استفاده کنید:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد

همچنین به تفکیک استان و سهمیه:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد فارس
رتبهنام خانوادگینامنام پدرسهمیه استانداوطلب
۱قنبری اصلسیناعباساستان فارس۳۰۶۹۳۶۶
۲قاسمیعرفاناحمداستان فارس۳۰۶۹۰۷۰
۳زارعزهراعبدالهاستان فارس۳۰۶۴۷۰۶
۴حسانییعقوبعبدالرحیماستان فارس۳۰۶۸۴۴۹
۵پارسائیمهدیعادلاستان فارس۳۰۶۹۰۶۴
۶ابراهیم زادهسمیهمهرداداستان فارس۳۰۶۳۴۱۰
۷شاکری امیرالمومنینوحیدنعمت الهاستان فارس۳۰۵۷۶۸۴
۸زارع خفرییوسفعلیاستان فارس۳۰۶۹۳۴۲
۹غلامیعلی اصغررضااستان فارس۳۰۶۸۸۵۴
۱۰کاظمی شولیایماناحمدعلیاستان فارس۳۰۶۷۵۷۶
۱۱دولتخواهصدیقهعلیاستان فارس۳۰۶۳۶۸۸
۱۲جمالی خوشمکانیمهدیهادیاستان فارس۳۰۶۸۸۲۰
۱۳قاسمیسیاوشمنصوراستان فارس۳۰۶۸۵۶۱
۱۴دانش پرورشیمامحمدحسیناستان فارس۳۰۶۴۳۱۸
۱۵عضدی کازرونیابوالفضلعباساستان فارس۳۰۶۹۲۳۵
۱۶بهاری شیرازخوبعرفانفرهاداستان فارس۳۰۶۹۰۸۵
۱۷میراسمعیل زادهعلیرضامحمدحسیناستان فارس۳۰۶۸۹۵۴
۱۸زارعیمحمدجوادعلیمراداستان فارس۳۰۶۹۱۵۰
۱۹سروش مهرشیمامجیداستان فارس۳۰۶۱۴۱۸
۲۰طلوعی نژادامیرمحمدرضااستان فارس۳۰۶۹۰۲۰
۲۱مهراوررضاذبیح الهاستان فارس۳۰۶۸۱۲۶
۲۲زارعیزهرامجیداستان فارس۳۰۶۵۰۹۷
۲۳صفریمهدیمحمدحسیناستان فارس۳۰۶۹۰۲۵
۲۴محمودیمسعودقلیاستان فارس۳۰۶۷۷۴۳
۲۵ملک پورکاوهحسیناستان فارس۳۰۶۷۸۶۴
۲۶کیانیفاطمهسعیداستان فارس۳۰۶۲۶۰۴
۲۷کرمی علیائیمحسنمهدیاستان فارس۳۰۶۵۵۰۳
۲۸معصومی کراچیسهیلاجمشیداستان فارس۳۰۶۳۲۴۸
۲۹جنت زادهفائزهمحمدحسناستان فارس۳۰۶۵۳۰۳
۳۰اردانهمهشیدبهمناستان فارس۳۰۶۵۳۴۱
۳۰تشکری حقیقیعلی اکبرعلیاستان فارس۳۰۶۸۵۴۴
۳۲اسکندریانشیداقاسماستان فارس۳۰۶۵۳۵۰
۳۳یاراحمدیعلیعبدالرسولاستان فارس۳۰۶۶۶۱۷
۳۴بلوچیعذراعلیاستان فارس۳۰۶۴۳۹۰
۳۵شیبانیانمحسنعزیزاستان فارس۳۰۶۷۶۲۱
۳۶رجب پورحمیدمحموداستان فارس۳۰۶۷۹۰۵
۳۷محمودیعلیبهادراستان فارس۳۰۶۹۳۱۲
۳۸قنبریمجتبیمحمداستان فارس۳۰۶۸۸۰۵
۳۹خوشروناهیدعزیزالهاستان فارس۳۰۶۳۲۲۳
۴۰محمدیطیبهسیروساستان فارس۳۰۶۲۳۴۷
۴۱محمودیحکیمهعبدالناصراستان فارس۳۰۶۲۸۹۳
۴۲عباس پورمرضیهبهروزاستان فارس۳۰۶۴۳۴۷
۴۳قره چاهیپریساغریباستان فارس۳۰۶۵۱۱۱
۴۴راستیراضیهعلی اکبراستان فارس۳۰۶۴۱۲۱
۴۵سراجی شورباخورلوسیامکجمعهاستان فارس۳۰۶۹۰۰۸
۴۶احمدی کشکولینداعلیاستان فارس۳۰۶۴۷۶۴
۴۷محمدیمجیدمحمدتقیاستان فارس۳۰۶۶۸۶۸
۴۸یاراحمدیمریمحسناستان فارس۳۰۶۴۳۴۶
۴۹کیانی بکیانیسولمازمهرزاداستان فارس۳۰۶۲۴۸۵
۵۰ده خداالنازجلیلاستان فارس۳۰۶۲۴۰۷
۵۱کشتکارحسناصغراستان فارس۳۰۶۸۶۹۸
۵۲قوهستانیعبدالهفریدوناستان فارس۳۰۶۸۹۲۵
۵۳رئیسیزینباسفندیاراستان فارس۳۰۶۳۹۶۰
۵۴یزدانیسعیدمحمدهادیاستان فارس۳۰۶۹۳۵۶
۵۵عطائی کشکولیالماشاپوراستان فارس۳۰۶۲۱۷۱
۵۶فرج اللهیطاهرهمرتضیاستان فارس۳۰۶۴۹۷۹
۵۷زاهدیمهدیکاووساستان فارس۳۰۶۸۴۲۸
۵۸غلامیبنفشهکرامتاستان فارس۳۰۶۴۹۸۹
۵۹رستگارحمیدرضاابراهیماستان فارس۳۰۶۸۲۶۵
۶۰عدالتسیمینمحمدحسناستان فارس۳۰۶۲۳۶۳
۶۱رضویطاهره الساداتسیدمحمدامیناستان فارس۳۰۶۵۱۳۶
۶۲کیان مهرمبینابهراماستان فارس۳۰۵۵۳۱۶
۶۳اسفندیاریمهرزادمهرنوشاستان فارس۳۰۶۶۴۰۸
۶۴جهاندیده ده نواحمدرضاولیاستان فارس۳۰۶۸۲۷۲
۶۵غلامشاهیمریمملکاستان فارس۳۰۶۴۹۰۲
۶۶پارسامریمسیاوشاستان فارس۳۰۶۳۱۵۲
۶۷سلیمانیسلیمهاسدالهاستان فارس۳۰۶۳۸۸۲
۶۸زارعسعیدداریوشاستان فارس۳۰۶۷۷۸۲
۶۹رنجبرفاطمهرضااستان فارس۳۰۶۵۳۱۷
۷۰رحیمی پوربیشهجوادخدامراداستان فارس۳۰۶۷۸۲۰
۷۱ایرانی پورخدیجهغلامرضااستان فارس۳۰۸۱۳۲۰
۷۲حسن زاده شهریورمهدیمصطفیاستان فارس۳۰۴۳۱۹۰
۷۳فاطمینداسیدمحمدحسیناستان فارس۳۰۶۴۹۲۴
۷۴صباحیمحمدصادقاحمداستان فارس۳۰۶۸۷۹۷
۷۵مرادی علمدارلوامیدمنوچهراستان فارس۳۰۶۹۱۳۳
۷۶اتشیمحمدنصرتاستان فارس۳۰۶۶۷۳۳
۷۷زرگرانینداهمت علیاستان فارس۳۰۶۴۹۷۱
۷۸غلامیفاطمهعلیاستان فارس۳۰۶۴۲۶۰
۷۹شهبازیسناعزت الهاستان فارس۳۰۱۵۶۳۶
۸۰رجبی پرشکفتیمحمدحسیناردشیراستان فارس۳۰۶۷۹۲۹
۸۱یزدان خواهزهرامنصوراستان فارس۳۰۶۲۶۰۰
۸۲نامداری قره قانینظامعلیاستان فارس۳۰۶۸۳۰۱
۸۲سهرابی شگفتیمحمدهدایت الهاستان فارس۳۰۶۹۳۳۱
۸۴رضائی زادهمسلمعلیاستان فارس۳۰۶۷۶۳۷
۸۵قیصریفاطمهفضل الهاستان فارس۳۰۶۱۸۵۴
۸۶نظری پلنگیزهرایدالهاستان فارس۳۰۶۲۱۲۱
۸۷مرادیعلی اکبرماشااﷲاستان فارس۳۰۴۳۲۰۱
۸۸پناهیصدیقهمهراناستان فارس۳۰۶۲۴۲۴
۸۹نیک سرشتمریماصغراستان فارس۳۰۶۴۲۲۶
۹۰عدالتی دهنوفاطمهسیاوشاستان فارس۳۰۶۴۱۹۲
۹۱عدالتیسیدعبدالمجیدسیدابوالقاسماستان فارس۳۰۶۸۵۹۴
۹۲پارسائیمهدینوذراستان فارس۳۰۶۹۲۹۵
۹۳اصلی نژادعاطفهامان الهاستان فارس۳۰۶۳۵۵۸
۹۴شکوهیمعصومهعبدالخالقاستان فارس۳۰۶۴۹۵۶
۹۵جمشیدی شادعلی اکبرهدایتاستان فارس۳۰۶۹۳۶۵
۹۶کریمیزریرسرمستاستان فارس۳۰۶۷۲۸۴
۹۷کشاورزحمزهامامقلیاستان فارس۳۰۶۸۵۴۶
۹۸انصاریعلیولیاستان فارس۳۰۶۸۵۲۹
۹۹زارععلیرضاعبدالرضااستان فارس۳۰۶۶۵۴۴
۱۰۰منصوریفاطمهعبدالرضااستان فارس۳۰۶۴۴۴۲
۱۰۱خلیلی باصریحسینحمیداستان فارس۳۰۶۶۸۷۱
۱۰۲حسینی میاندهسعیدنصرالهاستان فارس۳۰۶۷۴۰۱
۱۰۳هادیزهراعبدالحمیداستان فارس۳۰۶۵۳۷۰
۱۰۴میرباقریلیلاسیدعبدالرحمناستان فارس۳۰۶۱۷۳۶
۱۰۵طالع نسبوحیدعلی اصغراستان فارس۳۰۶۹۱۹۱
۱۰۶حاتمیمرضیهمحمدعلیاستان فارس۳۰۶۵۰۵۸
۱۰۷زارعمحمدجعفریزدان بخشاستان فارس۳۰۶۶۱۷۱
۱۰۸بیاتمحمدرضاجاویداستان فارس۳۰۶۷۶۵۶
۱۰۹محیطقیریفاطمهخسرواستان فارس۳۰۶۳۶۸۶
۱۱۰مجللشهرزادمحمدرضااستان فارس۳۰۶۳۸۲۰
۱۱۱حنانمجتبیعبدالرسولاستان فارس۳۰۶۷۱۵۳
۱۱۲انصاریفاطمهخلیلاستان فارس۳۰۶۳۴۸۱
۱۱۲مودبمیلادحسیناستان فارس۳۰۶۷۱۰۶
۱۱۴خبیرییاسرحسناستان فارس۳۰۶۷۵۶۰
۱۱۵ستاریمهسارحیماستان فارس۳۰۶۵۱۵۷
۱۱۶ابراهیمیشکیباابراهیماستان فارس۳۰۶۵۳۲۸
۱۱۷زارعرضادادالهاستان فارس۳۰۶۸۳۹۲
۱۱۸حسینی دلخانیسیده ساراسیدخدابخشاستان فارس۳۰۶۲۶۷۲
۱۱۹زراعت پیشهرضااردواناستان فارس۳۰۶۷۴۹۲
۱۲۰زارعنرگسقدرت الهاستان فارس۳۰۶۲۳۳۴
۱۲۱رفیعیسمیهحسناستان فارس۳۰۶۲۱۳۲
۱۲۲کرمی رادزهراقاسماستان فارس۳۰۶۳۶۹۰
۱۲۳صادقیمعصومهکاوساستان فارس۳۰۶۲۸۴۰
۱۲۴رستمی بهمنیفاطمهرضااستان فارس۳۰۶۳۶۹۸
۱۲۵جمالیمریمهدایتاستان فارس۳۰۶۱۶۴۹
۱۲۶محمدیفرانکحسناستان فارس۳۰۶۴۳۳۸
۱۲۶حیدریمحمدحجت الهاستان فارس۳۰۶۸۴۷۱
۱۲۸اولیائیحسامعلی اکبراستان فارس۳۰۶۷۰۵۵
۱۲۹حسن پورمحمدعبدالهاستان فارس۳۰۶۸۸۲۱
۱۳۰اله دادیمجیدعلی اصغراستان فارس۳۰۶۶۷۷۹
۱۳۱چرپانلوحسنعلیالیاساستان فارس۳۰۶۸۰۸۸
۱۳۲اژدرمریمعلی محمداستان فارس۳۰۶۱۹۰۱
۱۳۲میرعظیمیعاطفهسیدماشاالهاستان فارس۳۰۶۳۷۳۶
۱۳۴رستمیسمانههادیاستان فارس۳۰۶۲۸۳۲
۱۳۵بهرامییاسرحمزهاستان فارس۳۰۶۹۲۹۹
۱۳۶عظیمی قلعه خلیلیزهراابراهیماستان فارس۳۰۶۴۷۴۸
۱۳۷مظفریامیرمحمداحمداستان فارس۳۰۶۶۴۰۱
۱۳۸عمادیفرزانهمحمداستان فارس۳۰۶۴۴۲۱
۱۳۹کرمی بکرهاجرابراهیماستان فارس۳۰۶۲۸۴۴
۱۴۰سیمیسودابهمحمداستان فارس۳۰۶۵۳۴۴
۱۴۱سخائییاسرعبدالنبیاستان فارس۳۰۶۹۱۵۵
۱۴۲درکیامیرحسینمحموداستان فارس۳۰۶۷۱۴۴
۱۴۳شهبازیلالهمصطفیاستان فارس۳۰۶۴۵۳۴
۱۴۴سعدی پورفسائیمریماورنگاستان فارس۳۰۶۵۳۵۴
۱۴۵ضرغامیعباسجهانبخشاستان فارس۳۰۶۹۱۵۶
۱۴۶صفریابوذرصفرعلیاستان فارس۳۰۶۸۰۲۶
۱۴۷رزمجوئیحامدصیاداستان فارس۳۰۶۶۱۰۸
۱۴۷فرمانیمصطفیعلی محمداستان فارس۳۰۶۸۴۱۷
۱۴۹محمدشاهیبشیرمنوچهراستان فارس۳۰۶۸۴۰۳
۱۵۰کرمانیایساعلی اکبراستان فارس۳۰۶۳۲۱۴
۱۵۱فرهیمریمخسرواستان فارس۳۰۶۵۲۳۶
۱۵۲فرهمندمهروشروئین تناستان فارس۳۰۶۵۳۸۵
۱۵۳اکبری یاسوجداوودحسیناستان فارس۳۰۸۲۳۵۷
۱۵۴مزارعیزینببهراماستان فارس۳۰۶۳۲۴۹
۱۵۵کشاورزمیناحیدراستان فارس۳۰۶۴۰۸۰
۱۵۶حسین زاده برازجانیعلیاحمداستان فارس۳۰۲۱۲۴۲
۱۵۷قاسمی نژادمحمدمهدیمحمدرضااستان فارس۳۰۶۹۱۳۷
۱۵۸رحمانیفرخندهباقراستان فارس۳۰۶۹۳۸۳
۱۵۹هاشمی فرنارسیسحسیناستان فارس۳۰۶۳۳۷۸
۱۶۰اژدریزینبعبادالهاستان فارس۳۰۶۳۸۰۴
۱۶۰فارسیمدانفاطمهعبدالهاستان فارس۳۰۶۵۱۴۵
۱۶۲پرهیزیاحسانحبیب الهاستان فارس۳۰۶۸۴۴۶
۱۶۳کاویانیزرین تاجعلی برزاستان فارس۳۰۶۳۱۰۰
۱۶۴پذیرشسیده زهراسیدعلی اکبراستان فارس۳۰۶۴۹۰۱
۱۶۵پارسائیخاطرهخسرواستان فارس۳۰۶۳۷۱۰
۱۶۶کشاورززهرامحمدصادقاستان فارس۳۰۶۳۳۷۰
۱۶۷صیادنژادعرفانههوشنگاستان فارس۳۰۶۳۴۶۴
۱۶۸قزل بیگلوالهامبارونعلیاستان فارس۳۰۶۵۱۶۹
۱۶۹داودیسحراحمداستان فارس۳۰۶۴۱۳۷
۱۷۰ارژنگعلی رضاحکمت اﷲاستان فارس۳۰۸۱۸۷۰
۱۷۱دهقانوحیدحسیناستان فارس۳۰۶۸۶۸۱
۱۷۲حسینیحبیبمحمدطاهراستان فارس۳۰۶۷۲۰۷
۱۷۳قیصریداودمحموداستان فارس۳۰۶۸۷۷۱
۱۷۴موسویسیدمحمدسیداکبراستان فارس۳۰۶۸۴۱۳
۱۷۵جاویدجهرمیباربدمسعوداستان فارس۳۰۶۸۱۴۲
۱۷۶حسینیانمحبوبهداوداستان فارس۳۰۶۵۱۱۶
۱۷۷امینیوحیدابراهیماستان فارس۳۰۶۷۷۵۲
۱۷۸کشاورزمویدیفاطمهایزدبخشاستان فارس۳۰۶۱۳۶۶
۱۷۹عباسیعلیرضاامرالهاستان فارس۳۰۶۷۸۱۷
۱۸۰مقدسفهیمهعلمداراستان فارس۳۰۶۵۱۵۶
۱۸۰اکبریبهنامشکرالهاستان فارس۳۰۶۷۴۷۷
۱۸۲جوکاریفائزهعلیاستان فارس۳۰۶۱۴۶۷
۱۸۳شعاعساراحسام الدیناستان فارس۳۰۶۴۲۲۰
۱۸۴سبزلونپگاهعلیرضااستان فارس۳۰۶۳۸۰۵
۱۸۵رضائیان کوچیمعصومهنوروزاستان فارس۳۰۶۴۸۶۴
۱۸۶ملکیمرضیهزالیاستان فارس۳۰۸۱۴۹۰
۱۸۷کشاورزیتورجایرجاستان فارس۳۰۶۶۴۴۱
۱۸۸حسینیسیدمحمدسیدهدایت الهاستان فارس۳۰۶۹۰۰۰
۱۸۹هاشمیامیدبصیراستان فارس۳۰۶۹۱۱۹
۱۹۰پاک اندیشمسعودامام بخشاستان فارس۳۰۶۸۳۰۴
۱۹۱جعفریموسیعلیرضااستان فارس۳۰۶۷۹۶۹
۱۹۲نجاتیزهراساداتاستان فارس۳۰۶۴۳۶۷
۱۹۳کوشکی جهرمیصفورامحمدجعفراستان فارس۳۰۶۴۵۷۵
۱۹۴اعتمادیایماننعمت الهاستان فارس۳۰۶۷۴۷۳
۱۹۵حقیقت جوعادلاسماعیلاستان فارس۳۰۶۸۱۰۱
۱۹۶مصفائیمجیدقدرت الهاستان فارس۳۰۶۸۳۹۱
۱۹۶پورعسکریامینعلیرضااستان فارس۳۰۶۸۵۸۹
۱۹۸بنی هاشمیارزوساداتسیدحسیناستان فارس۳۰۶۲۰۴۶
۱۹۹رضائیزهرابرفی اقااستان فارس۳۰۶۴۸۲۵
۲۰۰جرسهایلنازحسناستان فارس۳۰۶۳۸۵۸
۲۰۱رحیمیعاطفهمحموداستان فارس۳۰۶۴۹۶۱
۲۰۲امیریمحمدرضاپرهاماستان فارس۳۰۶۹۱۸۷
۲۰۳شهریاریفاطمههاشماستان فارس۳۰۶۵۰۴۴
۲۰۴ایمانیمیلادبیژناستان فارس۳۰۶۵۷۶۵
۲۰۵دستوانفرشادبهزاداستان فارس۳۰۶۷۷۴۸
۲۰۶ماندنی زادهسانازشمسعلیاستان فارس۳۰۶۴۸۳۴
۲۰۶صدرائیمحمدجوادحسیناستان فارس۳۰۶۸۶۸۹
۲۰۸دهقانیصدیقهعباساستان فارس۳۰۶۴۲۲۱
۲۰۹عباس پورمریم ساداتسیدفتحعلیاستان فارس۳۰۶۲۸۰۳
۲۱۰حسن پورفرححسینعلیاستان فارس۳۰۶۴۰۳۹
۲۱۱صحرائیانعلیمحمدهادیاستان فارس۳۰۶۷۹۴۱
۲۱۲فرجیمهدیغضنفراستان فارس۳۰۶۹۰۷۵
۲۱۳طاهریعلینصراﷲاستان فارس۳۰۶۸۷۳۴
۲۱۴محمودیسمانهمحموداستان فارس۳۰۶۴۵۴۵
۲۱۵عابدیبهارهغلامحسیناستان فارس۳۰۶۳۸۱۷
۲۱۶صادقیمژگانغلامحسیناستان فارس۳۰۶۵۰۷۶
۲۱۷روح الهیمهدیهخسرواستان فارس۳۰۶۳۰۷۸
۲۱۸خسرویمحمدمهدیسهراباستان فارس۳۰۶۷۷۳۲
۲۱۹عباسیمسعودعباساستان فارس۳۰۶۸۲۹۰
۲۲۰جباره ناصرورویامحمدعلیاستان فارس۳۰۶۱۹۷۲
۲۲۱حیدریعلیاحمدقلیاستان فارس۳۰۶۸۵۲۱
۲۲۲شکوه مسقانیسحرمصطفیاستان فارس۳۰۶۲۵۰۹
۲۲۳جعفریپیرانغلامرضااستان فارس۳۰۶۶۵۸۰
۲۲۴فرهادپورفاطمهگراماستان فارس۳۰۶۳۱۲۳
۲۲۵همتیاحمدنعمت الهاستان فارس۳۰۶۶۲۲۵
۲۲۶محرمیداودعوضعلیاستان فارس۳۰۶۶۱۴۴
۲۲۷مجیدی جهرمیسارامحمدعلیاستان فارس۳۰۶۵۳۶۸
۲۲۸منصوریاذرعباسقلیاستان فارس۳۰۶۱۸۰۷
۲۲۹دیندارلوفاطمهاله قلیاستان فارس۳۰۶۴۸۲۷
۲۳۰محمدیعلیحسام الدیناستان فارس۳۰۶۷۶۹۷
۲۳۱شمس الدینینیلوفرامیرحسیناستان فارس۳۰۶۵۰۰۲
۲۳۲محمدیایداناصراستان فارس۳۰۶۵۱۶۰
۲۳۳صادقیعدالتمهرباناستان فارس۳۰۶۶۱۵۷
۲۳۴ارجمندمزیدیرسولعلیاستان فارس۳۰۶۷۰۵۸
۲۳۵مودبزهراخداکرماستان فارس۳۰۶۲۲۷۷
۲۳۶محمدیتهمینهقرباناستان فارس۳۰۶۱۴۹۰
۲۳۷زارعیبتولفتحعلیاستان فارس۳۰۶۱۷۴۶
۲۳۸عبدالهیفاطمهعبدالهاستان فارس۳۰۶۴۱۵۷
۲۳۹اکبریسمانهمحمدحسناستان فارس۳۰۶۳۶۹۴
۲۳۹ائین مهررویاقاسماستان فارس۳۰۶۳۷۸۵
۲۴۱امیرسالاریفاطمهعلیاستان فارس۳۰۶۵۳۱۴
۲۴۲منصورابادینرجسمحمدمهدیاستان فارس۳۰۶۲۸۵۱
۲۴۳زبردستحسینجواداستان فارس۳۰۶۸۸۲۷
۲۴۴مهری خواهرضاسهراباستان فارس۳۰۶۷۷۹۴
۲۴۵کدخدائی سی سختیمریمحسیناستان فارس۳۰۶۱۵۳۰
۲۴۵جاویدی السعدیمحمدرضاغلامرضااستان فارس۳۰۶۸۳۰۹
۲۴۷شریففاطمهرضااستان فارس۳۰۶۳۷۵۳
۲۴۸بیگلریمحمدیاسراکبراستان فارس۳۰۶۸۶۴۸
۲۴۹زارعفرشاداسمعیلاستان فارس۳۰۶۸۳۱۷
۲۵۰زحمت کشانسجادحیدراستان فارس۳۰۶۸۷۰۷
۲۵۱خلیلی جهرمیرضاعلیرضااستان فارس۳۰۶۸۴۰۵
۲۵۲انصاریمریمعلی داداستان فارس۳۰۶۴۱۰۳
۲۵۳عزیزیمژدهجمالاستان فارس۳۰۶۵۳۶۴
۲۵۴اکبریفرهاممحمدهادیاستان فارس۳۰۸۲۱۰۱
۲۵۵عابدیسیده راضیهسیدمحموداستان فارس۳۰۶۴۰۱۶
۲۵۶مسعودیسانازعبدالرحیماستان فارس۳۰۶۴۷۷۳
۲۵۷یعقوبیلیلاحسیناستان فارس۳۰۶۵۰۴۰
۲۵۸محمدپوردمیهراضیهناصراستان فارس۳۰۸۱۴۶۶
۲۵۹بهارلوایمانعلی حسیناستان فارس۳۰۶۵۷۱۵
۲۶۰نیکنامبیتامظفراستان فارس۳۰۸۱۲۹۳
۲۶۱استواریزهراامامقلیاستان فارس۳۰۶۴۷۵۹
۲۶۲بهرامی مقدمهادیعباسقلیاستان فارس۳۰۶۶۶۴۱
۲۶۲جوکاریایمانصفراستان فارس۳۰۶۸۷۹۵
۲۶۴دهقانی کفترکزهراکورشاستان فارس۳۰۶۳۶۱۷
۲۶۵زلفیالنازامرالهاستان فارس۳۰۶۱۹۵۵
۲۶۵اکبرییاسرنوروزاستان فارس۳۰۶۸۵۲۰
۲۶۷کیانیمرتضیاحمداستان فارس۳۰۶۷۰۰۶
۲۶۸حیدریسیده مریمسیدعنایت الهاستان فارس۳۰۶۴۶۷۸
۲۶۹پناهی ازادعلیرضاعلیاستان فارس۳۰۶۷۶۰۹
۲۷۰مختاریصباعبدالرضااستان فارس۳۰۶۲۳۷۹
۲۷۱عرفان پورحانیهداوداستان فارس۳۰۶۲۳۱۷
۲۷۲خسرویالهامهوشنگاستان فارس۳۰۶۵۰۳۹
۲۷۳همتیژیلاعوضاستان فارس۳۰۶۵۱۶۵
۲۷۴بازیارفاطمهعلیاستان فارس۳۰۶۳۲۱۲
۲۷۵مهرزادفرشیدعباساستان فارس۳۰۶۸۷۷۴
۲۷۶علی پورحبیبهعباساستان فارس۳۰۶۴۲۶۹
۲۷۷شه سواریمریمقرباناستان فارس۳۰۶۳۹۴۷
۲۷۸قهرمانی ازادفرزانهحیدرعلیاستان فارس۳۰۶۲۹۸۵
۲۷۹مدنیعلیرضااحمداستان فارس۳۰۶۵۴۰۶
۲۷۹کمالیسیدحسامسیدمحمدرضااستان فارس۳۰۶۹۳۷۱
۲۸۱حمزوی نیافاطمهغلامرضااستان فارس۳۰۶۵۱۵۳
۲۸۱کریمیمهدیکاظماستان فارس۳۰۶۹۲۶۸
۲۸۳کاظمی میرکیعلیرحیماستان فارس۳۰۶۸۱۹۵
۲۸۴پارسائیلالهامرالهاستان فارس۳۰۶۵۳۲۳
۲۸۵بهبهانیاصغرحمیدرضااستان فارس۳۰۶۷۴۸۸
۲۸۶درویش سروستانینوشینرجبعلیاستان فارس۳۰۶۳۲۱۱
۲۸۷علی پورغلامرضاصحنعلیاستان فارس۳۰۶۶۱۸۳
۲۸۸اسدی قجرلوایلنازذکرالهاستان فارس۳۰۶۲۰۴۷
۲۸۸حسینی دلخانیسیده فائزهسیدفخرالدیناستان فارس۳۰۶۲۳۹۰
۲۸۸علی پورابوالقاسماکبراستان فارس۳۰۶۶۵۴۹
۲۹۱سعیدی نسبمحمدحسینناصراستان فارس۳۰۶۸۳۵۳
۲۹۲علی نژادفاطمههوشمنداستان فارس۳۰۶۲۶۵۲
۲۹۳خوبیاریحسنولیاستان فارس۳۰۶۸۱۸۹
۲۹۴عبدالهیحسینابوالحسناستان فارس۳۰۶۹۳۴۰
۲۹۵رعنازادهعلیمحمدحسناستان فارس۳۰۶۸۶۱۵
۲۹۶ماندنی زادهامیرحسینقلیاستان فارس۳۰۶۸۵۹۸
۲۹۷سلیمانینازنینقلیاستان فارس۳۰۲۰۵۸۱
۲۹۷شفیعیحسینمسیحاستان فارس۳۰۶۸۷۴۴
۲۹۹سحرخیزسیدمحمدجوادسیدخدابخشاستان فارس۳۰۶۵۷۶۸
۲۹۹سلماسیصلاح الدیناسمعیلاستان فارس۳۰۶۸۹۶۱
۳۰۱امینیکاظمسهراباستان فارس۳۰۶۷۴۰۰
۳۰۲فریدونیالهامجهان پوراستان فارس۳۰۶۱۹۰۳
۳۰۳عارفیمریمعلی محمداستان فارس۳۰۶۳۲۹۹
۳۰۴مجیدیمحمدکریماستان فارس۳۰۶۷۳۳۶
۳۰۵مزدیمهسامحمدسلیماستان فارس۳۰۶۴۳۶۲
۳۰۶ازادی علیامحمدصادقمنصوراستان فارس۳۰۶۸۶۴۴
۳۰۷تعلیقمریمخلف علیاستان فارس۳۰۶۴۷۱۶
۳۰۸داودیزهرارمضاناستان فارس۳۰۶۲۵۸۰
۳۰۹شفیعیپریساعلیاستان فارس۳۰۶۲۸۳۱
۳۰۹ساسانی پورمحمدخدابخشاستان فارس۳۰۶۸۱۰۷
۳۱۱کشاورزیسارارضااستان فارس۳۰۶۳۴۹۹
۳۱۲خالوئیمحمدخدانظراستان فارس۳۰۶۷۲۹۲
۳۱۳نیک نژادانیسشکرالهاستان فارس۳۰۶۴۸۷۲
۳۱۴فردعبدالهنادراستان فارس۳۰۶۷۴۷۹
۳۱۵پدرامفروغکرامت الهاستان فارس۳۰۶۴۳۸۲
۳۱۶کارگرداودحسناستان فارس۳۰۶۷۳۳۴
۳۱۷رستمیمحمدحسیناستان فارس۳۰۶۷۰۴۵
۳۱۷کرمیرضاعلی نجاتاستان فارس۳۰۶۷۱۴۶
۳۱۹منصوریپیمانجهانپوراستان فارس۳۰۶۸۸۲۵
۳۱۹مجاب قلاتیمحمدابراهیممحموداستان فارس۳۰۶۹۰۹۱
۳۲۱شفیعیمحسنجهانگیراستان فارس۳۰۶۷۹۶۱
۳۲۲یداللهیقدرت الهمحمدجعفراستان فارس۳۰۶۹۰۴۶
۳۲۳رئیسی شیخویسیافشینخداداداستان فارس۳۰۴۴۷۶۷
۳۲۴فریدونی خانیمنیمحمدعلیمحمداستان فارس۳۰۶۶۷۶۱
۳۲۵رحمانیراضیهاسکندراستان فارس۳۰۶۲۸۸۱
۳۲۶رضویعباسغلامرضااستان فارس۳۰۶۸۶۸۸
۳۲۷شهبازیشهرزادامیراستان فارس۳۰۹۸۵۵۲
۳۲۸محمدیمحمدعلیاستان فارس۳۰۶۸۴۹۵
۳۲۹غلامیالهامعلیاستان فارس۳۰۶۳۶۱۱
۳۲۹بهاالدینمحمدحسناستان فارس۳۰۶۸۵۴۲
۳۳۱ساداتیزینب ساداتسیدرضااستان فارس۳۰۶۲۶۰۷
۳۳۱میرزائیسعیدهعبدالرضااستان فارس۳۰۶۵۲۷۹
۳۳۳ملک گل شیرازیسانازحمیداستان فارس۳۰۶۴۳۲۱
۳۳۳صالحیرویاسهراباستان فارس۳۰۶۵۰۰۵
۳۳۵قائدیرویاخلیلاستان فارس۳۰۶۴۸۴۴
۳۳۶کریمیمریمنوروزاستان فارس۳۰۶۲۲۸۱
۳۳۷کسریالهامعبادالهاستان فارس۳۰۶۴۶۸۸
۳۳۸قلاتیانسمانهغلامعلیاستان فارس۳۰۶۵۲۲۷
۳۳۹برزوفردجهرمیفاطمهعبدالمجیداستان فارس۳۰۶۳۷۹۷
۳۴۰خورابهسهیلاابراهیماستان فارس۳۰۶۲۶۰۱
۳۴۱دامغانیحلماعبدشاداستان فارس۳۰۶۴۳۳۳
۳۴۱جمشیدیاسیهحسیناستان فارس۳۰۶۵۳۳۳
۳۴۳جهاندارجوادمصطفیاستان فارس۳۰۶۶۴۱۶
۳۴۴جعفریافسانهمظفراستان فارس۳۰۶۲۷۶۴
۳۴۴مجلس اراجهرمیلالهعبدالرحیماستان فارس۳۰۶۵۳۷۸
۳۴۴نگهداریبهزادکریماستان فارس۳۰۶۵۴۹۱
۳۴۷بهاریپیمانمحمدحسیناستان فارس۳۰۶۸۶۲۴
۳۴۸مرادیفاطمهعلی بازاستان فارس۳۰۶۳۵۸۹
۳۴۹علی دادیمحمدحسینخداداداستان فارس۳۰۶۹۰۶۳
۳۵۰شرفیسجادزیاداستان فارس۳۰۶۸۵۲۲
۳۵۱حقیعلیبرزواستان فارس۳۰۶۸۵۰۵
۳۵۲صفری علیائیفاطمهعبدالهاستان فارس۳۰۶۱۶۷۹
۳۵۳سهیلیمسلممحمداستان فارس۳۰۶۸۹۳۰
۳۵۴اتشیالههنصرتاستان فارس۳۰۶۲۳۳۸
۳۵۵زارعمسعودنصرالهاستان فارس۳۰۶۶۴۹۷
۳۵۶کریمیرهاغلاماستان فارس۳۰۶۱۵۲۱
۳۵۷محمودیانسیدعلی اکبرسیدعطاالهاستان فارس۳۰۶۶۰۴۴
۳۵۸مختاریبهمنعلیاستان فارس۳۰۶۷۳۰۷
۳۵۹معنوی وفامریمعلیاستان فارس۳۰۶۲۹۱۰
۳۵۹خسروانیانحسینعلیرضااستان فارس۳۰۶۹۰۸۹
۳۶۱قاعدی موصلومحمدعلیحسیناستان فارس۳۰۶۶۸۹۳
۳۶۲بنیانیفاطمه زهراغلامحسیناستان فارس۳۰۶۲۲۲۲
۳۶۳شمسعلی پورعلی اکبرحسناستان فارس۳۰۶۶۱۱۱
۳۶۴حسینی همتنجمهنورالهاستان فارس۳۰۶۴۲۷۵
۳۶۵بلاغی اینالوزینبسعدالهاستان فارس۳۰۶۱۷۹۳
۳۶۵سعدی پورعلی کردیامیرعلیقربانعلیاستان فارس۳۰۶۷۳۸۸
۳۶۷قهرمانیفرشادافراسیاباستان فارس۳۰۶۷۷۲۱
۳۶۸اردلانایلنازمسعوداستان فارس۳۰۶۲۲۰۰
۳۶۸قربانیرضادانشوراستان فارس۳۰۶۷۹۹۸
۳۶۸مغانی رحیمییونسنصیب الهاستان فارس۳۰۶۹۲۴۸
۳۷۱فتحیفاطمهخسرواستان فارس۳۰۶۴۷۰۴
۳۷۲مرادیمریمغلامحسیناستان فارس۳۰۶۲۸۸۳
۳۷۳وطنخواهمحمودیدالهاستان فارس۳۰۶۹۲۰۱
۳۷۴علمداری مهرلیلاعلی برزاستان فارس۳۰۶۴۸۷۶
۳۷۵کریمی رمقانیزهرافرهاداستان فارس۳۰۶۳۶۷۳
۳۷۶رئیسیفاطمهحبیب الهاستان فارس۳۰۶۴۴۹۲
۳۷۶پورشیرازمریماحمدرضااستان فارس۳۰۶۴۵۴۲
۳۷۸کمالیمحمدسیامرزاستان فارس۳۰۶۷۱۲۲
۳۷۸پیرمرادیانمهدینعمت اﷲاستان فارس۳۰۸۲۲۰۳
۳۸۰حقیبهبودبرزواستان فارس۳۰۶۸۶۹۹
۳۸۱ظریف نژادلیلاعلیرضااستان فارس۳۰۶۴۲۴۰
۳۸۲ساسانی شبانکارهایمانحسیناستان فارس۳۰۶۸۲۶۶
۳۸۳شاکریعلیرضارسولاستان فارس۳۰۶۸۹۱۴
۳۸۴فرودیعلیغلامشااستان فارس۳۰۶۵۵۴۸
۳۸۴صالحی طیبلوقاسمایازاستان فارس۳۰۶۶۳۰۰
۳۸۴رنجبرمحمدمهدیامرالهاستان فارس۳۰۶۹۱۸۵
۳۸۷دهقانیاحمدرضامحمداستان فارس۳۰۶۹۲۰۰
۳۸۸رضائی حبیب ابادنورمحمدمحمداستان فارس۳۰۶۸۰۷۱
۳۸۹رستمیزهرایعقوباستان فارس۳۰۶۴۳۶۶
۳۸۹خیاطزادهفاطمهصدرالهاستان فارس۳۰۶۴۴۱۷
۳۹۱انصاریحمیدرضاداریوشاستان فارس۳۰۶۸۴۲۹
۳۹۱گودرزیپژمانعلمداراستان فارس۳۰۶۸۷۹۶
۳۹۳رخشانعباسحسناستان فارس۳۰۶۷۸۰۳
۳۹۴جهاندیده داریونیمجتبیاسدالهاستان فارس۳۰۶۹۰۴۴
۳۹۵قاسمی طسوجیفرشادمهدیاستان فارس۳۰۶۷۲۰۳
۳۹۶اسرارکیانوشایرجاستان فارس۳۰۶۶۹۹۰
۳۹۷ضیائیسیده میناسیدصادقاستان فارس۳۰۶۴۱۳۸
۳۹۷پارسائینوشینبابکاستان فارس۳۰۶۴۳۳۹
۳۹۹ایرانی مهرحمیدرضاعلیاستان فارس۳۰۶۹۰۳۵
۴۰۰حسینیسیدعلیسیدمجیداستان فارس۳۰۶۹۳۲۳
۴۰۱خواست خدائیامیرمجیداستان فارس۳۰۶۶۵۵۹
۴۰۲شیبانیمحمدهادیاحمداستان فارس۳۰۶۸۱۷۸
۴۰۳نظریمحدثهگل محمداستان فارس۳۰۶۵۱۲۵
۴۰۴اریان فرحسینعلیاستان فارس۳۰۶۸۴۶۹
۴۰۵حسینیفاطمه ساداتسیدرضااستان فارس۳۰۶۳۵۵۵
۴۰۶یزدان شناسمسعودنوذراستان فارس۳۰۶۶۴۵۱
۴۰۷ریحانیزهراعلیمراداستان فارس۳۰۶۳۶۳۶
۴۰۷غنیمجیدقلیاستان فارس۳۰۶۶۶۰۴
۴۰۹شیرمردی شاه قاسمیسمیهعلیاستان فارس۳۰۶۲۵۰۸
۴۰۹صفریزهراسهراباستان فارس۳۰۶۴۰۹۱
۴۱۱فیروززادهبهارهاحمداستان فارس۳۰۶۵۲۹۱
۴۱۱اینالومیثمعوضاستان فارس۳۰۶۵۴۸۳
۴۱۳بیرامیبهروزاﷲ داداستان فارس۳۰۶۸۰۰۲
۴۱۴طهماسبیمحمدطاهرخداداداستان فارس۳۰۶۶۶۹۲
۴۱۵امیناحمدعوضاستان فارس۳۰۶۸۵۰۴
۴۱۶مومنیبهمنحسیناستان فارس۳۰۶۶۰۵۴
۴۱۷پناهی کهوادهکبراعلیاستان فارس۳۰۶۴۵۵۴
۴۱۸زارعیعبدالرحیمحمیداستان فارس۳۰۶۷۷۸۱
۴۱۹کرمی خلاریمعصومهافضلاستان فارس۳۰۶۳۸۱۶
۴۱۹نورزادهرضوانقرباناستان فارس۳۰۶۴۰۶۲
۴۲۱قاسمییلداعبدالحسیناستان فارس۳۰۶۲۶۴۴
۴۲۲شمس عالمسیدارشسیدناصراستان فارس۳۰۴۲۸۰۳
۴۲۲نصراللهی شیرازیایداتیموراستان فارس۳۰۶۱۷۱۲
۴۲۴عبدوئی نسبمحمدعبدالرضااستان فارس۳۰۶۶۲۲۰
۴۲۵یوسفیمحمدحسنمجیداستان فارس۳۰۶۷۶۵۷
۴۲۶توسلی نورالمیرافرهاداستان فارس۳۰۶۱۳۶۷
۴۲۶سالاریفتانهنادراستان فارس۳۰۶۱۹۴۶
۴۲۸علی بیگیمرجانپرویزاستان فارس۳۰۶۴۵۹۲
۴۲۹غلامینگینحسناستان فارس۳۰۶۴۵۰۴
۴۳۰رفیعی ده بیدیسمانهشهریاراستان فارس۳۰۶۱۱۹۶
۴۳۱قیلیان پورابراهیمجاسماستان فارس۳۰۶۶۸۰۸
۴۳۲کدخدافاطمهجمشیداستان فارس۳۰۶۴۹۸۷
۴۳۳کیومرثیفاطمهیزدان بخشاستان فارس۳۰۶۲۲۳۰
۴۳۳رشیدیتیناحسینعلیاستان فارس۳۰۶۴۱۱۳
۴۳۳کریمیعلییوسفاستان فارس۳۰۶۶۴۹۳
۴۳۶خوشبختالهامغلامعباساستان فارس۳۰۶۴۸۳۶
۴۳۷طاهریفاطمهجواداستان فارس۳۰۶۴۸۳۱
۴۳۸جاودانی قراچهفردینعبدالحسیناستان فارس۳۰۶۸۰۵۷
۴۳۸نکوئیسجادناصراستان فارس۳۰۶۹۱۲۸
۴۴۰همایونمرتضیمظفراستان فارس۳۰۶۷۱۱۹
۴۴۱مستمعمحمودحسیناستان فارس۳۰۶۸۶۷۳
۴۴۱نصیریعلیخوبیاراستان فارس۳۰۶۹۳۴۸
۴۴۳کرمیحامدمحمدعلیاستان فارس۳۰۶۸۸۳۹
۴۴۴نوروزیفاطمهعلی یاراستان فارس۳۰۶۵۱۶۴
۴۴۵اقبال طلبالههغلامرضااستان فارس۳۰۶۱۴۲۱
۴۴۵قنبری امیرحاجلوسعیدگل محمداستان فارس۳۰۶۷۸۲۵
۴۴۷عزیزیمهتابیوسفاستان فارس۳۰۶۴۹۲۳
۴۴۸کبیریسیدعلیسیدعلاالدین حسیناستان فارس۳۰۶۹۳۲۹
۴۴۹محمدیشهینصیدکاظماستان فارس۳۰۶۴۹۴۰
۴۵۰امین زادهزهرامجیداستان فارس۳۰۶۳۸۵۶
۴۵۱رحیم پورجمالجابراستان فارس۳۰۶۸۷۳۷
۴۵۲جهانشاهیایمانشکرالهاستان فارس۳۰۶۹۲۴۷
۴۵۳رزمجوئیمریمرحمناستان فارس۳۰۶۵۱۱۲
۴۵۴نجفی عمادابادیپریساعبدالعلیاستان فارس۳۰۶۱۴۷۴
۴۵۵کاظمیمحمدرضاقباداستان فارس۳۰۶۶۸۱۸
۴۵۵نظرپورجوادابراهیماستان فارس۳۰۶۸۴۷۴
۴۵۷صفائی زادهمحمدحسینپرویزاستان فارس۳۰۶۷۸۰۸
۴۵۸قانعیزهراعبدالرضااستان فارس۳۰۶۴۱۴۶
۴۵۸بیاتقاسمکریماستان فارس۳۰۶۹۰۵۲
۴۶۰عارفمحمدخداداداستان فارس۳۰۶۸۱۵۰
۴۶۱سبحان پورعبدالحسینمهراباستان فارس۳۰۶۸۵۹۶
۴۶۲جمالی پاقلعهفاطمهاکبراستان فارس۳۰۶۴۵۰۱
۴۶۳توکلیانزهرادانیالاستان فارس۳۰۶۳۴۶۵
۴۶۳دهقانیانمحمدایرجاستان فارس۳۰۶۶۳۶۸
۴۶۵قزلباشعلیصمداستان فارس۳۰۶۶۵۸۲
۴۶۶اکبریپریزادعبدالرسولاستان فارس۳۰۶۴۲۷۴
۴۶۶سلیمانیمریمنگهداراستان فارس۳۰۶۵۲۰۵
۴۶۸خبیریگل بهارمحمدعلیاستان فارس۳۰۶۲۶۷۶
۴۶۹قهرمانیمحمدارزوماناستان فارس۳۰۶۸۴۱۶
۴۷۰بامدادسعیدهخدامراداستان فارس۳۰۶۳۵۸۵
۴۷۰جوکارمحمدامینجهان بخشاستان فارس۳۰۶۸۶۳۱
۴۷۲اصف جاهعلیرضامحمدجعفراستان فارس۳۰۶۵۵۳۱
۴۷۳عزیزیبهارهنیک زاداستان فارس۳۰۶۳۸۲۶
۴۷۴زارعالهامیعقوباستان فارس۳۰۶۳۵۳۴
۴۷۴رضوانی ابادشاپوریمحمدحسینقباداستان فارس۳۰۶۹۴۰۵
۴۷۶حیدریمریممصطفیاستان فارس۳۰۶۵۰۰۰
۴۷۶منصوریزهرهصفراستان فارس۳۰۶۵۰۲۱
۴۷۸رضائیسعیدغلامرضااستان فارس۳۰۶۸۱۷۵
۴۷۹رضائیان شادزینبحسنعلیاستان فارس۳۰۶۱۶۴۱
۴۷۹بهزادیسعیدمحمدشفیعاستان فارس۳۰۶۹۱۷۷
۴۸۱کشاورززینبغلامرضااستان فارس۳۰۶۲۳۱۲
۴۸۲زاهدالههعلیاستان فارس۳۰۶۲۵۵۱
۴۸۳سلیمانیالنازعلیاستان فارس۳۰۲۰۴۳۲
۴۸۴عرفانی گهرفاطمهعلیاستان فارس۳۰۶۲۷۲۸
۴۸۵عزیزیمحمدرضاشاهرضااستان فارس۳۱۰۱۰۱۴
۴۸۶اسکندریریحانهعباساستان فارس۳۰۶۵۳۶۷
۴۸۶برزگرمجتبیاصغراستان فارس۳۰۶۸۴۹۰
۴۸۶فتحی شهنانیمجیداحمداستان فارس۳۰۶۸۷۶۵
۴۸۹منصوریسارینااله بخشاستان فارس۳۰۶۴۸۲۸
۴۸۹خسرویعبدالخالقجهان پوراستان فارس۳۰۶۵۶۳۱
۴۹۱مسعودیالههشکرخدااستان فارس۳۰۶۲۱۶۵
۴۹۲هوشیاراعظممحمدعلیاستان فارس۳۰۶۳۸۰۸
۴۹۳زارعمیترااصلاناستان فارس۳۰۶۲۸۴۲
۴۹۴تلاوت کنفاطمهعلیاستان فارس۳۰۶۱۹۰۶
۴۹۵محمدیمهنازیارمحمداستان فارس۳۰۶۵۱۶۲
۴۹۶رحیمیفاطمهکیانپوراستان فارس۳۰۶۲۲۶۱
۴۹۷نامداریانمحمدعلیقریب علیاستان فارس۳۰۶۸۰۵۴
۴۹۸خداپرستاحمدمجدالدیناستان فارس۳۰۶۸۶۱۳
۴۹۹محمدیرحمانبراتاستان فارس۳۰۶۷۵۰۵
۵۰۰خادمیکاظمشفیعاستان فارس۳۰۶۷۵۸۳
۵۰۱شاهسوندحسینیریحانهجعفراستان فارس۳۰۶۱۹۶۲
۵۰۱حسینی دارنجانیسیدعلیسیدجواداستان فارس۳۰۶۹۱۹۹
۵۰۳رستمیپرینعلی رضااستان فارس۳۰۶۵۳۱۵
۵۰۳فکریارسلانفریبرزاستان فارس۳۰۶۷۸۴۱
۵۰۳کاظمیعلی اکبراحمداستان فارس۳۰۶۹۰۸۴
۵۰۶کاظمیمریممحمدعلیاستان فارس۳۰۶۳۰۹۱
۵۰۷عوضیونوسکشتاسباستان فارس۳۰۶۳۲۸۱
۵۰۸زارعساراعظیماستان فارس۳۰۶۳۵۱۴
۵۰۸رحیمیلیلاحمیدرضااستان فارس۳۰۶۵۳۱۰
۵۱۰ذاکریامیرنصرالهاستان فارس۳۰۶۸۰۱۹
۵۱۱عسکری سرموروحیدعلی نقیاستان فارس۳۰۸۲۳۱۹
۵۱۲حیدرزادهزهراحسناستان فارس۳۰۶۴۴۸۳
۵۱۲حسینیسیدیوسفسیدرحمت الهاستان فارس۳۰۶۷۹۸۹
۵۱۴چاکرالحسینی ابرقوئیمریممحمدحسیناستان فارس۳۰۶۳۸۲۱
۵۱۴رضائیعلی اصغرعلمداراستان فارس۳۰۶۸۵۳۸
۵۱۶جوکارفاطمهکاظماستان فارس۳۰۶۳۴۳۲
۵۱۷روانشادزهرایارمحمداستان فارس۳۰۶۲۲۶۹
۵۱۷دردانی حقیقیحوریهمجیداستان فارس۳۰۶۵۲۰۷
۵۱۹مختاریناهیدعلی حسیناستان فارس۳۰۶۱۲۱۶
۵۲۰اسلامی شعارسیداحدسیداسمعیلاستان فارس۳۰۶۷۷۵۷
۵۲۱پارسامحمدحسینخداخواستاستان فارس۳۰۶۳۷۹۳
۵۲۲نگهداریرسولسردیاراستان فارس۳۰۶۶۶۴۴
۵۲۳شجاعیساراحسیناستان فارس۳۰۶۲۸۲۹
۵۲۴خرم دلزهرامهدیاستان فارس۳۰۶۳۱۲۰
۵۲۵دلفریبانراضیهبهراماستان فارس۳۰۶۳۲۶۶
۵۲۵یوسفیافشینعلیاستان فارس۳۰۶۶۲۳۴
۵۲۵نامدارفرهادفتح الهاستان فارس۳۰۶۶۵۴۷
۵۲۸خباززهرابهمناستان فارس۳۰۶۴۷۳۸
۵۲۹رفیعی زین ابادیمصطفیدادخدااستان فارس۳۰۶۶۴۲۲
۵۳۰لطافتنرگسسعیداستان فارس۳۰۶۵۱۳۸
۵۳۰رضازادهمهدیعلیاستان فارس۳۰۶۸۴۲۵
۵۳۲داداریکوروشناصراستان فارس۳۰۶۷۹۰۹
۵۳۳مهین پروروجیههحسیناستان فارس۳۰۶۵۰۶۱
۵۳۴اسعدیرضاابوالحسناستان فارس۳۰۶۶۵۲۴
۵۳۵فتحیثریاپنجعلیاستان فارس۳۰۶۳۳۵۹
۵۳۶پنهانفاطمهحسیناستان فارس۳۰۶۳۲۵۶
۵۳۷شکری زادهعلیناصراستان فارس۳۰۶۵۶۳۸
۵۳۸اسفندیاریزهراعبدالهاستان فارس۳۰۶۲۵۳۷
۵۳۹بادیه پیمای جهرمیفرزادمحمداسمعیلاستان فارس۳۰۶۸۹۵۵
۵۴۰فرج الهینویدحسناستان فارس۳۰۶۸۰۴۶
۵۴۱زارععبدالرضامهراباستان فارس۳۰۶۸۱۰۵
۵۴۲اخلاق تمیزهومانایمانقلیاستان فارس۳۰۶۶۱۶۱
۵۴۳شکیبافرلیلاسرمستاستان فارس۳۰۶۲۹۱۵
۵۴۳عزیزیرامینبهروزاستان فارس۳۰۶۶۸۲۹
۵۴۳غلامی گنجهمژگانشکرالهاستان فارس۳۰۸۱۱۱۱
۵۴۶موسائی پورامیرعباسغلامرضااستان فارس۳۰۶۶۱۱۵
۵۴۶سلیمانیعلیمحمداستان فارس۳۰۶۶۸۴۵
۵۴۸توکلیزهراعلی محمداستان فارس۳۰۶۲۸۴۳
۵۴۹دهقانوحیدمحمداستان فارس۳۰۶۶۱۲۷
۵۵۰گرائی قبادلومریمکرامت الهاستان فارس۳۰۶۱۴۲۹
۵۵۰شیرازیمحمدرضااحمداستان فارس۳۰۶۵۷۳۷
۵۵۲زارعستارهاحمداستان فارس۳۰۶۱۵۴۷
۵۵۳امینیحسینمحمدامیناستان فارس۳۰۶۸۲۵۳
۵۵۴معصومیشکوفهشهبازاستان فارس۳۰۶۳۶۲۲
۵۵۵کارگرمریمعبدالغنیاستان فارس۳۰۶۴۸۲۴
۵۵۶پذیرائی جهرمیمژدهعبدالعلیاستان فارس۳۰۶۲۳۷۶
۵۵۶وندازهرااکبراستان فارس۳۰۶۲۹۸۹
۵۵۶رنجبرفاطمهامان الهاستان فارس۳۰۶۴۵۳۱
۵۵۶مکنتی تازه شهرعلیرضامحمدحسیناستان فارس۳۰۶۸۷۴۵
۵۶۰همتیزینبعزت الهاستان فارس۳۰۶۲۴۹۱
۵۶۰شرافتمحمدعلی محمداستان فارس۳۰۶۵۹۷۸
۵۶۰کریمیاحسانحسیناستان فارس۳۰۶۸۷۱۸
۵۶۳رنجبرپریساعلی محمداستان فارس۳۰۶۱۶۴۷
۵۶۴جیدازهومانعلیاستان فارس۳۰۶۹۲۸۹
۵۶۵جوکارزهراعباساستان فارس۳۰۶۵۲۵۱
۵۶۶سنائیسعیدسلیماناستان فارس۳۰۶۸۳۴۰
۵۶۷اکبریحسینرضاعلیاستان فارس۳۰۶۸۱۴۳
۵۶۸قیاسیبنیامینبیژناستان فارس۳۰۶۶۷۶۲
۵۶۹مرادی غنچه بگلوسالارقادراستان فارس۳۰۶۹۳۳۷
۵۷۰صحرائیمحسنجهانگیراستان فارس۳۰۶۵۵۵۵
۵۷۱رضازادهفاطمهمحمدرضااستان فارس۳۰۶۳۱۲۷
۵۷۲امیریلیلاحشمت الهاستان فارس۳۰۶۳۹۹۹
۵۷۳نصرتیعلیرضاپرویزاستان فارس۳۰۶۶۳۲۸
۵۷۴ریحانی دریاهکیمجتبیرضااستان فارس۳۰۶۹۱۷۵
۵۷۵ساسانی پورمحمدرضااسماعیلاستان فارس۳۰۶۹۳۴۵
۵۷۶زارعیحمیدقنبراستان فارس۳۰۶۹۲۹۷
۵۷۷کم گویانرضوانصادقاستان فارس۳۰۶۲۱۷۳
۵۷۸زندی لکمرجانلال احمداستان فارس۳۰۶۳۲۵۸
۵۷۹زحمت کشمعصومهمعصومعلیاستان فارس۳۰۶۲۴۷۴
۵۸۰مهریارمحسنایازاستان فارس۳۰۶۷۰۰۸
۵۸۱شمشیریشکوفهشمسعلیاستان فارس۳۰۶۲۴۹۸
۵۸۱فیروزی قرقانیحمیدشیردستاستان فارس۳۰۶۸۸۶۳
۵۸۳ترابیفهیمه ساداتسیدعبدالهاستان فارس۳۰۶۴۷۴۹
۵۸۴زارع حقیقی فردمرضیهگل محمداستان فارس۳۰۶۴۸۵۷
۵۸۵بابریحجتسهراباستان فارس۳۰۶۷۲۴۰
۵۸۶کوشکیمحمدرضاعوضاستان فارس۳۰۶۶۸۲۱
۵۸۷دشتیراضیهحمزهاستان فارس۳۰۶۲۶۸۶
۵۸۷محمدیحمیدایرجاستان فارس۳۰۶۸۸۹۲
۵۸۹باقریزهرارضااستان فارس۳۰۶۲۳۷۳
۵۹۰فتحیمسلماسدالهاستان فارس۳۰۶۵۶۵۲
۵۹۰قربانیسعیدمرادقلیاستان فارس۳۰۶۸۱۲۰
۵۹۲نجفی کهوادهسخاوتعبدالهاستان فارس۳۰۶۷۷۳۹
۵۹۳بن رشیدخدیجهعلیاستان فارس۳۰۶۱۳۰۱
۵۹۴حسن پورلایزنگانیطیبهمحمداستان فارس۳۰۶۲۶۹۱
۵۹۵رستمی بهمنیابوذررضااستان فارس۳۰۶۸۴۹۶
۵۹۶روئین تنامینعبدالرضااستان فارس۳۰۶۷۴۸۰
۵۹۷عباسیبابکهادیاستان فارس۳۰۶۸۴۸۸
۵۹۸رزمجوئیمصطفیغضنفراستان فارس۳۰۶۷۶۲۸
۵۹۹غفاری حومدینینجمهحبیب اﷲاستان فارس۳۰۷۶۰۳۳
۶۰۰میرزائیزهرهعلی اصغراستان فارس۳۰۶۴۱۶۵
۶۰۰نجفی تیره شبانکارهحامدخسرواستان فارس۳۰۶۷۱۸۴
۶۰۲جایروندیدنیامحموداستان فارس۳۰۶۳۴۱۹
۶۰۲کاظمی میرکیمحمدیاسرخداکرماستان فارس۳۰۶۸۱۹۶
۶۰۴مرادیلیلااحمداستان فارس۳۰۶۳۳۴۴
۶۰۵رزمجوئیرضاهمتعلیاستان فارس۳۰۶۸۷۴۳
۶۰۶پویان فرپونهروح الهاستان فارس۳۰۶۱۵۴۹
۶۰۶احمدیفخرالدینغظنفراستان فارس۳۰۶۸۳۹۶
۶۰۸مرتضوی ناصرابادسیدحسینسیدجهاناستان فارس۳۰۸۲۰۲۹
۶۰۹ده بزرگیمریماصغراستان فارس۳۰۶۱۹۴۰
۶۱۰انصاریمهرداددرویشاستان فارس۳۰۶۵۶۹۶
۶۱۱علیخانیعبدالهمحمدمراداستان فارس۳۰۶۷۹۹۰
۶۱۱حقیقت پورامیرسهراباستان فارس۳۰۶۸۸۴۲
۶۱۳توکلیحسنجانیاستان فارس۳۰۶۹۱۵۲
۶۱۴گودرزیسجادمحمدکریماستان فارس۳۰۶۹۰۳۸
۶۱۵طیبیمهدیهاکبراستان فارس۳۰۵۴۱۶۶
۶۱۶جمالی فردمارالمسعوداستان فارس۳۰۶۴۲۵۴
۶۱۷رنجبرغلامرضاعبدالحمیداستان فارس۳۰۶۸۶۱۹
۶۱۸بهارلوی دارابیمریمکریماستان فارس۳۰۶۴۳۷۵
۶۱۹نامداری قرقانیرضابهناماستان فارس۳۰۶۸۵۶۲
۶۲۰مرادیفریبارشیداستان فارس۳۰۶۳۳۶۱
۶۲۱پیرالوپریسافرهاداستان فارس۳۰۶۳۹۳۰
۶۲۲بالیدهمرضیهحمیداستان فارس۳۰۶۴۴۴۰
۶۲۳ساعدیسیمینمولوداستان فارس۳۰۶۵۲۳۲
۶۲۴شفیعیریحانهکوچکعلیاستان فارس۳۰۶۳۹۳۸
۶۲۵قنبری امیرحاجیلومسلمعلیمحمداستان فارس۳۰۶۷۵۵۶
۶۲۶معصومی پورالهامفرامرزاستان فارس۳۰۶۱۹۳۹
۶۲۷قارلی رونیزیمریمخیرالهاستان فارس۳۰۶۵۳۱۹
۶۲۸درویش زادهشیمافرج الهاستان فارس۳۰۶۲۰۸۳
۶۲۹جهان پورسمیهحبیب الهاستان فارس۳۰۶۴۱۶۰
۶۳۰دهقانافسانهمحمدحسیناستان فارس۳۰۶۲۵۳۳
۶۳۰علی پورفاطمهالیاساستان فارس۳۰۶۵۲۷۱
۶۳۰امامیمحمدمهدیبدیعاستان فارس۳۰۶۷۴۲۷
۶۳۳ابراهیمیلیلاامیراستان فارس۳۰۶۱۵۶۹
۶۳۴رنجبرسهیلارمضاناستان فارس۳۰۶۴۰۲۲
۶۳۵سلیمانی شیریمرضیهسرداراستان فارس۳۰۶۲۹۳۵
۶۳۶مرحمتیصباحبیب الهاستان فارس۳۰۶۴۱۱۹
۶۳۷جمشیدی مطلقوجیهه الهمحمدجواداستان فارس۳۰۶۸۵۸۵
۶۳۸شمشیری قورتعرفانکریماستان فارس۳۰۶۸۵۹۵
۶۳۹نبیحسنجهانگیراستان فارس۳۰۶۷۹۱۳
۶۴۰قهرمانیمحمودابوتراباستان فارس۳۰۶۷۷۴۷
۶۴۰شجاعی نیارضااکبراستان فارس۳۰۶۹۱۷۰
۶۴۲غلامیسمیهمیرزااستان فارس۳۰۶۱۶۳۶
۶۴۳بنائی جهرمینگینمحسناستان فارس۳۰۶۴۹۸۳
۶۴۳خسرویاشکانطالباستان فارس۳۰۶۷۰۳۶
۶۴۵شریفیسارارضااستان فارس۳۰۶۴۳۷۴
۶۴۶مسلمیفاطمهصمداستان فارس۳۰۶۲۲۳۲
۶۴۶مردانیزینبقدرالهاستان فارس۳۰۶۲۸۸۴
۶۴۸پارسائیزهراایرجاستان فارس۳۰۶۲۲۳۴
۶۴۹حیدرپورفردحمیدهشمالاستان فارس۳۰۶۴۷۴۳
۶۵۰صادقیریحانهغلامحسیناستان فارس۳۰۶۴۳۹۷
۶۵۱راه پیمازینبایازاستان فارس۳۰۶۳۳۷۳
۶۵۲پرتودرناامان الهاستان فارس۳۰۶۲۲۵۶
۶۵۲موسویسیدحسینسیداشرف الدیناستان فارس۳۰۶۶۰۰۱
۶۵۲زارعیان جهرمیمحمدحسینعزت الهاستان فارس۳۰۶۸۹۱۶
۶۵۵زحمت کشیاسرسلیماناستان فارس۳۰۶۹۲۶۳
۶۵۶محبیانمحسنعباساستان فارس۳۰۶۷۷۲۰
۶۵۶دهقان ابنویاحداسکندراستان فارس۳۰۶۸۶۹۳
۶۵۸پرتویانشبنمعبدالامیراستان فارس۳۰۶۲۷۱۳
۶۵۹نعمت الهیحمیدرضامحمداستان فارس۳۰۶۹۳۷۷
۶۶۰اقبالریحانهمحمدولیاستان فارس۳۰۶۲۴۱۱
۶۶۱عزیزیمحمدرضااسفندیاراستان فارس۳۰۶۶۴۹۹
۶۶۲سهرابی داریونیناهیدنادراستان فارس۳۰۶۲۱۲۹
۶۶۳شاهسونیمعصومهعلیاستان فارس۳۰۶۴۰۳۶
۶۶۴زارعفاطمههدایتاستان فارس۳۰۶۴۹۹۲
۶۶۴غلامی شهیدمسلمحمزهاستان فارس۳۰۶۶۱۷۵
۶۶۶توکلیحسیناله کساستان فارس۳۰۶۷۵۹۵
۶۶۷جاویدی السعدیزینبحسینعلیاستان فارس۳۰۶۲۵۸۲
۶۶۷جوکارتنک کرمیمحمدامینمحمدعلیاستان فارس۳۰۶۷۰۶۵
۶۶۹جلالی دوقزلوفرشادبهمن یاراستان فارس۳۰۶۵۹۷۶
۶۷۰علی پورالههلاچیناستان فارس۳۰۶۳۵۰۱
۶۷۰رستگارمحمدرضاکرامت الهاستان فارس۳۰۶۷۵۴۹
۶۷۲حدادینوشینلاچیناستان فارس۳۰۶۲۳۸۸
۶۷۲فروزانفرفرنازموسیاستان فارس۳۰۶۳۹۷۲
۶۷۲توکلیفاطمهبارانیاستان فارس۳۰۶۴۳۵۵
۶۷۵زارع مهذبیهمعصومهحیدراستان فارس۳۰۶۲۳۰۴
۶۷۶جوکارلیلابهادراستان فارس۳۰۶۳۲۱۹
۶۷۷قیطاسی بیلوئیعلیرضاباباحسیناستان فارس۳۰۶۶۰۷۵
۶۷۸جعفریشریعتعزیزاستان فارس۳۰۶۲۹۵۷
۶۷۹نجفیشکرالهسرداراستان فارس۳۰۶۹۳۵۹
۶۸۰باصولیعباسعبدالحسیناستان فارس۳۰۶۹۲۶۹
۶۸۱گنجه پورداریوشعزیزاستان فارس۳۰۶۸۶۴۱
۶۸۲فلاح غیاث ابادیالهاممحمدعلیاستان فارس۳۰۶۴۱۹۰
۶۸۲رضائیانشیداقباداستان فارس۳۰۶۴۸۲۳
۶۸۴هاشمی کراچیرضالشکراستان فارس۳۰۶۸۴۵۱
۶۸۵جویندهسلمیاسکندراستان فارس۳۰۶۲۳۹۹
۶۸۵افژولندمحمدحسینیوسفاستان فارس۳۰۶۶۶۷۳
۶۸۵ابراهیمیطاهاکرم الهاستان فارس۳۰۶۸۹۷۷
۶۸۸پزشکیاننویدمحمداستان فارس۳۰۶۹۲۸۰
۶۸۹انتیک چیعباسمحمدعلیاستان فارس۳۰۶۹۳۰۹
۶۹۰صالحفاطمهمحموداستان فارس۳۰۶۳۱۸۹
۶۹۰فراحیعلیقاسماستان فارس۳۰۶۷۰۰۷
۶۹۲قشقائی فراناحسیناستان فارس۳۰۶۵۰۷۰
۶۹۲رزمجوئیتورجهمتعلیاستان فارس۳۰۶۵۶۸۵
۶۹۴غفاریفاطمهمختاراستان فارس۳۰۶۲۷۰۲
۶۹۵گلشنحمیدرضاخلیلاستان فارس۳۰۶۸۴۴۵
۶۹۵حیدریروانبخشنورالهاستان فارس۳۰۶۹۰۷۳
۶۹۷زیمرانشقایقمحمدرضااستان فارس۳۰۶۲۵۶۱
۶۹۸شیرخانی شهرکیفاطمهعزیزاستان فارس۳۰۶۱۴۸۲
۶۹۹منصوریانمهرنازاسماعیلاستان فارس۳۰۶۳۴۳۱
۶۹۹طالبیسعیدغلامرضااستان فارس۳۰۶۵۸۴۴
۷۰۱شمشیریسالارایرجاستان فارس۳۰۶۸۹۹۰
۷۰۲زراعت پیشهمریمحبیباستان فارس۳۰۶۲۱۷۸
۷۰۲سیادت جهرمیفهیمه الساداتسیداحمداستان فارس۳۰۶۴۹۵۵
۷۰۴امیری زنجیرانیمحمدعلیمحموداستان فارس۳۰۶۶۷۲۵
۷۰۵قزلباشاشکانبهادراستان فارس۳۰۶۷۷۴۱
۷۰۶خوش نظرفاطمهکاظماستان فارس۳۰۶۵۱۴۲
۷۰۷دادگرنیاحمیدهکرم الهاستان فارس۳۰۶۵۲۶۷
۷۰۸کمالی سروستانیمرضیهعبدالعلیاستان فارس۳۰۶۳۸۳۴
۷۰۹مرادیعلیاحمداستان فارس۳۰۶۶۲۰۹
۷۱۰شایانیعارفمحمداستان فارس۳۰۶۸۱۴۵
۷۱۱هادی پورامیرحاجلوعلیتیموراستان فارس۳۰۶۷۷۶۷
۷۱۲قنبریفریباقربانعلیاستان فارس۳۰۶۳۱۱۵
۷۱۲زارعالهاممحمدقاسماستان فارس۳۰۶۳۲۷۱
۷۱۲تیموریرخشانشهراماستان فارس۳۰۶۴۱۸۲
۷۱۵خورشیدیمحمدصادقسرداراستان فارس۳۰۶۵۷۴۵
۷۱۶کشاورزقیریاذرقاسماستان فارس۳۰۶۲۲۰۲
۷۱۶خوشبوئیعلیرضامحمدابراهیماستان فارس۳۰۶۶۵۲۵
۷۱۸مهرجوزهرههاشماستان فارس۳۰۶۳۷۷۱
۷۱۹ارجمندیفاطمهنادراستان فارس۳۰۶۲۷۳۳
۷۱۹دهقانسیماعلی محمداستان فارس۳۰۶۳۹۱۳
۷۲۱حقیقیراضیهرحیماستان فارس۳۰۶۳۶۳۰
۷۲۱افشونمهدیضرغاماستان فارس۳۰۶۹۲۲۳
۷۲۳رحمانیفاطمهسلیماناستان فارس۳۰۶۴۵۸۵
۷۲۴صداقتصمدعلیاستان فارس۳۰۶۵۶۹۹
۷۲۴اسفندیاریایماناحمداستان فارس۳۰۶۷۸۷۸
۷۲۶اله بخشزهرامندنیاستان فارس۳۰۶۲۸۶۷
۷۲۷میرزائیسجادعلیاستان فارس۳۰۶۹۲۵۳
۷۲۸رضائیطاهرهزلفعلیاستان فارس۳۰۲۰۶۸۳
۷۲۸احمدیسانازاسمعیلاستان فارس۳۰۶۲۵۳۹
۷۳۰همتیسمیهرحمت الهاستان فارس۳۰۶۲۲۱۷
۷۳۱فصیحی دلخانیسعیدهعبدالحسیناستان فارس۳۰۶۳۴۵۱
۷۳۲منفردجلالعلیاستان فارس۳۰۶۸۷۲۱
۷۳۳دوازمحمدجمشیداستان فارس۳۰۶۶۹۳۸
۷۳۴ملکیکیمیاعبدالحمیداستان فارس۳۰۶۲۳۶۹
۷۳۵مقدم نیازهراپرویزاستان فارس۳۰۶۴۲۷۱
۷۳۵محمدی کشکولیامینکرماستان فارس۳۰۶۸۲۹۷
۷۳۷رحیمیباقرعلیاستان فارس۳۰۶۶۷۲۸
۷۳۸محمدی جیحونیسمیرااصغراستان فارس۳۰۶۲۶۴۸
۷۳۸چناریضیارحیماستان فارس۳۰۶۳۵۰۸
۷۳۸صحرائیانفاطمهمحمدحسیناستان فارس۳۰۶۳۸۴۵
۷۴۱ذوالمجدحقیقیمحمدوحیدمحمدرضااستان فارس۳۰۶۷۴۶۵
۷۴۲بلاغی اینالوسارااصغراستان فارس۳۰۶۴۰۲۵
۷۴۳عسکری رودبالیفاطمهعلیاستان فارس۳۰۶۱۴۱۷
۷۴۴قاسمیزهراشهریاراستان فارس۳۰۶۵۱۳۴
۷۴۵قربانیایمانرضااستان فارس۳۱۰۴۷۰۸
۷۴۶خلفیارسلانبهمناستان فارس۳۰۶۶۳۴۹
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر استان فارس
رتبهنام خانوادگینامنام پدرسهمیه استانداوطلب
۱منصوریانسیده ستاره بیگمسیدمحمدجعفراستان فارس۳۰۶۱۶۸۱
۲موسوینویدعبدالمطلباستان فارس۳۰۶۸۳۷۲
۳احمدزادهمازیارمهرداداستان فارس۳۰۶۸۸۷۱
۴خلقی فردثریاعبدالحسیناستان فارس۳۰۸۱۲۵۰
۵شیبانیحسینحمیدرضااستان فارس۳۰۶۹۰۱۱
۶صادقیجوادزلفعلیاستان فارس۳۰۶۶۵۴۵
۷قنبریسعیدحسیناستان فارس۳۰۶۶۱۵۳
۸فاتح نژادمحی الدینحسناستان فارس۳۰۶۵۵۲۰
۹زارعپریامحمدقلیاستان فارس۳۰۶۱۸۷۲
۱۰حکم ابادیسعیدهعلی اکبراستان فارس۳۰۶۵۳۲۵
۱۱ترکیانمارالحمزهاستان فارس۳۰۶۳۴۸۶
۱۲حق پرست جورگیحسینکیامرزاستان فارس۳۰۶۸۸۴۵
۱۳بخشی گنجهمحمدزوارهاستان فارس۳۰۶۸۷۸۵
۱۴رحیمی رضائیعرفانهکوثراستان فارس۳۰۶۵۳۷۷
۱۵کبیریمحمدمسعوداستان فارس۳۰۶۸۱۳۵
۱۶یارمحمودیامینمرتضیاستان فارس۳۰۶۷۹۶۷
۱۷کاظمی رودبالیایدارستماستان فارس۳۰۶۱۴۹۵
۱۸رمضان پورزهرارستماستان فارس۳۰۶۵۲۳۰
۱۹گل بهارپریسااسمعیلاستان فارس۳۰۶۳۰۱۱
۲۰شکوهیانعاطفهعلیاستان فارس۳۰۶۴۳۳۲
۲۱ارام تنافسانهمهدیاستان فارس۳۰۶۳۱۰۳
۲۲درستکارباقرابادینجمهاحساناستان فارس۳۰۶۲۱۷۴
۲۳معصومیشقایقعلی محمداستان فارس۳۰۶۵۳۷۴
۲۴عرب شیبانیلیلاحمیدرضااستان فارس۳۰۶۵۰۲۶
۲۵نجفیداوودمحمدابراهیماستان فارس۳۰۶۸۸۶۶
۲۶زارعینرجسعلی حسیناستان فارس۳۰۶۴۲۷۲
۲۷اکرمیحبیب الهرضااستان فارس۳۰۶۸۵۷۹
۲۸رمضانی سعدیعلی اصغررحیماستان فارس۳۰۶۸۷۱۲
۲۹شفیعی پوراحمدرضاکورشاستان فارس۳۰۶۸۶۸۳
۳۰کشاورزغلامحسیناکبراستان فارس۳۰۶۸۸۵۱
۳۱وحدانی زادهپریوشتراباستان فارس۳۰۶۲۷۶۵
۳۲فروزان فرزهراافراسیاباستان فارس۳۰۶۴۶۳۶
۳۳اسحقیمجیدبموناداستان فارس۳۰۶۸۹۸۴
۳۴دیندارلوعلیرضاهیبت الهاستان فارس۳۰۶۹۰۳۹
۳۵دینکانینوشیناحمداستان فارس۳۰۶۵۳۸۹
۳۶کشاورزمحمدامینمحمدنبیاستان فارس۳۰۶۷۱۸۶
۳۷اخگرمحمدعلیمرتضیاستان فارس۳۰۶۷۹۱۶
۳۸خادمیمیتراقباداستان فارس۳۰۶۴۴۳۳
۳۹غلامی شکروزینبعلیاستان فارس۳۰۶۵۲۷۷
۴۰زاده صادقفروغحبیب الهاستان فارس۳۰۶۵۲۱۴
۴۱رحمانی زادهکامرانعیسیاستان فارس۳۰۶۶۸۸۶
۴۲رمضان پورفروهرحیدراستان فارس۳۰۶۱۵۳۴
۴۳پولادیفردادفرخاستان فارس۳۰۶۹۳۰۴
۴۴کرمیالهاممحمدحسناستان فارس۳۰۶۳۳۸۵
۴۵روستازهراحمزهاستان فارس۳۰۶۲۴۴۱
۴۶مردان پورفاطمهمهرداداستان فارس۳۰۶۳۷۲۹
۴۷زارعمصطفیحافظاستان فارس۳۰۶۷۴۰۹
۴۸عاصیانعلی نقیمحمدحسناستان فارس۳۰۶۸۴۲۶
۴۹کدیورقلعه خلیلیحامدزریراستان فارس۳۰۶۸۲۲۲
۵۰نیکنامبهاربهمناستان فارس۳۰۶۴۶۶۹
۵۱ایزدی سعدیعباسسیاوشاستان فارس۳۰۶۵۹۲۴
۵۲نوری حسن ابادیزهراعلی رضااستان فارس۳۰۶۵۰۴۸
۵۳رنجبرزهراعلیاستان فارس۳۰۶۳۰۲۹
۵۴زارعسمانهمحمدرضااستان فارس۳۰۶۱۸۶۲
۵۵خسروانی نژادمحمدحسینعطاالهاستان فارس۳۰۶۹۲۶۲
۵۶روشن ضمیرمریماصغراستان فارس۳۰۶۲۸۵۳
۵۷ملکوتیصادقمحمدرضااستان فارس۳۰۶۶۹۶۴
۵۸راه پیمامهدیهادیاستان فارس۳۰۶۵۹۱۴
۵۹کرمی نی ریزیمحمدامینحسیناستان فارس۳۰۶۸۵۱۳
۶۰احمدینسرینمحمدرضااستان فارس۳۰۶۳۱۵۶
۶۱زارعیشکوفهمحمداستان فارس۳۰۶۳۵۳۹
۶۲ولدانزهرامحمدعلیاستان فارس۳۰۶۳۰۶۰
۶۳جاویدی السعدیحمیداله کرماستان فارس۳۰۶۸۱۰۴
۶۴ابراهیمیمجتبیخدارحماستان فارس۳۰۶۶۵۷۰
۶۵محمودیسیدمجتبیسیدفضل الهاستان فارس۳۰۶۶۴۶۲
۶۶جهادمحدثهفرزاداستان فارس۳۰۶۳۹۵۷
۶۷دیندارلوروح الههیبت الهاستان فارس۳۰۶۸۹۰۵
۶۸محمدی حسن اباداحسانمحمداستان فارس۳۰۶۸۹۸۶
۶۹مسجدرواسیهحجت الهاستان فارس۳۰۶۲۵۴۰
۷۰شکرالهی یانچشمهمهدیناصراستان فارس۳۰۶۶۹۰۸
۷۱گلستانیفاطمهحسینعلیاستان فارس۳۰۶۳۶۸۷
۷۲یوسفی اصلمحمدناصراستان فارس۳۰۶۷۴۵۹
۷۳فریدونی نیااسماعیلاحداستان فارس۳۰۶۸۲۵۸
۷۴تدینزهرهمحمدتقیاستان فارس۳۰۶۴۹۶۲
۷۵رهسپارحمیدهمحمدهاشماستان فارس۳۰۶۴۵۸۴
۷۶زال پورمحمدرضاابراهیماستان فارس۳۰۶۵۴۲۲
۷۷موسوینرگسسیدحمیداستان فارس۳۰۶۴۱۷۰
۷۸شفیعی سیف ابادیحسینبهراماستان فارس۳۰۶۶۷۶۵
۷۹ترکانفاطمهفرزاداستان فارس۳۰۶۳۳۰۶
۸۰هاشمیمهدیعنایت الهاستان فارس۳۰۶۵۸۷۱
۸۱انصاریشبنممحمدرضااستان فارس۳۰۸۱۴۶۴
۸۲شفیعیاسماعیلابراهیماستان فارس۳۰۶۸۴۸۳
۸۳دشت بشی پودنکفرزانهرضااستان فارس۳۰۶۳۸۹۲
۸۴توسلی اردکانیسعیدهمهدیاستان فارس۳۰۶۱۵۶۵
۸۵غلامیسیروسولیاستان فارس۳۰۶۸۷۶۲
۸۶برومندیوسفقلندراستان فارس۳۰۶۷۰۸۹
۸۷پیلتنمهشیدایرجاستان فارس۳۰۶۳۸۴۳
۸۸خواجهکورشاصغراستان فارس۳۰۶۹۲۹۰
۸۹بردبارامیننادعلیاستان فارس۳۰۶۷۵۲۷
۹۰شیروانینرگسستاراستان فارس۳۰۶۲۴۹۷
۹۱رخشاسیده فائزهسیدمحمدرضااستان فارس۳۰۶۳۲۱۶
۹۲قاسمیعبدالهعین الهاستان فارس۳۰۶۸۳۲۶
۹۳موصلیبنیامیناردواستان فارس۳۰۶۹۲۴۶
۹۴نبویمریمعطاالهاستان فارس۳۰۶۵۰۸۶
۹۵زارعیعلی اکبرمحمداستان فارس۳۰۶۷۷۱۴
۹۶کاظمیرضامحموداستان فارس۳۰۶۸۲۷۰
۹۷هاشمیسجادمحمدعلیاستان فارس۳۰۶۸۵۳۶
۹۸نامداری قرقانیمیثمعبدالهاستان فارس۳۰۶۵۶۲۸
۹۹شبیریعلیمحمدصادقاستان فارس۳۰۶۹۲۲۲
۱۰۰علوی مطلقسیده زهراسیدرضااستان فارس۳۰۸۱۴۵۴
۱۰۱قاسمی نژادزهراذوالفقاراستان فارس۳۰۶۳۹۵۶
۱۰۲بهرامیمهشیدحمزهاستان فارس۳۰۲۵۴۹۵
۱۰۳کریمی برشنهعلی محمدمیرزاقلیاستان فارس۳۰۶۷۸۹۰
۱۰۴زاهدیحمیدمحمداستان فارس۳۰۶۷۳۲۷
۱۰۵همایونیاکبرعلی قیصراستان فارس۳۰۶۷۹۲۵
۱۰۶بوالی بهبهانی پورمائدهاحمدرضااستان فارس۳۰۶۵۰۵۷
۱۰۷برزونجمهحسینعلیاستان فارس۳۰۶۳۸۸۱
۱۰۸رمضانیسیدمصطفیسیدمحمدعلیاستان فارس۳۰۶۹۱۳۰
۱۰۹منصوریانسیدمحمدرضاسیدمحمدجعفراستان فارس۳۰۶۷۶۴۶
۱۱۰قدریشیواحمیداستان فارس۳۰۵۴۶۲۰
۱۱۱جوکارطسوجیپژمانمحمدرضااستان فارس۳۰۶۹۱۵۸
۱۱۲نجفیخاطرهمصطفیاستان فارس۳۰۶۳۶۰۶
۱۱۳یعقوبیعاطفهجلیلاستان فارس۳۰۶۲۸۸۷
۱۱۴یزدیمهدیعلیشاهاستان فارس۳۰۶۵۷۷۰
۱۱۵رحیمیمحسنغلامرضااستان فارس۳۰۶۹۰۰۶
۱۱۶استقامتمحمدرضااسکندراستان فارس۳۰۶۸۶۸۶
۱۱۷زارعیزهراصالحاستان فارس۳۰۶۱۸۲۱
۱۱۸هوشیارعباسمحمدجواداستان فارس۳۰۶۷۱۱۳
۱۱۹انصاریشهاب الدینایوباستان فارس۳۰۶۸۴۱۱
۱۲۰راستگوفاطمهعلی اکبراستان فارس۳۰۶۲۷۱۱
۱۲۱قاسمی نژادفاطمهفتح الهاستان فارس۳۰۶۲۷۹۸
۱۲۲جهانخواهابراهیمکریماستان فارس۳۰۶۸۱۱۷
۱۲۳پرویزیانسامانمحمدجعفراستان فارس۳۰۸۲۴۳۸
۱۲۴رستمیافشینحسن علیاستان فارس۳۰۶۸۲۷۴
۱۲۵سعادتمندفاطمهمجیداستان فارس۳۰۶۵۳۲۶
۱۲۶شریفی پورایماننعمت الهاستان فارس۳۰۶۶۳۹۹
۱۲۷حسینیسیده پروینسیدکاوساستان فارس۳۰۶۱۷۹۹
۱۲۸اطمینانسیدانوشسیدکمالاستان فارس۳۰۶۸۴۶۰
۱۲۹شفیعیامیرحسینجلیلاستان فارس۳۰۷۶۷۷۶
۱۳۰کارگراسیهعبدالعلیاستان فارس۳۰۶۳۲۳۴
۱۳۱نوروزیفاضلاحمداستان فارس۳۰۶۸۷۴۹
۱۳۲محمدی فردفاطمهجعفراستان فارس۳۰۶۴۴۱۶
۱۳۳حیدریرویابیژناستان فارس۳۰۶۴۹۹۹
۱۳۴زاهدانی شیرازیمحمدعلیعبدالرضااستان فارس۳۰۶۸۹۳۲
۱۳۵هاشمینازیلاکرماستان فارس۳۰۲۰۴۹۹
۱۳۶شجاعتیمینامراداستان فارس۳۰۸۱۳۶۸
۱۳۷رنجبرساراعلیاستان فارس۳۰۶۳۸۲۷
۱۳۸ارندیفرشادسلبعلیاستان فارس۳۰۶۸۸۲۶
۱۳۹امامیسهیلاچناریاستان فارس۳۰۶۴۱۱۸
۱۴۰غلامیمریمسهراباستان فارس۳۰۶۴۹۸۰
۱۴۱رمضانی زاده نی ریزیصادقجعفراستان فارس۳۰۶۵۸۲۵
۱۴۲پاکیان بوشهریزهراسبزعلیاستان فارس۳۰۶۴۴۷۸
۱۴۳کاظمیکریمرضااستان فارس۳۰۶۶۱۰۰
۱۴۴رمضانیفاطمهفرزاداستان فارس۳۰۶۱۷۷۷
۱۴۵ستوده خافتریابوالفضلایرجاستان فارس۳۰۶۷۵۵۷
۱۴۶علی پورعلیرضاجهانگیراستان فارس۳۰۶۶۶۷۵
۱۴۷درخشندهسعیدولی محمداستان فارس۳۰۶۵۷۶۲
۱۴۸قنبری معصوم ابادیسحربیژناستان فارس۳۰۶۴۱۱۷
۱۴۹سجادیسیداسماعیلسیدعوضاستان فارس۳۰۶۸۲۰۹
۱۵۰قربانیلیلیاسماعیلاستان فارس۳۰۶۵۲۲۴
۱۵۱ظل انوارمرضیهمهدیاستان فارس۳۰۶۳۰۲۲
۱۵۲میریجوادمحمدحسناستان فارس۳۰۶۸۳۸۰
۱۵۳گل پردازفهیم رضاحمیدرضااستان فارس۳۰۶۶۴۶۹
۱۵۴حسینیسیدمحمدسیدحبیب الهاستان فارس۳۰۶۹۰۰۹
۱۵۵میرشاهسمیهعلیرضااستان فارس۳۰۶۲۰۳۰
۱۵۶وحیدپورفرهنگخدابخشاستان فارس۳۰۶۶۷۵۵
۱۵۷اردشیریالهامعلی اکبراستان فارس۳۰۶۵۱۰۵
۱۵۸مصطفائیحسنرضااستان فارس۳۰۶۷۶۸۳
۱۵۹رفیعی چرامکانیپریساکاظماستان فارس۳۰۶۴۵۱۶
۱۶۰معتمدمنشمحبوبهمحمدرضااستان فارس۳۰۶۲۱۹۵
۱۶۱اردعباسکریماستان فارس۳۰۶۵۷۵۰
۱۶۲نوروزیاحسانخسرواستان فارس۳۰۶۸۲۹۵
۱۶۳نوروزیمیثممنصوراستان فارس۳۰۶۹۲۳۶
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد استان کهگیلویه و بویر احمد
رتبهنام خانوادگینامنام پدرسهمیه استانداوطلب
۱موسائیافشینقربانعلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۹۳۱
۲صدریسیده زهراسیدمرتضیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۹۱
۳مجربفرشتهقریبکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۴۸۱۶
۴فتاحیوحیدفتح الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۶۷۳۸
۵یاری خواهعلینقدعلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۵۴۸
۶نارکیمحمداسماعیلکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۷۸۵
۷صالحی اردکانییاسرصیدالکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۶۲۴
۸عسکری کمهریعلیدوست محمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۲۱۱۳۱
۹جانی پورپوریااﷲ کرمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۳۴۶
۱۰طیب نیارضامحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۴۵۳
۱۱نظرزادهمرضیهجان محمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۹۷
۱۲فرزامیمحمدجوادعلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۱۰۹
۱۳شرفیهدیهکاظمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۲۶۷۵
۱۴شیرینیمریمقاسمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۴۷۸۳
۱۵زارع مداباحمدبهمن یارکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۵۸۶۵
۱۶شکوهیسجادغلامحسنکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۰۴۲
۱۷عباسیسجادابراهیمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۹۲۰۹
۱۸مظفریقادرعلی کرمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۴۸۷
۱۹پروازسیماسرورکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۰۳۹
۲۰شهریاری نژادمهردادذوالفقارکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۴۶۹
۲۱ناصرنژادالهامسامرکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۱۰
۲۲صدریعبدالکریمعبدالحسینکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۷۷۴۹
۲۳طاهریسعیدمرتضیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۵۸۷۳
۲۴بابائیمرضیهمحمدرضاکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۲۳۰۷
۲۵انصاریپژمانمحمدرضاکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۶۰۹
۲۶جلیل مقدمسیدحسینسیدقربانعلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۷۸۸
۲۷هاشمیسیدهمایونسیدماندنیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۱۱۱
۲۸بالوایهسیده اخترسیدسلیمانکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۰۵۳
۲۹موسوی خوسیده زهراسیدمحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۳۲۲
۳۰اب میخک قشقائیغزالشاهرخکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۴۴۳۸
۳۱افشاندهجهانگیرشیرزادکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۲۹۳
۳۲نقیبیعلیرضارسولکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۱۷۹
۳۳زمانیسیدمسلمسیدخلیفهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۳۱۵
۳۴امیرحکمتیعلیرضاکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۵۵۶۳
۳۵زندیسجادعلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۴۶۴
۳۶طالبی لارابراهیمبراتکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۴۶۲
۳۷همراهیمهردادخدابخشکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۶۰۴۰
۳۸احمدی چنارفاریابیعبدالرضاقربانعلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۶۴۲
۳۹رضائیمسلمامام قلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۷۵۶۷
۴۰دیلمیامیرحسینمحمدجوادکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۷۶۰
۴۱زارعمحمدنبیمحمدجوادکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۷۱۷۲
۴۲رزم جونسترنشوجرکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۳۲
۴۳بلوچی نژادحسینمهردادکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۴۷۲
۴۴حیدری ارجلومژگانفرخکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۳۳۶
۴۵رضائی کوخدانمحبوبهمحمدرحیمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۳۳۹
۴۶سعیدی تزنگیعلیصفرعلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۵۲۸
۴۷موحدحقیقیسعیداصغرکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۹۲۷۵
۴۸برزیناسداﷲحمدالهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۳۹۹
۴۹عبداله زادهعیسیعلیخانکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۳۹۰
۵۰حرمت کیشمصطفیپرویزکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۴۲۳
۵۱حسینیمحمدشنبهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۳۳۰
۵۲رزم جونسرینشوجرکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۳۳
۵۳ازادسارااقاویسکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۲۸۲۴
۵۴غفاری زادهزهرامحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۰۲۴
۵۵لطفیمحمدکاظمبدیع الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۹۲۸۲
۵۶سورغالیزهرااحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۴۰۷۵
۵۷فتحیحمیدرضافضل الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۹۱۹
۵۸کیوان شکوهعلیمحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۵۶۴
۵۹ارانسیداصغرسیدسفیدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۳۷۹
۶۰احمدینیلوفرنوازالهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۲۳۴۹
۶۱محمدیشاهرخفایزکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۰۹۲
۶۲خشت زررقیهجهرمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۹۴
۶۳مصطفی پورمحمدنجفقلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۴۷۵
۶۴اذرکیشجلالجوادکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۳۷۲
۶۵علوی نیکسیدبهروزسیداله بخشکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۱۰۸
۶۶کاظمیسورناکریمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۶۱۰۴
۶۷فضیلت منشارسلانصفدرکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۷۲۸
۶۸رئوف نژادزهراخلیفهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۰۹۵
۶۹جعفریمجیدمحمدجعفرکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۶۷۵
۷۰جهان بینسیدعباداﷲسیدایموراﷲکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۵۸۹۰
۷۱کشت کارسهیلادادرسکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۴۶۹۴
۷۲نعمتی پوراسحاقمحمدکریمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۸۴۷
۷۳مهبودیمرضیهتیمورکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۲۹۲۲
۷۳دانشیسیده سمیهسیدکرامت الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۶۰
۷۵تروندعاطفهمحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۱۸۸
۷۶فتحییوسفاکرمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۷۲۶
۷۷عزیزی حسن ابادزهراکریم الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۱۳۷
۷۸منسف دیلکبریجلالکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۵۷
۷۹عسکری کمهریوحیددوست محمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۲۹۸
۸۰کاظمیسیده مریمسیدابراهیمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۲۱۱
۸۱عنایت پوررضانعمت الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۱۳۵
۸۲رستگارنسرینصادقکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۱۴۳
۸۳دانشورهاجرگودرزکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۳۳۸
۸۴ادهمیمرضیهکسریکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۲۸۱۸
۸۵یکتاسعیدمحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۲۰۴
۸۶جوکارزینبگرگ الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۴۷۵
۸۷مرادپورحسینمحمدصادقکهگیلویه و بویر احمد۳۰۳۶۸۹۸
۸۸توکلیاکبرنصراﷲکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۲۲۸
۸۹زارعییوسفاحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۹۲۹۶
۹۰مهدی زادهسحرضحاککهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۵۱۳
۹۱قائدیمعصومهکرامت الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۲۶۵
۹۲رفیعییونسعباسکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۷۲۰۸
۹۳عابدیان پوررضامعصومکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۲۲۱
۹۴زارعوحیدعلی جانکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۸۴۵۶
۹۵فاطمی سوقخدادادعبدحسنکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۱۷۲۶
۹۶داورپناهسعیدمحمدقاسمکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۲۱۵
۹۷میرفردیگودرزمحمدعلیکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۹۰۶۰
۹۸کاظمیفاطمهاحمدکهگیلویه و بویر احمد۳۰۶۲۳۲۷
۹۹افشونمحمدهدایت الهکهگیلویه و بویر احمد۳۰۸۲۳۶۹
اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران استان کهگیلویه و بویر احمد
رتبهنام خانوادگینامنام پدرسهمیه استانداوطلب
۱زارعیفاطمهمجیدکهگیلویه و بویراحمد۳۰۶۵۱۲۶
۲سعادتمحمدصادقعلیکهگیلویه و بویراحمد۳۰۶۶۳۳۲
۳محمدیفاطمهامان الهکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۱۲۹۸
۴بردجیالهامعبدالکریمکهگیلویه و بویراحمد۳۰۶۱۷۴۵
۵سعیدنژادزیباعبدیکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۱۳۴۷
۶یوسفیاحساناسماعیلکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۱۷۸۹
۷ترخانمصطفیگرگ الهکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۲۴۴۹
۸موسوی امیرابادسعیدخلیفهکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۲۳۷۸
۹وظیفه شناسمسعودصادقکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۲۰۹۱
۱۰خسروانی پورکرم اﷲجهان شیرکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۱۸۹۶
۱۱قیصریمحسنمحمدکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۲۲۸۳
۱۲نعمتی دیلهاجرحبیب الهکهگیلویه و بویراحمد۳۰۶۳۲۲۲
۱۳کشاورزسیدخدادادسیدعلی بازکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۱۶۵۹
۱۴اوستادراضیهعلی مردانکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۱۱۰۱
۱۵استوارمیمندیابراهیمغلامحسینکهگیلویه و بویراحمد۳۰۶۶۹۱۳
۱۶اریائی روشحامدرحمت اﷲکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۲۲۰۸
۱۷تباریفرزادمحمدظاهرکهگیلویه و بویراحمد۳۰۸۱۹۲۳

 

دکمه بازگشت به بالا