اخبار آزمون هااخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری البرز

وکلاپرس– کانون وکلای دادگستری البرز به انتشار اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ این کانون اقدام کرد.

به گزارش وکلاپرس، روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز اسامی ۱۰۰ نفر پدیرفته شده سهمیه ایثارگری و ۵۷۳ نفر سهمیه آزاد پذیرفته شده در ازمون وکالت سال جاری را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید:

اسامی پذیرفته شدگان به شرح زیر است:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری البرز

اسامی قبول شدگان در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ –  سهمیه آزاد

رتبهنام خانوادگینام
۱لطفی قانلوبلاغسمیرا
۲قشلاق پورمهناز
۳نوریمریم
۴اذرخشحسین
۵اکوشیانیپیمان
۶جبلیجمال
۷مبصری باشیزمریم
۸پذیرامریم
۹محمدیفاطمه
۱۰بیکدلیمهدی
۱۱حسن زادهسعید
۱۲گروسیزهرا
۱۳جهانیانجواد
۱۴باباخانیفرحناز
۱۵جلالی علی ابادیمحمدحسین
۱۶جامه بزرگوحید
۱۷محمودی قباقتپهبایرام
۱۸فرخی نژادعارفه
۱۹معینیاشکان
۲۰میاحیانفرشید
۲۱قلی زادهاعظم
۲۲زنگنهحیدر
۲۳احمدیزهرا
۲۴گودرزیمجتبی
۲۵علیپورعادله
۲۶موسویمیرعلی اکبر
۲۷هوشمندعبدالرضا
۲۸کریمی خواجه غیاثیحامد
۲۹قره حسنلوالهام
۳۰محمودیزهرا
۳۱روستارضا
۳۲روشنمهدی
۳۳عبداله زادهابوالفضل
۳۴لهراسبیمجید
۳۵سلیمانیامین اله
۳۶غفارینرگس
۳۷چراغیمیلاد
۳۸منصوریانپوریا
۳۹کاکاوندحامد
۴۰امیریندا
۴۱صمدیحسن
۴۲قهرمانیسامان
۴۳تفکری رضائیملک حسین
۴۴گلی زادهعدالت
۴۵پناهیمحمدهادی
۴۶نقی پورمریم
۴۷اشعاریفرشید
۴۸پورنعمت گنجه لوزهرا
۴۹هاشمیه محیطهما
۵۰شامیمحمدرضا
۵۱حسینیمحمدصالح
۵۲عابدیمعصومه
۵۳شاهپوری جاهمسعود
۵۴علی نیان جوزدانیزهرا
۵۵حسن زاده پیردوستیعلی یار
۵۶ناکینی پسندرضا
۵۷اسکندریمصطفی
۵۸وهابیمحمود
۵۹شکیب مقدممحمد
۶۰میراسدیسمانه سادات
۶۱جودت لاطرلانابوالفضل
۶۲سعادتیانبابک
۶۳عبادی نژادمژده
۶۴عسکریفرزانه
۶۵رحیم زادهسعید
۶۶جنت ابادیمریم
۶۷حامدنیائیمحمد
۶۸بیگدلوسهیلا
۶۹سبک دستمرجان
۷۰وهاب زاده دهخوارقانیعلیرضا
۷۱غفورییاسین
۷۲جلادتیمهدی
۷۳قاسمیفتانه
۷۴رضافرححامد
۷۵بهاروندنازنین
۷۶صالح احمدیساسان
۷۷ملک قطبیعلی اکبر
۷۸رضویاعظم
۷۹سام خانیانیفاطمه
۸۰طاهریپری
۸۱فرهادیعلی
۸۲رستمیحسین
۸۳منصوری زندیهعاطفه
۸۴شجاعیلیلا
۸۵صفریرسول
۸۶ابشیمیثم
۸۷مکریزهره
۸۸نیک نامصیاد
۸۹رضای حقدوستپریسا
۹۰تقوی قاسم ابادیثریا
۹۱بهارزادهحبیب الله
۹۲کرمیخدیجه
۹۳لاوریانملیحه
۹۴نژادفلاحالهام
۹۵جلیل پیرانعلی اکبر
۹۶بهداروندمهین
۹۷گودرزیعلی
۹۸برکتعلی
۹۹سواریانس قاسم کندیتینا
۱۰۰حکیمی پورمحمدمهدی
۱۰۱تیموریفریبا
۱۰۲پروازمسعود
۱۰۳اسماعیلیمریم
۱۰۴بختیاریمرضیه
۱۰۵میرقائمیمریم السادات
۱۰۶پیرانداخدیانا
۱۰۷ساعدیعلی رضا
۱۰۸رسولی اصلسپیده
۱۰۹گودرزی فرددنا
۱۱۰دریانورفرزانه ارجستانعباس
۱۱۱عینیمحمدرضا
۱۱۲فرزانهمیرمسعود
۱۱۳قاسم پورشیرین
۱۱۴مومنیسارا
۱۱۵فرهادیامیرمسعود
۱۱۶جلیلوندامیر
۱۱۷امیرپورابوالفضل
۱۱۸اصغری قره لونرگس
۱۱۹همایونیعلیرضا
۱۲۰قمبری بلشتیسعید
۱۲۱بومیعلیرضا
۱۲۲اربابیعباس
۱۲۳وادی خیلفاطمه
۱۲۴دانشفرمحمدمصطفی
۱۲۵ربیعی پوروحید
۱۲۶مرادیمهدی
۱۲۷شامنصوریرضا
۱۲۸کرملومعصومه
۱۲۹جهانشاهلوامیرعلی
۱۳۰فکری فردمیثم
۱۳۱سالاریانمحمدجواد
۱۳۲بلالی ابوریقرضا
۱۳۳حمزه نژادقادیالهام
۱۳۴قنبرپورامیرحسین
۱۳۵قربانیزهرا
۱۳۶پیرهادی تواندشتیافسانه
۱۳۷بوستان سعدیبهنام
۱۳۸دهقان نیریسیدحسین
۱۳۹کلهریمحمود
۱۴۰محمدیامیرعلی
۱۴۱غزنویسیاوش
۱۴۲داودیمحمد
۱۴۳کافیسارا
۱۴۴حسین تبریزیالهام
۱۴۵کبیریاحمد
۱۴۶شفائیپرنیان
۱۴۷ارسلانیسولماز
۱۴۸امان پورکلخوراناحمدرضا
۱۴۹جعفریطناز
۱۵۰بداقیمهدی
۱۵۱شهیدزاده منشادیشهرزاد
۱۵۲محمدیمهرداد
۱۵۳علی پوربهشتیسارا
۱۵۴واقعی احمدابادیسودابه
۱۵۵الیاسیحمیده
۱۵۶اسدیفاطمه
۱۵۷جده دوستانزهره
۱۵۸سرتیپی یاراحمدیاسماعیل
۱۵۹تیلاسارا
۱۶۰اسماعیل پورپریسا
۱۶۱مناف زادهبهرام
۱۶۲محمدزاده زارعانیمریم
۱۶۳حیدریمهدی
۱۶۴صانعیعاطفه
۱۶۵مفاخریمحمد
۱۶۶شاه محمودیمحسن
۱۶۷همتیمریم
۱۶۸حسینیپریسا
۱۶۹قربانیامیرحسین
۱۷۰عسگری همیانکیمحمد
۱۷۱کریمیمرجان
۱۷۲قیصریانسیداحمد
۱۷۳اسلامی بچه ابادحسین
۱۷۴حسینیدانیال
۱۷۵محبیعلیرضا
۱۷۶کنعانی قاسمقشلاقیناصر
۱۷۷شیریامیرمحمد
۱۷۸وحیدیپگاه
۱۷۹قربانخانلوسمیه
۱۸۰رحیم نیاارزو
۱۸۱میریافسانه
۱۸۲خواجه نجفیمحمدعلی
۱۸۳سیاوشیفرشید
۱۸۴قره حسنلونرجس
۱۸۵باقریحمیدرضا
۱۸۶مهرپرورمصطفی
۱۸۷یاسمی نژادمریم
۱۸۸الوانیمونا
۱۸۹محمدی رادسیمین عذار
۱۹۰سرپرستاحسان
۱۹۱شریفیسیدمحمد
۱۹۲جوادیرقیه
۱۹۳موسوی نسبسیده نسیمه
۱۹۴قادری رهقیمحمدمهدی
۱۹۵زمانی رادازاده
۱۹۶مهدیزادهحسین
۱۹۷یوسف بیگیسپیده
۱۹۸چشمه نوشیسمانه
۱۹۹عیسی خانیفاطمه
۲۰۰شهابحدیثه
۲۰۱فضلی زنوزسیدمیثم
۲۰۲بدرخواهانمحمدهادی
۲۰۳شاملوسوده
۲۰۴رضائی ادریانیمحمدحسین
۲۰۵حسن نیاسجاد
۲۰۶فرمانیانعلی
۲۰۷عزیزی مهرسیدیاسر
۲۰۸ایلیاتمهدی
۲۰۹محمدی ویزمکییوسف
۲۱۰فحلمحمود
۲۱۱صمدی اشتجرانیپگاه
۲۱۲مدنیسیدحسام الدین
۲۱۳نصیرمژگان
۲۱۴کیانی هرچگانیمریم
۲۱۵عزیزی جناقردفرحناز
۲۱۶میرالیپیام
۲۱۷اسلامیازاده
۲۱۸شعبانفرهاد
۲۱۹رضائیفرخنده
۲۲۰حدادیمنصوره
۲۲۱خادمی ممانمحمدجواد
۲۲۲اوجیمحمدحسین
۲۲۳اکبرزاده اسگوئیالناز
۲۲۴جعفریمصطفی
۲۲۵نفری شاهسونیلدا
۲۲۶نادرمحمدیالهام
۲۲۷داراهلیا
۲۲۸فیلیاحسان
۲۲۹ظهوریحدیث
۲۳۰اسودی رازلیقیبهاره
۲۳۱عابدرضا
۲۳۲وطن پورفاطمه
۲۳۳عرب پورسلیمیحسین
۲۳۴قاسمی بهادرهاجر
۲۳۵رسولیفاطمه
۲۳۶اصغریان ذوالبینحسن
۲۳۷ثقفی شهرستانیلیلا
۲۳۸حسین زادهزینب
۲۳۹پورجعفری قریه علیناصر
۲۴۰حاصلیزهرا
۲۴۱اسماعیلیمینا
۲۴۲اصفی رادمحمدعلی
۲۴۳غضنفریسهیل
۲۴۴خیرتیسهیلا
۲۴۵حیدریعلی
۲۴۶بگریمریم
۲۴۷طلوع جویندهسعیده
۲۴۸توانگررنجبرمنصوره
۲۴۹قمریانازاده
۲۵۰ذاکریزهرا
۲۵۱اوجاقیعلیرضا
۲۵۲بلفاکاکبر
۲۵۳رضائیسوسن
۲۵۴حجازیانوحیده سادات
۲۵۵گراوندکامیاب
۲۵۶نقی پورمعصومه
۲۵۷نظریحمید
۲۵۸سلیمان زادهازاده
۲۵۹محمودی ملکیمنصوره
۲۶۰اصغریسوین
۲۶۱حسینی قطب ابادیمحمدحسین
۲۶۲عنایتیمحمد
۲۶۳خلجیمهدی
۲۶۴غفارزاده خوئیمیلاد
۲۶۵ولی نژادفرشته
۲۶۶مندمیمریم
۲۶۷طغانی روشنازاده
۲۶۸قربانی لاچوانزهرا
۲۶۹مبینیحسن
۲۷۰کاظمیفهیمه
۲۷۱احسانیعلی
۲۷۲عظیمی روشنمریم
۲۷۳اکبرزادهالهام
۲۷۴معدنی پورلیلا
۲۷۵میرزازادهعرفان
۲۷۶پورنظمی سیسپیمان
۲۷۷عامریراحله
۲۷۸خسروزادهبهزاد
۲۷۹صالحی رادمحمد
۲۸۰احمدیهادی
۲۸۱کاظمی امین جانلیلا
۲۸۲جعفریانثریا
۲۸۳قائمیپروا
۲۸۴طاهریعباداله
۲۸۵صفریفرشاد
۲۸۶علیشاهیافسانه
۲۸۷بیگییاسمن
۲۸۸سوریستار
۲۸۹عباس زاده خبیصیمینا
۲۹۰حسن زاده قزلگجیرقیه
۲۹۱جعفربکلواعظم
۲۹۲غفاریامیرحسین
۲۹۳رضائی رشنودیسجاد
۲۹۴ایروانیعاطفه
۲۹۵کرمیشیوا
۲۹۶حسینیعاطفه السادات
۲۹۷رنجگرمعصومه
۲۹۸ناصری نیاسحر
۲۹۹قاسمیبهار
۳۰۰رفیعیمحمد
۳۰۱درویشی احمدیسیده فاطمه
۳۰۲مومنیشبنم
۳۰۳محمدییداله
۳۰۴اقائی شهربابکمهناز
۳۰۵زمانیمهدی
۳۰۶اسلام فرسحر
۳۰۷عبادالهیاسماعیل
۳۰۸حمیدیانمریم
۳۰۹عسکریفاطمه
۳۱۰فرهادی کلورمحمدرضا
۳۱۱عزت ابادی پورپیمان
۳۱۲نجاتیمهدی
۳۱۳چگنیمجید
۳۱۴موسویزهرا
۳۱۵رستمیبهزاد
۳۱۶نوربخشنیما
۳۱۷غظنفریپریا
۳۱۸حسنی کرجانرسول
۳۱۹عظیمیمهسا
۳۲۰شهرستانیمهدی
۳۲۱شفیعی امینعلیرضا
۳۲۲جمشیدینسرین
۳۲۳مهربانیمحمدتقی
۳۲۴طالبیاناحمد
۳۲۵میرزاخانیشیما
۳۲۶اشرف پورسیداحمد
۳۲۷مخلصیوحید
۳۲۸الهی نسبحسین
۳۲۹میرزاوندامیر
۳۳۰پوررضائی فشخامیمحمود
۳۳۱دادرسانمحمدرضا
۳۳۲غلامی کندریرضا
۳۳۳وحیدیعاطفه
۳۳۴علیزادهسارا
۳۳۵قزلباشمژگان
۳۳۶نوریهاشم
۳۳۷اصغریانمهدی
۳۳۸خردرنجبرپوریا
۳۳۹حبیبیلیلا
۳۴۰سلیمانی نیازهرا
۳۴۱یوسفی نژادمریم
۳۴۲عرب طاهرییاسمن
۳۴۳عبدیلیلا
۳۴۴ذبیحی سیفهادی
۳۴۵نظریرضا
۳۴۶منصوریمریم
۳۴۷فیض اله نژادیوسف
۳۴۸شهبازیسمیه
۳۴۹بابائی رضائیهلن
۳۵۰موسویسیدمحمد
۳۵۱الهوئی نظریمهدی
۳۵۲عظیمی کهنمحمد
۳۵۳محمودینگین
۳۵۴نجفعلی خوانساریزهرا
۳۵۵رهنماخلیفه لورضا
۳۵۶کشاورزاحمد
۳۵۷صفرلوامیرعلی
۳۵۸طلوعیصمد
۳۵۹مجلسینگار
۳۶۰ایلخانیمصطفی
۳۶۱جمشیدیشقایق
۳۶۲بهرامیبهنام
۳۶۳طاهرپورسیدیحدیثه سادات
۳۶۴اصفهانیبابک
۳۶۵قدیری روفچائیاعظم
۳۶۶غلامی متکیادریس
۳۶۷محمدیفاطمه
۳۶۸فتاح زادهمیرمحمد
۳۶۹احمدوندفاطمه
۳۷۰تقی خواجهمعصومه
۳۷۱تقی نژادرازلیقیاکرم
۳۷۲جعفریحسین
۳۷۳بزازسارا
۳۷۴نامداریعلیرضا
۳۷۵رضاییشهلا
۳۷۶قدیمی نورانمژده
۳۷۷پاشااکرم
۳۷۸حاجیانمحمدتقی
۳۷۹تاجیکهاله
۳۸۰جودی کلوزانمحمدرضا
۳۸۱خادمی دهکردیحسن
۳۸۲غفاریسیده لیلا
۳۸۳اقبالی بیدگلیفاطمه
۳۸۴جنابیانمرتضی
۳۸۵گردایت
۳۸۶منصوری مقدمرویا
۳۸۷احمدیزهرا
۳۸۸اردوخانیمرضیه
۳۸۹حجتیمهسا
۳۹۰زاپونیمصطفی
۳۹۱اکبریالهام
۳۹۲نصرابادیمحدثه
۳۹۳تقی پورفاطمه
۳۹۴قاسمی سعیدراحله
۳۹۵پوردشت مفردرضا
۳۹۶علی کرمیطیبه
۳۹۷فراحیسرونازسادات
۳۹۸عبدیسامان
۳۹۹دلالمنی بنین
۴۰۰نوروزینیما
۴۰۱فرخ نژادازاده
۴۰۲هادی امینمهرنوش
۴۰۳معصومیمحبوبه
۴۰۴رحیمیامید
۴۰۵امیریعهداله
۴۰۶نجفیعلی
۴۰۷حسینیراحله السادات
۴۰۸کسنویهرضا
۴۰۹تقی زاده نشلیحسن
۴۱۰باباافشاریسارا
۴۱۱کرمیشیرین
۴۱۲امره ئیمهدی
۴۱۳سخائیشمسی
۴۱۴عظیم خانیافسانه
۴۱۵رحمانیراضیه
۴۱۶ساوه ایسمانه
۴۱۷قطب الدینمهتاب
۴۱۸جوانمردیراحله
۴۱۹طریقی شایستهمحسن
۴۲۰مرادیزری
۴۲۱حجازیشکوه السادات
۴۲۲خدابنده لوفاطمه
۴۲۳هادی نیاغلامرضا
۴۲۴اسدیرویا
۴۲۵رحیمی شیخ احمدسمیه
۴۲۶خزائیمهنا
۴۲۷قنبریان اقمشهدیعلی
۴۲۸توکلینرگس
۴۲۹ولی زاده کولیوندمحمد
۴۳۰نجفیسمیه
۴۳۱شجاعیافسون
۴۳۲بیاتفاطمه
۴۳۳سلطانیهامهدی
۴۳۴رضائیمهدی
۴۳۵بهرامی نژادگوهر
۴۳۶مقدسیسمیه
۴۳۷کاتوزیانمریم
۴۳۸فقری قلی لاله علیایزدان
۴۳۹خدابنده ئیمریم
۴۴۰ابوالقاسمیمریم
۴۴۱نقدی بگیعلی
۴۴۲طالبیفاطمه
۴۴۳امیریمصطفی
۴۴۴نیازادهداود
۴۴۵قربانیعلی
۴۴۶سلیمانی علیائیمهدی
۴۴۷توانگردهقانمجتبی
۴۴۸قوتی گلفزانیفرحناز
۴۴۹نوروزیزهرا
۴۵۰ملکیمریم
۴۵۱پورغفورمهرانیحمیدرضا
۴۵۲وفائیمصطفی
۴۵۳اهیارشیا
۴۵۴میرشکاریمحمدرضا
۴۵۵کوه خیلحسین
۴۵۶هاشمی نیافریدون
۴۵۷اسمعیلیاکرم
۴۵۸زادنهالسحر
۴۵۹میردارمنصورپناهیهدی
۴۶۰جابریشهاب
۴۶۱رضویلیلا
۴۶۲خسروانی فراهانیندا
۴۶۳فارغیاحسان
۴۶۴نفریهمحمدعلی
۴۶۵کشاورزصبا
۴۶۶شکیب انصارینسرین
۴۶۷نیک مهرمهدیه
۴۶۸امین زارعسمانه
۴۶۹سوادیان کلورالهام
۴۷۰محبیغلامرضا
۴۷۱کشن زارعامیرمحمد
۴۷۲متقی سردهائیفاطمه
۴۷۳علی بابائیاحسان
۴۷۴زنجانیعلی
۴۷۵بذرافشانعلی
۴۷۶انصاریسیدمهدی
۴۷۷خیامی فردحمیده
۴۷۸ساجدی قره باباسیما
۴۷۹مجیدیان طالقانیمهتاب
۴۸۰طالبیسمیرا
۴۸۱غضنفریارش
۴۸۲پناهیطاهره
۴۸۳ناصری زادهفاطمه
۴۸۴کلانتریندا
۴۸۵رعیت زادهپگاه
۴۸۶محمدی هجرمریم
۴۸۷رستم پورثمرینپرویز
۴۸۸شعبانی عطارزهرا
۴۸۹مروتیحسین
۴۹۰صبوریامیر
۴۹۱محمدزادهفرشته
۴۹۲حامدهاشمیامیرمصطفی
۴۹۳علی مدارزهرا
۴۹۴امینی اماماکبر
۴۹۵ولیدیعلیرضا
۴۹۶کلهریمحمد
۴۹۷ترابی پورفخرالسادات
۴۹۸مهرنوازمحمد
۴۹۹باصفامحسن
۵۰۰رحمتیفائزه
۵۰۱کریم پورزینت
۵۰۲کیان ارثیمحمدحسن
۵۰۳رضائیمسعود
۵۰۴جمفرزین
۵۰۵اینانلوعلی
۵۰۶شریفی صدرمحسن
۵۰۷ملکیلیلا
۵۰۸فروغیبهزاد
۵۰۹داوری القومحمد
۵۱۰احمدیسیده زهرا
۵۱۱هاشم خانیسعید
۵۱۲اعتمادشفیعمعصومه
۵۱۳کردیمحمدرضا
۵۱۴عسگری نوجانیتارا
۵۱۵مهرگان معینسحر
۵۱۶چراغیکیارش
۵۱۷منصوریمهسا
۵۱۸جمالیرکسانا
۵۱۹ندائیمحسن
۵۲۰صدرنیاسعید
۵۲۱سلگیامیر
۵۲۲یاوریمرتضی
۵۲۳ناصری ورنوسفادرانیمحمد
۵۲۴قربانیتینا
۵۲۵نرگسیفاطمه
۵۲۶محمدیسیداحمد
۵۲۷احمدی کچکلوامیر
۵۲۸فیروزدهقانمحمدسینا
۵۲۹محمدمرادکرجینادیا
۵۳۰ولی زادهمعصومه
۵۳۱روستائیطیبه
۵۳۲شایگان فرالهام
۵۳۳حاجی عربمریم
۵۳۴جعفری نیامحمد
۵۳۵مهراب پورشاهپور
۵۳۶حیدریفرهاد
۵۳۷دروکیاحسان
۵۳۸اتشینرگس
۵۳۹شاه کندیزینب
۵۴۰هویدارضا
۵۴۱صادقیفرهاد
۵۴۲اجلالامیرعباس
۵۴۳قلی بیگیپری ناز
۵۴۴رستمیانی همت ابادکیانوش
۵۴۵نوذری گرمخانیاعظم
۵۴۶موسی کاظمی محمدیسیدمهدی
۵۴۷بامروتفرحناز
۵۴۸فتاحی باغجقازلیلا
۵۴۹رسول پورعلیرضا
۵۵۰رضائیمرضیه
۵۵۱موسوی میرکلائیسیدطه
۵۵۲شهپرشیوا
۵۵۳تاجیکزهرا
۵۵۴امینی زارعسیمین
۵۵۵زمانی هرگلانیاحمد
۵۵۶صیتییگانه
۵۵۷سعادتیعبداله
۵۵۸اقائی پورزهرا
۵۵۹فرهادیزهرا
۵۶۰رضائیامیرمحمد
۵۶۱صمندریبابک
۵۶۲صفریعلی
۵۶۳ماهیعلی اصغر
۵۶۴رستمیموسی
۵۶۵دادی قلاعیمنصوره
۵۶۶سپهوندزهرا
۵۶۷مشهدی اکبرینازیلا
۵۶۸مختاری رازلیقیامیررضا
۵۶۹خدابندهنسرین
۵۷۰درانیفاطمه
۵۷۱شعبانیحمید
۵۷۲موالیعادل
۵۷۳نخبه زارععلی

اسامی قبول شدگان در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ –  سهمیه ایثارگری

رتبهنام خانوادگینام
۱داسدارهما
۲عبدالملکیصبا
۳میرانسیده پریسا
۴محمدی زادهفاطمه
۵عبدالملکیمحسن
۶کیانسامان
۷محمدنظامیمهدی
۸کمالییاور
۹سالمیمحمد
۱۰شریفیمعصومه
۱۱گیویهمایون
۱۲توسلیانمحمدجواد
۱۳یوسفیپریسا
۱۴خانیمحمد
۱۵مهدی گماندشتامید
۱۶قمیعباس
۱۷زرگرعقیل
۱۸سلمانینسیم
۱۹قلی زادهعلیرضا
۲۰بیات ورچقیارش
۲۱قرشی زادهسیما
۲۲لاتیمینا
۲۳اویسی نیاعلیرضا
۲۴علائیلطف اله
۲۵میرغفاریفرنازالسادات
۲۶رحیمیمریم
۲۷خراسانی گرده کوهیفاطمه
۲۸عسکریمرتضی
۲۹امین پوربهروز
۳۰دهقانیحمیدرضا
۳۱بذرپورمحسن
۳۲رمضانی نورسمیرا
۳۳خمسهمحمد
۳۴کریمی سیلکانیزهرا
۳۵تیموریسیدکاظم
۳۶خسروی نژادامید
۳۷جوهریرامین
۳۸حسینی گلوجهسیدامین
۳۹بیگلری نادروحید
۴۰امیرپورمجتبی
۴۱پیکان حیرتیفرزانه
۴۲مروتیسعید
۴۳سالاریاکرم
۴۴محمدیحمید
۴۵حمیدیالهه
۴۶امیری فردحسین
۴۷فریدونیسارا
۴۸شمسامیربهادر
۴۹خردرنجبرنیلوفر
۵۰اشرفیمهدی
۵۱طاهری میرانیسیدمحمدرضا
۵۲مددی ورزقانیهاشم
۵۳قاجارمریم
۵۴حاجی پورمحمد
۵۵علیمرادیروشن
۵۶زعیمحمیدرضا
۵۷ادینه زادهفاطمه
۵۸کشاورزترکزهرا
۵۹جوادی نیاریمحمدجواد
۶۰مفاخریرویا
۶۱راقب املشیمعصومه
۶۲قاضی میرسعیدسیدمیثم
۶۳شاه بهرامیشاهین
۶۴اسدی حبیبعلی
۶۵جانفشانی عراقیحسین
۶۶رهبرزارعمه سیما
۶۷جعفریانامیرحسین
۶۸زارعیمحمدمهدی
۶۹کریمیرسول
۷۰گلیمهدی
۷۱محمدزادهمنصوره
۷۲نوروزپورمجید
۷۳سوریمژگان
۷۴رنجبران عین الدینرضا
۷۵امیدوارامیرحسین
۷۶احمدیانیس
۷۷علی اصغری صومعهمهدی
۷۸علیزادهعلی
۷۹موسویسیده طاهره
۸۰منوچهرابادینگار
۸۱کیاروستامحمدجواد
۸۲یعقوبیفریبا
۸۳هلالی ثانیزهرا
۸۴ملکوتی نژادشهرزاد
۸۵مرادیسعیده
۸۶غفاریمیثم
۸۷حاجی لورقیه
۸۸کریمی زاده مونهسارینا
۸۹جلدانیانعلی
۹۰فرج پورمحمد
۹۱امین دهقانزهرا
۹۲حاتمیجمیله
۹۳مردانیمحمود
۹۴عظیمیسحر
۹۵کاکوندفریبا
۹۶شیرازی خانمیریمهرداد
۹۷پیرعلیداود
۹۸باغبان پوراخونیویدا
۹۹حسین خانیمحمد
۱۰۰کابلیفرید

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا