اخبار آزمون هااخبار کانون ها

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری اردبیل

وکلاپرس– اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری اردبیل در تارنمای این کانون منتشر شد.

به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای دادگستری اردبیل اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ را بر اساس رتبه و بدون تفکیک سهمیه آزاد و ایثارگر منتشر کرده است.

زمان ثبت نام اینترنتی و برنامه زمانبندی متعاقباً از طریق سایت کانون و ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری اردبیل

دانلود پی دی اف اسامی

در اطلاعیه این کانون جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آمده است:

بسمه تعالی

ضمن تبریک، اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت مرداد ماه سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری اردبیل (سهمیه عادی و ایثارگر) به شرح زیر بر اساس حروف الفبا اعلام می گردد.

(زمان ثبت نام اینترنتی و برنامه زمانبندی متعاقباً از طریق سایت کانون و ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.)

مدارک لازم جهت ثبت نام که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

تمام کپی ها الزاماً در کاغذ A۴ به صورت یک رو تهیه و آماده گردد.

١-   چهار نسخه کپی تمام صفحات شناسنامه (یک نسخه برابر اصل شده)

٢-   چهار نسخه کپی کارت ملی (پشت و رو) در یک صفحه (یک نسخه برابر اصل شده)

٣-  چهار نسخه کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو) در یک صفحه (یک نسخه برابر اصل شده)

۴-   سه نسخه کپی دانشنامه کارشناسی (یک نسخه برابر اصل شده)

۵-   کارنامه سنجش

۶-   ارائه گواهی ایثارگری از سازمان مربوطه جهت احراز سهمیه به همراه دو نسخه کپی

٧-   ارائه ۶ قطعه عکس ۴×٣ آقایان با کت و خانم با پوشش مناسب (پشت نویسی شده کد ملی به همراه نام و نام خانوادگی)

  • ** جهت برابر با اصل مدارک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمائید.
  • *** در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی ناپیوسته مدرک کاردانی و کارشناسی به شرح فوق مورد نیاز خواهد بود.

کلیه پذیرفته شدگان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت نام سامانه ثنا اقدام نمایند چنانچه کسی که قبلاً سامانه ثنا ثبت نام شده نیازی به ثبت نام مجدد نیست.

توجه : پذیرش نهایی و صدور پروانه کارآموزی منوط به تکمیل مدارک، احراز شرایط و سایر موارد و تصویب و تایید آن توسط هیات مدیره کانون خواهد بود

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری اردبیل

ردیفنام خانوادگینامنام پدر
۱ابراهیم زاده صاحب دیوانمحمدحسین
۲ابراهیمی خانکندیسجادذیقم
۳اجاقیمحمدرضامحرم
۴احمدی چهل گز پریساعبدالعلی
۵اختری ساداتمیروحیدمیرحسن
۶اخلاقیسهیلاسیدمقصود
۷ادهم مراللومژگاناسد
۸ادیگوزلیفرامرزاحمد
۹اذردخت وحدانیحسینهوشنک
۱۰اذرمیرویاپرویز
۱۱ارشقیرضالطفعلی
۱۲ازادفرحروزعلی
۱۳استحکامییوسفسلمان
۱۴اسداللهی اقبلاغخدیجهذکرعلی
۱۵اسدزاده اقجه لوفهیمهنادر
۱۶اسدیعباساسف
۱۷اسکندرزادهرقیهطالب
۱۸اسکندرنژادایردموسیمحمدراغب
۱۹اسکندریناهیدکریم
۲۰اشرفی رادایرجداود
۲۱اصغریهادیحمزه
۲۲اصغری داشکسنالههرحمان
۲۳اصغریه لورقیهاسمعیل
۲۴اعیادی گیگلونداغلامعلی
۲۵اعیادی مغانلوطاهرجعفر
۲۶افتخاراردبیلیپیاممحمدرضا
۲۷اقاجان زاده خیاویمهراناقالار
۲۸اقازاده نیریمسعودناصر
۲۹اقائیرعنامحمد
۳۰ اقبالیابراهیممحمد
۳۱ اکبرزادزهرامحسن
۳۲ امیرزادهمیثمکامل
۳۳ اوجاقیصادقنادر
۳۴ اوجه مستعلی بگلوشیرینغلامرضا
۳۵ ایرانیناصربابا
۳۶ ایمانپورلعیاقربان
۳۷ ایمانیعلیبایرام
۳۸ ایمانی گیگلوعین الهایوب
۳۹ بابائیعسگرعلی
۴۰بابائی مرنیبهزادمحرم
۴۱باستانییلداغلامرضا
۴۲باقرپورمعصومهمحمدباقر
۴۳باقرزاده ثمرینمینامرسل
۴۴باقری ماجدویندمهدیدهقان
۴۵باوقارالیهصدرالدینبیوک اقا
۴۶بختیاری سنجبدلهعبداللهعزیز
۴۷بخشایش نیارقفرشادلطف اله
۴۸بخشی زاده ایمچه حسینعبدالحسین
۴۹بدریزهرایاور
۵۰برزگرجمالعلی
۵۱بشارتیبهارصداقتعلی
۵۲بشارتی ویندعزیزهصداقتعلی
۵۳بشیریاکبرگلعلی
۵۴بهروسیماخسرو
۵۵بهشتیرضاقدرت اله
۵۶پارساسعیدعلیرضا
۵۷پارساجعفرلو فرزانهمحمدعلی
۵۸پارسافر شبنمصمد
۵۹پرورشی صدیفنعمت
۶۰ پناهی جمادیلیلاجمال
۶۱ پناهی درگاهلوقاسمنجفقلی
۶۲ پناهی کریقرحیمعسکر
۶۳ پوراسگندرفاطمهداود
۶۴ پورجمال مغانلومریمجابر
۶۵ پورعالیاحمدعلی
۶۶ پیرنیاشیخ احمد ابراهیمعوض
۶۷ پیری تکلهحسنامیدعلی
۶۸ تشویقی نژادشیواعلی
۶۹ تقی زادهپریساعلی
۷۰ جاویدانعلییداله
۷۱جعفرزاده قره اغاج لوسفلیسیناکرامت
۷۲جعفریحمیدرضافیض اله
۷۳جعفری اقبلاغسمانهنورالدین
۷۴جلیل وندمیلادیداله
۷۵جلیل وندنیریهلنتورج
۷۶جوادیفریباقربانعلی
۷۷جوادی طالشمکائیل اردبیلسانازفریدون
۷۸جوادی طالشمیکائیل اردبیلالهامفریدون
۷۹جوادی کمپانیحسیناحمد
۸۰جوانمردسوسنکامل
۸۱جواهری پیراقومرضاراهب
۸۲جودی هادی بیگلومیناخدارحیم
۸۳جهانگیراوجقازعشرت سلدوز
۸۴جهانی علی مرادلورقیهپاپور
۸۵حسن زادهعباسیاشل
۸۶حسن زادههادیسیفعلی
۸۷حسین زاده ننه کرانشادیمنصور
۸۸حضرتی پیرالقیرزهرا بهروز
۸۹حقیمهدی مروت
۹۰خاکیساسان حسنعلی
۹۱خدادوست حور بابک نعمت
۹۲ خسرویملورینغلامرضا
۹۳ خسرویافسانهمنوچهر
۹۴ خلیل وندهیرامیررضاعلیرضا
۹۵ خلیلیپرستوناصر
۹۶ خیری گیگلوبهنامسیف اله
۹۷ دادگرناصرجلیل
۹۸ داودیمریممهدی
۹۹ داودی الهاشمسیده فریباسیداسماعیل
۱۰۰درخشان زاویههرمزنصرالله
۱۰۱دنیادیده دگرماندرقفرشادنصرت
۱۰۲دهریالنازعلی
۱۰۳دینداراظمارهنرگسحسن
۱۰۴راه نشینساسانحسن
۱۰۵راهی رضابیگلوایسانسالار
۱۰۶رجبیرسولرجب علی
۱۰۷رحمانی اقبلاغمینامحمدباقر
۱۰۸رحمتی زیوهمیلادگل اوغلان
۱۰۹رزاق زاده اردبیلیانمسعودمنصور
۱۱۰رزاقی کمی ابادلیلاداود
۱۱۱رزم طلب گندشمینحبیبهقاسم
۱۱۲رستم زادهعلیاصغر
۱۱۳رسول ابربکوهپریسایحیی
۱۱۴رسولیاسدسلیم
۱۱۵رسولی اصلرویاغلامرضا
۱۱۶رشیدتکلهارزوهاشم
۱۱۷رضائی خیارکفرزادعزیز
۱۱۸رفیعیعلیهوشنگ
۱۱۹روح زادههوشنگ ادی بیوک
۱۲۰رهبری ناهید هدایت
۱۲۱زارع احمدی صابر اکبر
۱۲۲زالی کره نابزیباحسین
۱۲۳سپهلیلامحرم
۱۲۴ سپهبابکسلیمان
۱۲۵ ستوده گبلورحیمکریم
۱۲۶ سرداریهانیهشاه دوست
۱۲۷ سرداری قوجه بیگلو پژمانشاه بخت
۱۲۸ سرداری قوجه بیگلوراحمارحم
۱۲۹ سلحشورافسانهفاضل
۱۳۰سیدعلی زادهزهرامیرحسن
۱۳۱ سیدی گورادل الهاممیرسلیم
۱۳۲ سیفیداورمحبوب
۱۳۳شادمان مرادلوسیامک بیوک
۱۳۴شاکردیماناکبرجابر
۱۳۵شاهرخیلیلاعزیز
۱۳۶شاهیالهامصبحعلی
۱۳۷شاهیافسانهطهماسب
۱۳۸شاهی گنزقالمیراکامل
۱۳۹شایان اصلامیرمحمد جمال
۱۴۰شکاری گوگ تپهمعصومهاحمد
۱۴۱شکری مغانلوشیواسواد
۱۴۲شهرزادنمینسپیدهلطیف
۱۴۳شیرین وندنصرابادامیناباسط
۱۴۴صادقیعلی اکبرانوشیروان
۱۴۵صبحیعباسعبداله
۱۴۶صفریرامینعلی
۱۴۷صمدزاده دویلیوسفمحمدعلی
۱۴۸عالی ساری نصیرلوقاسمقطاز
۱۴۹عباس زاده گرجانماریاحبیب اله
۱۵۰عباسیشیوایعقوب
۱۵۱عباسی قیوم حامد ناهید
۱۵۲عبدالعلی زاده ارش هوشنگ
۱۵۳عبداللهیامیراحد
۱۵۴عبداللهی سبلان کندی مرتضی بیوک
۱۵۵ عبدلی حمزه خانلومحمدغلام حسن
۱۵۶ عزیززادهپیامنریمان
۱۵۷ عزیززاده نیارنگینجعفر
۱۵۸ عزیزیعلیادریس
۱۵۹ عزیزیسعیدایاز
۱۶۰عزیزیلطیفمحمد
۱۶۱ علی پسندیسپیده سعید
۱۶۲ علی پورترزنقنویدرضوانعلی
۱۶۳ علی زاده زهراسعیدپاپور
۱۶۴علی زاده شورستانحبیبهعلی
۱۶۵علیزاده دگرماندرق عبدالهعارف
۱۶۶عیدیحامدفامیل
۱۶۷عیوض وندگبلوهاشماحمد
۱۶۸غفاری چنذانقرحمانحجت اله
۱۶۹غفاری سرقیناحمداله یار
۱۷۰غلامرضازاده خوجینفاطمهروایت
۱۷۱فاختهفرزانهمحمدحسن
۱۷۲فتحی زاده دریامان هادیکریم
۱۷۳فتحی کرکرقفردینفرامرز
۱۷۴فتحی گیلارلوبهزادبهنام
۱۷۵فرج زاده اجیرلوسجادمرشد
۱۷۶فرجی نیرمصدقهصداقت
۱۷۷فرزانهفردینعلی
۱۷۸فیاضی خانمحمد ناصراکبر
۱۷۹قاسم زادهشبنمحسین
۱۸۰قاسمزادهطاهرهبالااوغلان
۱۸۱خان اوغلانفیروزقاسمزاده
۱۸۲قدیر لیلا ساری
۱۸۳قربان زاده دویل علی فراهم
۱۸۴قربانی قره اغاجمهساعلی شیر
۱۸۵قنبریمحمداکبر
۱۸۶ قوسی علی ابادفرشتهرضاعلی
۱۸۷ قهرمانزادهسجادمختار
۱۸۸ قهرمانیاسماعیل محرم
۱۸۹ قهرمانی تپهفرهادشاپور
۱۹۰قهرمانی جعفرلوارزونادر
۱۹۱ کارگرعلی اصغرزکی
۱۹۲ کارگرسوهامیلادگل اوغلان
۱۹۳ کاظمیسوداصیاد
۱۹۴ کاظمی شام اسبی فاطمهافشین
۱۹۵کانازائینسیممصطفی
۱۹۶کرامتی زیوهاسلامقرداشعلی
۱۹۷کرمیفریدرحمت
۱۹۸کرمیمینافتح اله
۱۹۹کریمیپرویزامین
۲۰۰کمالی شلوه سفلیمحمدشکرعلی
۲۰۱کمالی گیگلوعظیمهرحیم
۲۰۲کیان پورصادقمحمد
۲۰۳گلی زادهامیننوزر
۲۰۴گنجی زارنجیزینبحسن
۲۰۵لشگریهاجرمحمدحسین
۲۰۶لطفی اذراقدرقمریمقدیر
۲۰۷لطفی بریسمحمدمرتضی
۲۰۸محرابی طالشمکائیلکامبیزبخشعلی
۲۰۹محمدزادفرهادحسین پاشا
۲۱۰محمدزادهنعمتاسداله
۲۱۱محمدصادقی جاهدایلارسهراب
۲۱۲عبدالرحیممهرانمحمدی
۲۱۳محمدی تیمور غلام
۲۱۴محمدی پریسا عزیز
۲۱۵ محمدی نقارهفاطمهایمان
۲۱۶ محمدی نقارهحسن اژدر
۲۱۷ مختارپورمحمداسد
۲۱۸ مرادیالمیرانصرت
۲۱۹ مرادی گیگلونیمارضا
۲۲۰مصطفائیفرزانهلطیف
۲۲۱ مظفری هشجین هادیعلی اوسط
۲۲۲ معصومیزهرامیرجعفر
۲۲۳ مکرمی جبه دار مهردادمختار
۲۲۴ ملکیانزاهدرحمت اله
۲۲۵ منصوریفرنوش فرهنک
۲۲۶موسوی پورشهلامیرابوالفضل
۲۲۷موسی زاده دابانلورضاافشار
۲۲۸موسی زاده سرقینعفتجبار
۲۲۹موسی نسب قوجه بگلوبهنازخیرالله
۲۳۰مولائی کوجنقعلیعزیز
۲۳۱مهدویملیحهابراهیم
۲۳۲میرزائی بنفشه درقارزویاور
۲۳۳میرزائی نمینامیرحسینمحمود
۲۳۴میکائیل پوریمهدیحسین
۲۳۵مینائیشهرامامین
۲۳۶نجفی قره قاسملوشیداعباداله
۲۳۷نجفی هاچه کندتازهیاسمنامیدعلی
۲۳۸نجیبی گهرازسیدحمیدسیدعلم
۲۳۹ندائیناصرحمزه
۲۴۰نصرتی ارشادسوداجعفر
۲۴۱نصیریتایمازایوب
۲۴۲نعمتی شهریورزهرامحمد
۲۴۳نوبخت نیارقلیلاعوض
۲۴۴نورافکن تکله محمد کریم
۲۴۵نوراللهی غلامرضا اکبر
۲۴۶ نورمحمدی خیاویرقیهحسین
۲۴۷ نوری زاده حاجی خواجه لوفاطمهفتح اله
۲۴۸ نویدپورساسان برات
۲۴۹ نیک بخت سرداری علییداله
۲۵۰نیکخواهسعیدشکراله
۲۵۱ واحدیرسول سعداله
۲۵۲ وحیدفرزادحسین
۲۵۳ وظیفه پشتکوه زهراداراب
۲۵۴ ولی زاده مقدمفریدکریم
۲۵۵ یاوریبهروزرشید
۲۵۶ یوسفیشمسعلی لطفعلی

منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اردبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا