قوانین و مقررات وکالت

اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

مصوب هیأت عمومی ۱400/03/06 – اصفهان

اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)

دانلود پی دی اف اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

مقدمه:

به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانون های وکلای دادگستری ایران و نیل به اهداف مقرر در این اساسنامه ” اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران” که در این اساسنامه اختصاراً اسکودا نامیده می شود، به شرح ذیل تشکیل می گردد:

ماده ۱– اسکودا موسسه ای است غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل متشکل از کانون های وکلای دادگستری به اسامی کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، کانون وکلای دادگستری فارس کهکیلویه و بویراحمد، کانون وکلای دادگستری اصفهان، کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، کانون وکلای دادگستری مازندران، کانون وکلای دادگستری خراسان، کانون وکلای دادگستری گیلان، کانون وکلای دادگستری قزوین، کانون وکلای دادگستری خوزستان، کانون وکلای دادگستری کرمانشاه، کانون وکلای دادگستری همدان، کانون وکلای دادگستری قم، کانون وکلای دادگستری کردستان، کانون وکلای دادگستری گلستان، کانون وکلای دادگستری اردبیل، کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، کانون وکلای دادگستری بوشهر، کانون وکلای دادگستری زنجان، کانون وکلای دادگستری لرستان، کانون وکلای دادگستری کرمان، کانون وکلای دادگستری البرز و کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری، کانون وکلای دادگستری ایلام، کانون وکلای دادگستری یزد، کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی، کانون وکلای دادگستری هرمزگان به مدت نامحدود تشکیل می شود. (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۲/۲۹- همدان)

تبصره: کانون های وکلای دادگستری که در آینده تأسیس گردند، با پذیرش این اساسنامه و پس از تقاضای عضویت و با تایید هیأت عمومی عضو اسکودا خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۲– تابعیت اسکودا ایرانی و مرکز آن شهر تهران است.

اهداف، اختیارات و وظایف:

ماده ۳– اهداف، اختیارات و وظایف اسکودا عبارت است از:

الف– تلاش برای حفظ و حراست از استقلال نهاد وکالت

ب- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون های وکلای دادگستری

پ- تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و سایر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و ارائه آن به مراجع ذیصلاح

ت– ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ – اصفهان)

ث– ارتقاء سطح دانش حقوقی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکالت با دست آوردهای علمی و حقوقی روز

ج– کوشش در جهت ایجاد و بهبود ساختار اداری و اجرایی و آموزشی و مدیریتی یکسان در کانون ها با به کارگیری استانداردهای لازم

چ–  انتشار نشریه و ایجاد رسانه دیداری و شنیداری و پایگاه خبری و اطلاع رسانی (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ – اصفهان)

ح– حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

خ–  برقراری ارتباط با سازمانهای بین المللی وکلا و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی

د– کوشش برای تحقق و تأمین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص

ذ–  برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت با تفویض نمایندگی از سوی کانون ها

ماده ۴- سرمایه اسکودا ده میلیون ریال است که تماما و نقدا پرداخت شده است.

ارکان:

ماده ۵- ارکان اسکودا عبارتند از:

– هیأت عمومی

– شورای اجرایی

 – هیأت رئیسه

– بازرس

هیأت عمومی:

ماده ۶- هیأت عمومی متشکل از اعضای اصلی و در غیاب آن ها اعضای علی البدل هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری می باشد که حداقل سالی دوبار به صورت حضوری و یا برخط تشکیل جلسه می دهد. مکان و زمان همایش توسط هیأت عمومی مشخص خواهد شد، مگر در خصوص تشکیل و نحوه همایش فوق العاده ک به تشخیص شورای اجرایی، زمان و مکان جلسه تعیین خواهد شد. دعوت به تشکیل جلسه هیأت عمومی همواره از طریق ارسال دعوت نامه به کانون های عضو و با ذکر دستور جلسه، با امضای رییس و در غیاب وی با امضاء یکی از نواب رئیس و با رعایت بیست روز فاصله از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست یا ارسال نمابر و ایمیل به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ – اصفهان)

تبصره ۱: بنا به درخواست حداقل یک سوم کانون های عضو و یا اکثریت اعضاء هیأت عمومی اسکودا، باید جلسات هیأت عمومی را تشکیل داد. (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ – اصفهان)

ماده ۷– جلسات هیأت عمومی با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می یابد. جلسات توسط یک نفر رئیس، دو نفر ناظر و یک منشی که از بین حاضرین با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند اداره خواهد شد. اتخاذ تصمیم همواره با اکثریت مطلق آراء افراد حاضر خواهد بود مگر در صورت انتخاب هیأت رئیسه اسکودا و بازرسان که در صورت عدم حصول این اکثریت در دور اول رای گیری، در دور دوم همان جلسه از بین حائزین اکثریت آراء به تعداد دو برابر مورد نیاز رأی گیری به عمل خواهد آمد و دارندگان بیشترین آراء در دور دوم منتخب سمت مذکور خواهند بود. در مورد انحلال اسکودا و تغییر و اصلاح اساسنامه و سلب عضویت اعضاء، جلسات با حضور سه چهارم اعضاء تشکیل و با اکثریت چهار پنجم آراء افراد حاضر اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره ۱: اعمال حق رای منوط به پرداخت حق عضویت است به استثنای کانون های جدید التاسیس که بلافاصله پس از پذیرش در اسکودا، در هیأت عمومی شرکت می کنند.

تبصره ۲: التزام و اجرای مصوبات اسکودا به همه کانون های عضو توصیه می شود و مصوبات آن در صورت تصویب در هیأت مدیره کانون ها، در حکم مصوبات و نظامات کانون است.

ماده ۸- هر یک از اعضای اصلی هیأت های مدیره کانون های عضو در هیأت عمومی یک رای و اعضای اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دو رای دارند. درصورتی که هر یک از آنان نتوانند در جلسه هیأت عمومی حاضر شوند یک نفر از اعضای علی البدل کانون متبوع فرد غایب با معرفی کانون به جای وی در هیأت عمومی حضور خواهند یافت.

ماده ۹- وظایف هیأت عمومی عبارت است از:

الف- تعیین خط مشی کلی و سیاست های اصلی و برنامه های راهبردی اسکودا (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ – اصفهان)

ب- انتخاب هیأت رئیسه و بازرسان اصلی و علی البدل اسکودا با رای مخفی برای مدت دو سال از بین کسانی که حداقل هشت سال تمام سابقه وکالت دادگستری دارند و همچنین عزل ایشان. انتخاب هیأت رئیسه و بازرس بیش از دو دوره متوالی ممنوع است.

تبصره ۱- عزل هر یک از اعضاء هیأت رئیسه در صورت عدم کفایت، به پیشنهاد دو سوم اعضاء شورای اجرایی و با حضور سه چهارم اعضاء هیأت عمومی و رأی چهار پنجم  افراد حاضر در هیأت عمومی امکان پذیر است. تفصیل  این امر به موجب آیین کار خواهد بود.

تبصره ۲– نحوه برگزاری انتخابات و زمان و مکان به موجب آیین کار تعیین می شود.

پ- تعیین میزان حق عضویت اعضاء و تصویب بودجه، ترازنامه و صورت مالی اسکودا.

ت- پذیرش و  سلب عضویت اعضا و تغییر و اصلاح اساسنامه و انحلال اسکودا.

شورای اجرایی:

ماده ۱۰- شورای اجرایی از اعضای هیأت رییسه اسکودا و نمایندگان کانون های عضو تشکیل می شود و اعضای آن عبارتند از سه نفر هیأت رییسه (رییس اسکودا و دو نفر نایب رییس اول و دوم به ترتیب تقدم آرا که هیأت عمومی انتخاب می کند)، دو نفر نماینده از کانون مرکز و از هر یک از سایر کانون ها یک نماینده.

تبصره: با تاسیس هر کانون و پذیرش عضویت آن در اسکودا یک عضو به شورای اجرایی اضافه خواهد شد.

ماده ۱۱- مدت عضویت نمایندگان کانون ها در شورای اجرایی دو سال است.

ماده ۱۲- اعضای شورای اجرایی باید حداقل دارای ۸ سال سابقه وکالت پایه یک یا ۴ سال وکالت و ۴ سال قضاوت باشند.

ماده ۱۳- در صورت استعفا یا عزل یا انعزال یا فوت نمایندگان کانون ها در شورای اجرایی، کانون مربوط نسبت به انتخاب عضو جدید و معرفی وی برای بقیه مدت اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۴- عضویت و شرکت در جلسات شورای اجرایی قابل تفویض به غیر نیست مگر به رئیس کانون متبوع عضو شورای اجرائی. سه بار غیبت متوالی یا پنج بار غیبت متناوب در جلسات شورای اجرایی باعث انعزال عضو غایب خواهد شد.

ماده ۱۵- جلسات شورای اجرایی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و توسط رییس و در غیاب وی یکی از نواب رییس تشکیل و اداره خواهد شد. اتخاذ تصمیم در شورا با اکثریت آرا بوده و در صورت تساوی آرا، رای عده ای که رییس جلسه جزء آن هاست معتبر خواهد بود. در غیاب هیأت رئیسه،  رئیس جلسه شورای اجرایی در همان جلسه انتخاب خواهد شد. (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ – اصفهان)

تبصره: در صورتی که  رئیس یا نواب رئیس، نماینده کانون خود در شورای اجرایی هم باشند تنها یک رای دارند.

ماده ۱۶- جلسات شورای اجرایی به درخواست رییس اسکودا یا اکثریت اعضای شورای اجرایی، حداقل ماهی یک بار و با ارسال دعوتنامه کتبی از طریق نمابر یا پست الکترونیکی و با رعایت فاصله ده روز تشکیل خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم دعوت شوری اجرایی توسط هیأت رئیسه، بازرس اقدام به دعوت از شورای اجرایی خواهد نمود. (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ – اصفهان)

ماده ۱۷- تصویب آیین نامه های اجرائی، مالی و تشکیلاتی مربوط به اسکودا و همچنین پیشنهاد دستور کار هیأت عمومی به عهده شورای اجرایی است.

 ماده ۱۸- چنانچه هیأت عمومی در مواعد مقرر تشکیل نشود، شورای اجرایی به انجام وظایف خود طبق اساسنامه ادامه خواهد داد.

هیأت رئیسه:

ماده ۱۹- هیأت رئیسه مرکب است از رئیس اسکودا و دو نائب رئیس به انتخاب هیأت عمومی. رئیس اسکودا، رئیس شورای اجرایی و نماینده قانونی اسکودا و مجری مصوبات هیأت عمومی و تصمیمات شورای اجرایی است. (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ – خوزستان)

تبصره: ترتیب و تقسیم کار هیأت رئیسه به موجب آیین کار خواهد بود.

ماده ۲۰- اسناد مالی و تعهد آور اسکودا با امضاء رئیس (و در غیاب وی با امضاء یکی از نواب رئیس) و خزانه دار همراه با مهر اسکودا معتبر خواهد بود.

ماده ۲۱- خزانه دار به پیشنهاد رئیس اسکودا و تصویب اکثریت شورای اجرائی تعیین می شود.

تبصره: وظایف خزانه دار به موجب آیین کار خواهد بود. (الحاقی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ – خوزستان)

ماده ۲۲- رئیس اسکودا و نواب رئیس و نمایندگان شورای اجرائی و بازرسان می توانند از خارج هیأت عمومی و هیأت های مدیره کانون ها انتخاب شوند.

ماده ۲۲ مکرر- شورای اجرایی بنا به ضرورت نسبت به تشکیل کمیسیون های تخصصی اقدام خواهد کرد. تعداد کمیسیون ها، تعداد اعضا، نحوه انتخاب و وظایف آن ها به موجب آیین کار خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ – خوزستان)

ماده ۲۳- در صورت استعفا یا عزل یا فوت یا معذوریت دیگر هر یک از اعضای هیأت رئیسه اسکودا، هیأت عمومی در اولین همایش یا جلسه فوق العاده حسب مورد نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقی مانده دوره و یا اتخاذ تصمیم اقدام خواهد کرد. در صورت معذوریت رئیس، کلیه وظایف و اختیارات وی تا انتخاب رئیس جدید به عهده نایب رئیس اول می باشد.

تبصره: بین نواب رئیس، کسی که دارای رأی بالاتر باشد نایب رئیس اول خواهد بود.

سال مالی و امور مالی:

ماده ۲۴- سال مالی اسکودا از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۲۵- منابع مالی اسکودا عبارت اند از:

– حق عضویت سالانه هر یک از کانون های وکلا طبق مصوبه هیأت عمومی اسکودا.

– هدایا و کمک های مالی مستمر و یا ادواری همکاران و کانون ها.

– درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و شهریه کلاس های آموزشی.

– درآمدهای اتفاقی اسکودا.

تبصره ۱: اعضای اسکودا و هیأت رئیسه و بازرس و نمایندگان شورای اجرایی حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه وجه یا مالی اعم از سرمایه یا سود عملکرد آن را ندارند.

تبصره ۲: انجام هرگونه معامله توسط هیأت رییسه و بازرسان و اعضای شورای اجرایی با اسکودا ممنوع است.

تبصره ۳: در صورت انحلال اسکودا کمیته ای مرکب از روسای کانون های عضو در مورد اموال اسکودا تصمیم گیری خواهد کرد.

تبصره ۴: در صورت اخراج اعضا از اسکودا هیچ سهمی از اموال اسکودا به عضو اخراج شده تعلق نخواهد گرفت.

بازرس:

ماده ۲۶- وظایف بازرس اسکودا عبارت است از:

الف- اظهار نظر درباره صحت و درستی  صورت دارایی اسکودا و صورت حساب دوره عملکرد شورای اجرایی

ب- اظهار نظر در خصوص صحت مطالب و اطلاعاتی که از طرف شورای اجرایی در اختیار هیأت عمومی گذاشته می شود

پ- نظارت و اظهار نظر در خصوص نحوه اجرای مصوبات هیأت عمومی و شورای اجرایی در اسکودا

ت- بررسی و ارزیابی میزان تحقق اهداف اسکودا

 تبصره: بازرس مکلف به ارائه گزارش دوره ای شش ماهه به هیأت عمومی در تمام موارد فوق است

ث- حضور در جلسات شورای اجرایی و هیأت عمومی بدون داشتن حق رای

تبصره- بازرس نباید همزمان نماینده کانون خود در شورای اجرایی باشد

ماده ۲۷- بازرس برای انجام وظایف خود مجاز خواهد بود هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و اطلاعات مربوط به اسکودا را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و حسب مورد نتیجه رسیدگی را در اظهارنظر خود منعکس نماید.

ماده ۲۸- این اساسنامه مشتمل بر بیست و هشت ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱ در شهر کرمان به تصویب هیأت عمومی اسکودا رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا