قوانین و مقرراتقوانین و مقررات وکالت

آیین‌ نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

به منظور هماهنگی و ایجاد رویه یکسان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی ، کارآموزان وکالت با استفاده از بند ب ماده ۶ قسمت اخیر ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری،‌ تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان بر اساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تایید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این آیین نامه بوسیله هیات مدیره تصویب خواهد شد .

ماده ۱ – داوطلبان ورود به شغل وکالت مکلف هستند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند اما تعیین محل اشتغال و کارآموزی در هر حال با کانون وکلا خواهد بود .

ماده ۲ – پذیرش درخواست انتقال منوط به وجود و احراز شرایط زیر است :

۱ -۲ – وجود ظرفیت در شهر مورد درخواست بر اساس مصوبه هیات مدیره و اینکه در شهر محل اشتغال متقاضی به تعداد لازم ، وکلای واجد شرایط ، به کار وکالت اشتغال داشته باشند .

۲ – ۲ – دایر بودن دفتر وکالت در شهر محل اشتغال و تمرکز فعالیت وکالتی موثر در محل مزبور.

تبصره – فعالیت وکالتی موثر بر اساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده در محل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط در خصوص انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری و عنداللزوم از طریق استعلامات مشخص خواهد شد .

۳ – ۲ – حداقل سابقه مورد نیاز برای پذیرش درخواست انتقال به شهر ارومیه ۵ سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان ۳ سال خواهد بود.

تبصره – درخواست انتقال موضوع ماده ۴ و بند های آن از شمول این بند خارج است .

۴- ۲- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی از درجه چهار به بالا و نداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ .

تبصره ۱ – در صورتی که تا پایان اجرای حکم قطعی از محکومیت های درجه چهار ۳ سال و درجه پنج ۴ سال و اجرای محکومیت موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶برای دفعه اول دو سال گذشته باشد ، اثر محکومیت فوق از نظر این آیین نامه منتفی تلقی خواهد شد .

تبصره ۲ – وکلایی که در شهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود ، برخلاف مفاد بند ۲-۲ ، فعالیت وکالتی خود را متمرکز کرده باشند در مدت تمرکز یا حداقل دو سال بعد از آن نمیتوانند برای آن شهرها تقاضای انتقال کنند .

ماده ۳ – در پذیرش تقاضاهای انتقال پس از احراز شرایط مذکور در ماده ۲ موارد زیر موثر خواهد بود .

 ۱- نداشتن سوء شهرت

 ۲- سابقه اشتغال به وکالت

 ۳ – نداشتن محکومیت جزایی

 ۴- همکاری با ارگان ها و کمیسیون های کانون

 ۵- سوالات اشتغال به وکالت در شهرهای محروم

 ۶- درج مقالات علمی در مجله کانون های وکلا و سایر مجلات تخصصی

 ۷- داشتن تالیفات علمی

 ۸- شرکت موثر در سمینارهای تخصصی

 ۹- قبول شدن در آزمونهای علمی و تخصصی ( در صورت برگزاری چنین آزمونهایی از طرف کانون وکلا )

 ۱۰- کمک های موثر در امور رفاهی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

 ۱۱- فعالیت موثر در پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت

 ۱۲- برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

ماده ۴

۴-۱- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یا فرزند یا پدر یا مادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند و این بیماری به تایید پزشکی قانونی برسد و امکان معالجه در استان محل اشتغال فراهم نباشد .

 تبصره – در مورد مشمولین این بند نقل و انتقال موقت برای مدت ۲ سال خواهد بود که این مدت در صورت ادامه بیماری قابل تمدید است .

۴-۲- در صورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد حقوق یا دکتری حقوق و یا سایر رشته های مذکور در قانون کیفیت اخذ پروانه پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه یا موسسه آموزشی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری ، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد . مدت انتقال هر بار برای یک سال می باشد . مشروط بر اینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل برای کارشناسی ارشد و پنج سال برای دوره دکتری تجاوز ننمایند . اینگونه تقاضاها بصورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد .

تبصره – تحصیل در سایر رشته ها در مقاطع عالی نیز یک بار در هر دوره تحصیلی مشمول امتیازات فوق است .

۳ – ۴- استخدام و اشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیات علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها و مراکز علمی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری ، در شهر مورد درخواست انتقال . دوره استخدام پیمانی و رسمی و آزمایشی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود .

ماده ۵ – تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین در نکاح دائم که هر دوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل و دیگری کارآموز باشد ، حسب تقاضای هر دو محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است .

ماده ۶ – پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه حکم کارگزینی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی یا امور اداری موسسه ذیربط امکان پذیر خواهد بود مشروط بر اینکه:

۶-۱- زوج کارمند رسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهاد های عمومی و دولتی باشد .

۶-۲- زوج کارمند رسمی بخش خصوصی و سه سال سابقه اشتغال به کار داشته باشد . کمیسیون پس از احراز شرایط ضمن موافقت مشروط به متقاضی اعلام می نماید که نسبت به جلب موافقت کانون متبوع خود اقدام نماید . در سایر موارد پس از بررسی و احراز شرایط توسط کمیسیون موضوع در هیات مدیره مطرح خواهد گردید .

ماده ۷- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادر یا فرزند آنان وکیل دادگستری باشد ، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است .

ماده ۸- جابجایی کارآموزان خانم فقط برای دوره کارآموزی به مرکز استان امکان پذیر است .

تبصره – در موارد خاص با تصویب هیات مدیره فقط برای یک بار ممکن است کارآموزی در ارومیه انجام شود.

ماده ۹- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از ۳ نفر عضو هیئت مدیره می باشد که به اکثریت آراء انتخاب می شوند و حداقل هر ۱۵ روز یک بار تشکیل جلسه خواهند داد . رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضا ها بوسیله کمیسیون الزامی است .

 تبصره – کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا و ردیف متقاضی گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود را جهت طرح در هیئت مدیره امضاء و اعلام می نماید .

ماده ۱۰- در صورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهر ارومیه به خارج از ارومیه و در سایر شهرهای حوزه کانون وکلای دادگستری آذربایجانغربی باشد و همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال بدلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا بصورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .

 این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۸ تبصره مورد تصویب قرار گرفت . از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره دوره های پیشین در این خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و کلیه نقل و انتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید بر اساس این آیین نامه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا