قوانین و مقرراتقوانین و مقررات وکالت

آیین‌ نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

آیین‌ نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

دانلود پی دی اف آیین‌نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

به منظور هماهنگی و ایجاد رویه یکسان در تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی، کارآموزان وکالت با استفاده از بند ب ماده ۶ قسمت اخیر ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری،‌ تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان بر اساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تایید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این آیین نامه بوسیله هیات مدیره تصویب خواهد شد.

ماده ۱ – داوطلبان ورود به شغل وکالت مکلف هستند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند اما تعیین محل اشتغال و کارآموزی در هر حال با کانون وکلا خواهد بود.

ماده ۲ – پذیرش درخواست انتقال منوط به وجود و احراز شرایط زیر است:

۱ -۲ – وجود ظرفیت در شهر مورد درخواست بر اساس مصوبه هیات مدیره و اینکه در شهر محل اشتغال متقاضی به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط، به کار وکالت اشتغال داشته باشند.

۲ – ۲ – دایر بودن دفتر وکالت در شهر محل اشتغال و تمرکز فعالیت وکالتی موثر در محل مزبور.

تبصره – فعالیت وکالتی موثر بر اساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده در محل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط در خصوص انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری و عنداللزوم از طریق استعلامات مشخص خواهد شد.

۳ – ۲ – حداقل سابقه مورد نیاز برای پذیرش درخواست انتقال به شهر ارومیه ۵ سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان ۳ سال خواهد بود.

تبصره – درخواست انتقال موضوع ماده ۴ و بند های آن از شمول این بند خارج است.

۴- ۲- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی از درجه چهار به بالا و نداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶.

تبصره ۱ – در صورتی که تا پایان اجرای حکم قطعی از محکومیت های درجه چهار ۳ سال و درجه پنج ۴ سال و اجرای محکومیت موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶برای دفعه اول دو سال گذشته باشد، اثر محکومیت فوق از نظر این آیین نامه منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره ۲ – وکلایی که در شهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند ۲-۲، فعالیت وکالتی خود را متمرکز کرده باشند در مدت تمرکز یا حداقل دو سال بعد از آن نمی توانند برای آن شهرها تقاضای انتقال کنند.

ماده ۳ – در پذیرش تقاضاهای انتقال پس از احراز شرایط مذکور در ماده ۲ موارد زیر موثر خواهد بود.

 ۱- نداشتن سوء شهرت

 ۲- سابقه اشتغال به وکالت

 ۳ – نداشتن محکومیت جزایی

 ۴- همکاری با ارگان ها و کمیسیون های کانون

 ۵- سوالات اشتغال به وکالت در شهرهای محروم

 ۶- درج مقالات علمی در مجله کانون های وکلا و سایر مجلات تخصصی

 ۷- داشتن تالیفات علمی

 ۸- شرکت موثر در سمینارهای تخصصی

 ۹- قبول شدن در آزمونهای علمی و تخصصی ( در صورت برگزاری چنین آزمونهایی از طرف کانون وکلا )

 ۱۰- کمک های موثر در امور رفاهی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

 ۱۱- فعالیت موثر در پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت

 ۱۲- برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

ماده ۴

۴-۱- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یا فرزند یا پدر یا مادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند و این بیماری به تایید پزشکی قانونی برسد و امکان معالجه در استان محل اشتغال فراهم نباشد.

 تبصره – در مورد مشمولین این بند نقل و انتقال موقت برای مدت ۲ سال خواهد بود که این مدت در صورت ادامه بیماری قابل تمدید است.

۴-۲- در صورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد حقوق یا دکتری حقوق و یا سایر رشته های مذکور در قانون کیفیت اخذ پروانه پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه یا موسسه آموزشی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر بار برای یک سال می باشد. مشروط بر اینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل برای کارشناسی ارشد و پنج سال برای دوره دکتری تجاوز ننمایند. اینگونه تقاضاها بصورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد.

تبصره – تحصیل در سایر رشته ها در مقاطع عالی نیز یک بار در هر دوره تحصیلی مشمول امتیازات فوق است.

۳ – ۴- استخدام و اشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیات علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها و مراکز علمی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، در شهر مورد درخواست انتقال. دوره استخدام پیمانی و رسمی و آزمایشی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

ماده ۵ – تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین در نکاح دائم که هر دوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل و دیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هر دو محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.

ماده ۶ – پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه حکم کارگزینی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی یا امور اداری موسسه ذیربط امکان پذیر خواهد بود مشروط بر اینکه:

۶-۱- زوج کارمند رسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهاد های عمومی و دولتی باشد.

۶-۲- زوج کارمند رسمی بخش خصوصی و سه سال سابقه اشتغال به کار داشته باشد. کمیسیون پس از احراز شرایط ضمن موافقت مشروط به متقاضی اعلام می نماید که نسبت به جلب موافقت کانون متبوع خود اقدام نماید. در سایر موارد پس از بررسی و احراز شرایط توسط کمیسیون موضوع در هیات مدیره مطرح خواهد گردید.

ماده ۷- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادر یا فرزند آنان وکیل دادگستری باشد، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده ۸- جابجایی کارآموزان خانم فقط برای دوره کارآموزی به مرکز استان امکان پذیر است.

تبصره – در موارد خاص با تصویب هیات مدیره فقط برای یک بار ممکن است کارآموزی در ارومیه انجام شود.

ماده ۹- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از ۳ نفر عضو هیئت مدیره می باشد که به اکثریت آراء انتخاب می شوند و حداقل هر ۱۵ روز یک بار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضا ها بوسیله کمیسیون الزامی است.

 تبصره – کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا و ردیف متقاضی گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود را جهت طرح در هیئت مدیره امضاء و اعلام می نماید.

ماده ۱۰- در صورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهر ارومیه به خارج از ارومیه و در سایر شهرهای حوزه کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی باشد و همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا بصورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

 این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۸ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره دوره های پیشین در این خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و کلیه نقل و انتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید بر اساس این آیین نامه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا