آیین نامه

آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی مصوب ۱۴۰۲

آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

شماره۵۱۱۰۵/ت۶۰۹۳۰هـ ۱۴۰۲/۳/۲۷

 • نهاد ریاست جمهوری
 • وزارت امور خارجه
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۱ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

۲ـ هدایای مصرفی: هدایایی که به طور معمول مصرفی است؛ از قبیل انواع خوراکی، عطر، لباس و پارچه که نگهداری آنها به صورت دائم در موزه ممکن نباشد و سایر اقلامی که به تشخیص مقام مجاز دارای ارزش ریالی یا ویژگی خاص موزه­ای نیستند و قابلیت فروش به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

۳ـ هدایای غیر مصرفی: اقلام با دوامی که بدون تغییر محسوس و از دست دادن ویژگی­های اصلی بتوان آنها را در موزه نگهداری کرد؛ از جمله هدایای منحصر به فرد و کتاب­های خطی که واجد جنبه موزه­ای یا ارزش ویژه فرهنگی هستند.

۴ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی: آثار ساخته و پرداخته دست هنرمندان و نخبگان کشور به نحوی که بیانگر دستاوردهای علمی و پیام آور فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی باشد و به ترتیبی انتخاب شوند که متناسب با جایگاه، ویژگی شخصی مقام خارجی، آداب و رسوم و برخورد متقابل کشور خارجی، دارای جنبه یادبود و یا نشان خاصی از کشور باشد.

۵ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین ­نامه.

۶ ـ سامانه: زیرسامانه‌‌ای ذیل پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا).

۷ـ مقام مجاز: رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزراء، رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی.

ماده۲ـ به منظور سیاستگذاری، طراحی و حمایت از تولید هدایا و ارتقاء ارزش فرهنگی، هنری و کیفیت هدایای موضوع این آیین‌نامه، کارگروهی با مسئولیت معاونت مراسم و تشریفات نهاد ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان وزارتخانه­های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیران مربوط و سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رییس سازمان یادشده و در صورت ضرورت با حضور دو نفر از متخصصین ذی­ربط به انتخاب مسئول کارگروه، تشکیل می­شود. گزارش اقدامات کارگروه در مقاطع زمانی شش ماهه به دفتر رییس‌جمهور ارائه می­شود.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.

ماده۳ـ به منظور ثبت و مستند سازی هدایای اعطایی به مقامات خارجی از سوی دستگاه‌های اجرایی و همچنین هدایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی از مقامات خارجی، سامانه‌ ثبت هدایای مقامات و کارکنان توسط نهاد ریاست جمهوری حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه اندازی و در دسترس دستگاه‌های اجرایی قرار می­گیرد. ثبت هدایای اعطایی و دریافتی باید با ذکر مشخصاتی از قبیل نام و عنوان مقام اعطاکننده و گیرنده هدیه، زمان، مکان و مناسبت اهدا انجام شود.

ماده۴ـ مقامات و کارکنان دستگاه­های اجرایی موظفند هرگونه هدیه مصرفی و غیر مصرفی مرتبط با مسئولیت شغلی را که مستقیماً از مقامات خارجی دریافت می­نمایند، به مقام مجاز یا مسئولین امر در دستگاه اجرایی مربوط تحویل دهند تا ضمن ثبت آن در سامانه، مطابق ضوابط این آیین­نامه اقدام گردد.

ماده۵ ـ هدایای اعطایی به رییس‌جمهور برای نگهداری به موزه هدایای نهاد ریاست جمهوری تحویل داده می­شود تا اقدامات لازم به منظور ثبت آنها در فهرست اموال دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

ماده۶ ـ اعطای هدایا به مقامات خارجی و یا دریافت هدایا از آنها توسط مقامات همتراز و یا اشخاصی که به نیابت از مقام، عهده ­دار ملاقات هستند، مجاز می­باشد و بر اساس قواعد رفتاری (پروتکل) بین­المللی و با توجه به سوابق تبادل هدایا که در سامانه ثبت شده است، پس از پایان دیدار انجام می شود.

ماده۷ـ رعایت ملاحظات امنیتی و ایمنی در خصوص هدایای دریافتی توسط مقامات و کارکنان دستگاه­های اجرایی ضروری است.

ماده۸ ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی غیر همتراز توسط رییس‌جمهور از نظر قیمت تابع مراتب و مبالغ زیر می­باشد:

 • ۱ـ نخست وزیران و شخصیت‌های هم­تراز؛ تا سقف معادل دو سکه بهار آزادی.
 • ۲ـ معاونان رییس‌جمهور، وزراء و شخصیت­های هم­تراز؛ تا سقف معادل یک سکه بهار آزادی.
 • ۳ـ سفیران، معاونان وزرا و شخصیت­های هم­تراز، تا سقف معادل نیم سکه بهار آزادی.
 • ۴ـ مدیران کل و سایر ملاقات شوندگان خارجی، تا سقف معادل ربع سکه بهار آزادی.

تبصره۱ـ هدایای اعطایی به مقامات خارجی از سوی معاون اول رییس‌جمهور تا سقف هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبالغ موضوع این ماده، از سوی سایر معاونان رییس‌جمهور، وزراء و شخصیت­های هم تراز تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ موضوع این ماده و از سوی سفیران، استانداران، معاونین وزرا و شخصیت­های هم تراز تا سقف سی درصد (۳۰%) مبالغ موضوع این ماده مجاز است.

تبصره۲ـ هدایایی که از سوی رییس‌جمهور به مقامات همتراز اعطا می­شود از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره۳ـ اهدای هدایا از سوی مقامات موضوع تبصره (۱) این ماده به رؤسای جمهور خارجی و شخصیت­های همتراز، تابع بند (۱) این ماده می­باشد.

ماده۹ـ وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی موظف است جُنگ (آلبوم‌)هایی از هدایای قابل اعطاء به مقامات خارجی که واجد شرایط موضوع ماده (۸) این آیین ­نامه باشند را به تفکیک مراتب مندرج در ردیف­های (۱) تا (۴) ماده مذکور با تأیید کارگروه تهیه نماید و اولین دوره آن را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

ماده۱۰ـ دستگاه­های اجرایی موظفند تمامی هدایای غیر مصرفی اعطایی به مقامات و کارکنان دولت را به موزه هدایا و نمایشگاه­های دائمی که به همین منظور در دستگاه‌های اجرایی دائر شده است، تحویل دهند تا در معرض دید عموم قرار گیرد. پذیرش هدایای مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می­شود و با اعلام به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فهرست اموال فرهنگی ـ تاریخی دولت حسب مورد از طریق سامانه جامع میراث فرهنگی (جام) به ثبت می­رسند.

ماده۱۱ـ هدایای مصرفی به تشخیص و مسئولیت مقام مجاز، تحویل اشخاص و یا نماینده آنها می‌گردد.

ماده۱۲ـ به منظور پرهیز از انباشت اقلام غیر موزه­ای در مخازن (شامل هدایایی که نشان و یا علامت خاصی از کشور خارجی ندارند، مناسب نگهداری و نمایش عمومی نیستند و یا شخص هدیه­گیرنده از تحویل گرفتن آن خودداری می­کند)، دستگاه اجرایی می‌تواند مطابق مقررات قانونی نسبت به فروش اقلام مذکور به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب خزانه­داری کل کشور واریز نماید.

ماده۱۳ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مکلف است هدایای اعطایی به مقامات ادوار گذشته که زیرنظر آن سازمان نگهداری می­شوند را به موزه نهاد ریاست جمهوری و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط مسترد نماید. این هدایا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت می‌گردد.

تبصره ـ نهاد ریاست جمهوری مکلف است از محل­های فعلی نگهداری این هدایا، برای حفظ و نگهداری آنها استفاده نماید. تغییر دستگاه بهره­ بردار اراضی محل نگهداری هدایای موضوع این ماده با پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

ماده۱۴ـ به منظور حفظ، نگهداری و نمایش عمومی هدایا، حق بهره ­برداری از ساختمان فعلی موزه هدایای ریاست جمهوری به ساختمان (۲۴۰) واقع در مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد مطابق ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به نهاد ریاست جمهوری واگذار می‌گردد.

ماده۱۵ـ آیین­ نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۷۴/ت۳۷۲هـ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و کلیه مقررات مغایر با این آیین‌نامه نسخ می­گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا