مجلس شورای اسلامی

لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳
مصوبه

لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳

لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟
گفت و گو

دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟

تبصره ذیل ماده ۴۸؛ از دیگر موانع برگزاری علنی دادگاه‌ها
دکمه بازگشت به بالا