فساد اداری

بررسی آثار و پیامدهای حقوقی قانون حمایت از گزارشگران فساد
یادداشت

بررسی آثار و پیامدهای حقوقی قانون حمایت از گزارشگران فساد

اشخاصی که موظف به گزارش یا تعقیب متهمان هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
دکمه بازگشت به بالا