فساد اداری

جزئیات قرارداد کرسنت به نقل از معاون حقوقی رئیس جمهور
اخبار دولت

جزئیات قرارداد کرسنت به نقل از معاون حقوقی رئیس جمهور

همه ادعاهای اعلام شده در فضای مجازی و سیاسی برای تشویش اذهان عمومی بوده و قابل پیگرد حقوقی است
دکمه بازگشت به بالا