شورای حل اختلاف

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه
رای

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه/خوانده بدوی در قامت تجدید نظرخواه مراتب اعتراض خویش را اعلام داشته و نقض دادنامه…
نظریه مشورتی درباره اخذ محکوم به توسط وکیل دادگستری
نظریه مشورتی

نظریه مشورتی درباره اخذ محکوم به توسط وکیل دادگستری

اگر در وکالتنامه تصریح شود وکیل حق اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، قابل پذیرش…
دکمه بازگشت به بالا