رأی دادگاه

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه
رای

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه

نمونه رای با موضوع مطالبه نفقه/خوانده بدوی در قامت تجدید نظرخواه مراتب اعتراض خویش را اعلام داشته و نقض دادنامه…
نمونه رای با موضوع تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه اسناد رسمی
رای دیوان عدالت اداری

نمونه رای با موضوع تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه اسناد رسمی

پیام رای: تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری، منوط به…
خلاصه دادنامه با موضوع جرم بودن وصول مطالبات طلبکار از بدهکار، بدون اذن وی
رای

خلاصه دادنامه با موضوع جرم بودن وصول مطالبات طلبکار از بدهکار، بدون اذن وی

پیام رای: وصول وجه از بدهکاران اشخاص ثالث با تمسک به دروغ گویی، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع…
دادنامه با موضوع اختلاف بر سر ثبت نام دامنه اینترنتی
رای

دادنامه با موضوع اختلاف بر سر ثبت نام دامنه اینترنتی

وکلاپرس ـ وکیل سیامک پاک‌باز رأیی را با موضوع دعوا بر سر دامنه‌ای با عنوان tax منتشر کرده است که طرف…
دکمه بازگشت به بالا