رأی دادگاه

نمونه رای با موضوع دخالت غیر مجاز در امر پزشکی
رای

نمونه رای با موضوع دخالت غیر مجاز در امر پزشکی

متهم: من یک اپراتور دندانساز ساده و عضو انجمن دندانسازی هستم
نمونه رای با موضوع شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل
رای

نمونه رای با موضوع شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل

با چاقویی که به مبلغ پانزده هزار تومان از نزدیک شاه چراغ خریده بودم
صدور قرار موقوفی تعقیب دو وکیل دادگستری نسبت به شکایت وزارت اقتصاد از ایشان
رای

صدور قرار موقوفی تعقیب دو وکیل دادگستری نسبت به شکایت وزارت اقتصاد از ایشان

پیام رسان توئیتر فضای رسمی کار در جمهوری اسلامی ایران محسوب نشده و فعالیت کارکنان دولت در آن جزو ساعت…
محل ارتکاب جرم اینترنتی بر اساس IP Address متهم، دادگاه صالح را معین می‌کند
رای

محل ارتکاب جرم اینترنتی بر اساس IP Address متهم، دادگاه صالح را معین می‌کند

نمونه رای با موضوع تعیین دادگاه صالح در رسیدگی  به جرایم اینترنتی بر اساس IP Address  رأی دادگاه بدوی در…
تصرف در ملک مشاع بدون اذن شرکاء تصرف عدوانی محسوب می‌شود
رای

تصرف در ملک مشاع بدون اذن شرکاء تصرف عدوانی محسوب می‌شود

نمونه رای با موضوع تصرف در ملک مشاع بدون اذن شرکاء  خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده ۱۷ نفر و…
دیوان عدالت اداری مصوبه الزام سازمان نظام روانشناسی به بارگذاری مجوز در درگاه ملی مجوزها را ابطال کرد
رای

دیوان عدالت اداری مصوبه الزام سازمان نظام روانشناسی به بارگذاری مجوز در درگاه ملی مجوزها را ابطال کرد

ابطال مصوبه الزام سازمان نظام روانشناسی به بارگذاری مجـوزهای صادره در درگاه ملی مجوزها تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲       شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۵۷۴ شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۳۴…
دکمه بازگشت به بالا