دادگاه صلح

۴ نوع امتیاز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده است
اخبار قوه قضاییه

۴ نوع امتیاز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده است

 قانون جدید شورا‌های حل اختلاف سرنوشت بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری را تعیین خواهد کرد
مقررات دادگاه صلح در آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳
اخبار

مقررات دادگاه صلح در آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳

وکلاپرس- در بخشی از آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف که در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ به تصویب رپیس قوه قضاپیه…
تشکیل دادگاه‌های صلح در سراسر کشور تا آذرماه
اخبار قوه قضاییه

تشکیل دادگاه‌های صلح در سراسر کشور تا آذرماه

دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است
دکمه بازگشت به بالا