دادگاه انتظامی قضات

دادنامه درباره ممنوعیت نامزدی مجدد عضو علی‌البدل هیأت مدیره(با دوبار سابقه عضویت متوالی) در انتخابات کانون وکلا
رای

دادنامه درباره ممنوعیت نامزدی مجدد عضو علی‌البدل هیأت مدیره(با دوبار سابقه عضویت متوالی) در انتخابات کانون وکلا

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۸۲۸-۸۲۷-۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات کلاسه پرونده: ۱۲۳۹/۱۴۰۱ الی…
دکمه بازگشت به بالا