حقوق مدنی

نمونه پرونده درخواست رأی وحدت رویه با موضوع تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ
رای

نمونه پرونده درخواست رأی وحدت رویه با موضوع تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار گزارش پرونده یک رأی وحدت رویه قضایی به موضوع تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل…
نمونه رأی با موضوع تخریب واحد آپارتمانی در قسمت پیلوت
رای

نمونه رأی با موضوع تخریب واحد آپارتمانی در قسمت پیلوت

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع تخریب واحد آپارتمانی در قسمت پیلوت و بررسی وضعیت…
نمونه رأی با موضوع اختلاف در مساحت مبیع
رای

نمونه رأی با موضوع اختلاف در مساحت مبیع

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع اختلاف در مساحت مبیع پرداخت و این مسئله را…
نمونه رأی با موضوع حق حبس در زمان انحلال عقد
رای

نمونه رأی با موضوع حق حبس در زمان انحلال عقد

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع حق حبس در زمان انحلال عقد پرداخت و نوشت:…
نمونه رأی با موضوع مطالبه نفقه گذشته زوجه
رای

نمونه رأی با موضوع مطالبه نفقه گذشته زوجه

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع مطالبه نفقه گذشته زوجه پرداخت و نوشت: قانون نفقه…
نمونه رأی با موضوع مقررات شهری و نقش آن در تخصیص قانون مدنی و محدودیت اراده
رای

نمونه رأی با موضوع مقررات شهری و نقش آن در تخصیص قانون مدنی و محدودیت اراده

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه درباره نقش مقررات شهری در محدودیت اراده و تخصیص قانون مدنی…
نمونه رأی درباره ضرورت استفاده از عنوان صحیح در دادخواست
رای

نمونه رأی درباره ضرورت استفاده از عنوان صحیح در دادخواست

وکلاپرس- شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی را به این دلیل که نباید درخواست خلع ید از…
دکمه بازگشت به بالا