حقوق رسانه

محل ارتکاب جرم اینترنتی بر اساس IP Address متهم، دادگاه صالح را معین می‌کند
رای

محل ارتکاب جرم اینترنتی بر اساس IP Address متهم، دادگاه صالح را معین می‌کند

نمونه رای با موضوع تعیین دادگاه صالح در رسیدگی  به جرایم اینترنتی بر اساس IP Address  رأی دادگاه بدوی در…
دکمه بازگشت به بالا