حجاب

آیا توقیف خودرو به سبب کشف حجاب قانونی است؟
دیدگاه

آیا توقیف خودرو به سبب کشف حجاب قانونی است؟

وکیل خرمشاهی، صفا و پوربابایی : توقیف خودرو به علت کشف حجاب با موازین قانونی مطابقت ندارد
دکمه بازگشت به بالا