تعرفه خدمات قضایی

تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی در سال ۱۴۰۳
آگاهی و آموزش حقوقی

تعرفه خدمات قضایی و هزینه دادرسی در سال ۱۴۰۳

وکلاپرس- جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، روز گذشته مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. بر…
دکمه بازگشت به بالا