اخبار صنفی

پایگاه خبری وکلاپرس به عنوان پایگاه خبری تخصصی، اخبار صنفی وکلای دادگستری ایران و کلیه اخبار حوزه حقوق و وکالت را پوشش می دهد.

اخبار صنفی- نظام صنفی

نظام صنفی مجموع قواعد و مقرراتی است که وظایف ، حدود و حقوق افراد و واحدهای‎ ‎صنفی و همچنین ساختار تشکیلات سازمانهای صنفی و سایر امور مرتبط با آنها را معین‎ ‎می سازد.

هدف عمده نظام صنفی در حقیقت سازمان دادن به حرفه های گوناگون به منظور‎ ‎ایجاد نظم و انضباط در بین صاحبان حرف و مشاغل و سهولت کنترل و نظارت از سوی دولت و‎ ‎نهایتا تامین منافع و مصالح عمومی اجتماع است .

اخبار صنفی- نظام صنفی خاص

نظامهای صنفی در حقوق ایران به نظ.ام‎ ‎صنفی ویژه یا خاص تقسیم می شوند. بسیاری از صنوف از لحاظ اهمیتی که دارند قانونگذار‎ ‎برای آنها اقدام به وضع قانون ویژه یا خاص نموده است

نظیر پزشکان، وکلای‎ ‎دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مهندسین ساختمان، سردفتران و دفتریاران اسناد‎ ‎رسمی. که از اینها به عنوان نظامهای صنفی ویژه یا خاص یاد می شود.

اخبار صنفی- نظام صنفی عمومی

سایر صنوف که از‎ ‎آنها به عنوان نظام صنفی عادی یاد خواهد شد تابع قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب و اصلاحیه ها و آیین نامه های اجرایی بعد از آن می باشند که در این‎ ‎قانون نیز از امور صنفی به عنوان یک خدمت عمومی یاد شده و سایر صنوف را که دارای‎ ‎قانون خاص هستند از این قانون مستثنی ساخته است

سازمان صنفی ناظم امور‎ ‎صنف یا حرفه در برابر اعضاء است و به این جهت از اختیاراتی برخوردار است که مهمترین‎ ‎آنها عبارتند از: صدور پروانهء اشتغال به حرفه، اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضاء،‎ ‎وضع آئین نامه های مربوط به حرفه و غیره

دکمه بازگشت به بالا