رای دیوان عدالت اداری

وکلاپرس- رای دیوان عدالت اداری به منظور یکدست شدن شعب دیوان عدالت اداری می باشد که صدور آن بر عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجعی شناخته می شود که به شکایت های افراد از نهادهای عمومی از قبیل شهرداری، دانشگاه ها، تامین اجتماعی و سایر سازمان های دولتی رسیدگی میکند.

به طور کلی چنانچه حقوق مردم توسط نهادهای دولتی و عمومی به هر دلیلی رعایت نشود مرجعی جهت رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است، این مرجع دیوان عدالت اداری نام دارد.

در اصل 173 قانون اساسی آمده است:

 «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌ نامه ‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه‌ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌ کند.»

هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل نماید.

وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

  • رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:.
    آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدون آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
  • صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
  • صدور رای ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.

رای دیوان عدالت اداری را در اینجا بخوانید⇓

دکمه بازگشت به بالا