اخبارویژه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور + متن جزییات

وکلاپرس– لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قالب ماده واحده و ۲۰ تبصره با مبلغ سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال (از حیث منابع و مصارف) منتشر شده است.

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ( ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

دانلود فایل پی دی اف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

فهرست مطالب لایحه بودجه ۱۴۰۱:

 • تبصره ماده واحده ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۱ – خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۲ – خلاصه درآمدها و هزینه های دولت در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۳ – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۴ – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۵ – درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۶ – برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل
 • جدول شماره ۷ – خلاصه بودجه دستگاه های اصلی
 • جدول شماره ۸ – برآورد تملک دارایی های مالی سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۹ – برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۱۰ – منابع و مصارف استان ها در سال ۱۴۰۱

۱۰ الف: جدول کلان منابع استانی در سال ۱۴۰۱
۱۰ب: جدول کلان مصارف استان ها در سال ۱۴۰۱
۱۰ج- جدول مصارف استانی در سال ۱۴۰۱
۱۰ د- طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی انتقالی به استان

 • جدول شماره ۱۱- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۱-۱۱ بودجه شرکت های دولتی ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۲-۱۱ بودجه بانک ها ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۳-۱۱ بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۰۱
 • جدول شماره ۱۳- اعتبارات موضوع -اعتبارات موضوع ماده (۲۹) قانون اجراس سیاست هاس کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سال ۱۴۰۱
 •  جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵)
 • جدول شماره ۲۱- اعتبارات موضوع پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع بند «ی» تبصره (۱))

منبع: شناسنامه قانون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا