شورای نگهبان

طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تایید شورای نگهبان رسید
اخبار

طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تایید شورای نگهبان رسید

نماینده حقوقی غیر وکیل توسط شرکت‌ها، تبعیت کانون وکلا از مصوبات هیأت مقررات زدایی و الزام به صدور و ابطال…
نظام نمایندگی وکلا با مداخله‌های استقلال سوز به محاق می رود
یادداشت

نظام نمایندگی وکلا با مداخله‌های استقلال سوز به محاق می رود

وکلاپرس- وکیل صالح نقره‌کار با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات هیات رییسه اسکودا، به مسئولیت دادگاه انتظامی و قلمرو…
دکمه بازگشت به بالا