رایویژه

دادگاه انتظامی قضات نتیجه انتخابات آنلاین کانون وکلای خراسان جنوبی را تأیید کرد

انتخابات اولین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی سال ۱۴۰۲ به صورت برخط برگزار شد.

وکلاپرس _ شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، نتیجه انتخابات اولین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی در بهمن ۱۴۰۲ را تأیید کرد.

به گزارش وکلاپرس، انتخابات اولین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی دوازده بهمن ۱۴۰۲ به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد و اشخاص زیر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره این کانون انتخاب شدند.

  • سمانه روغنی
  • محمد على طاهری بجد
  • علیرضا مومنی
  • سید حسن هاشمی
  • حمیدرضا نخعی کرقند
  • محمد یوسف ناصری فورگ
  • صادق موهبتی
  • علیرضا عزیزی

در نتیجه اعتراض یکی از وکلای دادگستری به روند برگزاری انتخابات، هیأت نظارت بر انتخابات در صحت نتیجه به دست آمده را تأیید کرد. با این وجود به تصمیم اتخاذی نیز اعتراض و درخواست تجدید نظر از دادگاه عالی انتظامی قضات شد.

دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ رأی صادر و صحت برگزاری انتخابات را تأیید کرد.

متن دادنامه

متن دادنامه به شرح زیر است:

دادنامه تایید نتیجه انتخابات آنلاین کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

هیأت دادرسان: آقایان اسد داروچی ، علی حبیبی مستشاران و دکتر علی امیری عضو معاون دادگاه

موضوع رسیدگی: اعتراض آقای سیدمهدی حسینی نسبت به تصمیم شماره ۱۵۲۶ – ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ هیأت نظارت بر انتخابات دوره اول هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان جنوبی

خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت قانونی تشکیل است. پرونده کلاسه -۲۰۰۶۶۷ در خصوص اعتراض آقای سیدمهدی حسینی وکیل پایه یک عضو کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نسبت به تصمیم شماره ۱۵۲۶ – ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ هیأت نظارت بر انتخابات دوره اول هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان جنوبی تحت نظر قرار دارد.

ادگاه بررسی محتویات پرونده و ملاحظه سوابق مرتبط به خصوص پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۴۳۰ الی ۰۲۰۰۳۵۹ موضوع دادنامه شماره ۵۷۹ الی ۵۹۵-۱۴۰۲/۱۰/۶ که به موجب آن در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب ۱۳۷۶ و ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ با احراز صلاحیت ۱۴ نفر از داوطلبین عضویت در هیأت مدیره دوره اول کانون وکلای دادگستری استان خراسان جنوبی مراتب طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸۴/۶۰۰/۱۰۰ – ۱۴۰۲/۱۰/۶- به رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اعلام و منعکس شده و نیز با قرائت متن لایحه اعتراضیه آقای سیدمهدی حسینی که به موجب نامه شماره ۱۵۶۵ – ۱۴۰۲/۱۲/۷ رئیس هیأت نظارت واصل و به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به این شعبه ارجاع شده و قرائت متن تصمیم معترض عنه و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی دادگاه»

به دلالت محتویات پرونده پس از اظهار نظر این دادگاه به شرح دادنامه شماره ۵۷۹ الی ۱۴۰۲/۱۰/۶-۵۹۵ دائر بر احراز صلاحیت چهارده نفر از داوطلبین عضویت در دوره اول هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان جنوبی و اعلام مراتب به رئیس هیأت نظارت بر انتخابات طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸۴/۶۰۰/۱ – ۱۴۰۲/۱۰/۶- که در اجرای تبصره یک ماده ۱۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری انجام گرفته و با تصویب و تجویز هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ مبنی بر برگزاری انتخابات اولین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان جنوبی به شیوه برخط و الکترونیکی و موکول کردن این امر به تصویب نهائی هیأت نظارت و تصویب و موافقت هیأت نظارت به شرح صورت جلسه منعکس در برگ ۲۰ پرونده مربوط به انتخابات، سرانجام انتخابات در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ برگزار گردیده و اسامی اعضای اصلی (۵ نفر) و علی البدل (۳ نفر) مشخص و اعلام شده

و با انقضاء فرجه قانونی مقرر در ماده ۲۴ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از ناحیه کاندیداهای تأیید صلاحیت شده کسی راجع به جریان انتخابات اعتراضی ننموده ولی جناب آقای سیدمهدی حسینی وکیل دادگستری با تقدیم لایحه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ با ذکر نکاتی و مطالبی دائر بر

۱- به حد نصاب قانونی (۶۰ نفر) نرسیدن تعداد وکلای مقیم استان خراسان جنوبی

۲- مشتمل بودن کانون وکلای خراسان بر وکلای خراسان رضوی و خراسان جنوبی

۳- ترکیب و نحوه انتخاب هیأت نظارت بر انتخابات

۴- تداخل زمانی انتخابات استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی

۵- خدشه بر برگزاری انتخابات به شیوه اینترنتی

۶- عدم انتشار آگهی راجع به انتخابات الکترونیکی،

به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض نموده است که رسیدگی به آن در اجرای ماده ۲۴ مرقوم توسط هیأت نظارت انجام گرفته و حسب تصمیم شماره ۱۵۲۶ – ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ راجع به هر یک از نکات اعلامی آقای سیدمهدی حسینی با استدلال لازم توضیح داده شده و سرانجام اعتراض وی مردود اعلام گردیده متعاقب آن مشارالیه به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ با طرح و تشریح همان نکات نسبت به تصمیم شماره فوق اعتراض نموده است.

دادگاه با توجه به مراتب و با لحاظ ادله و استدلال منعکس در تصمیم معترض عنه و با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مبنی بر تجویز برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات به صورت الکترونیکی یا برخط و مصوبه ۱۴۰۲/۱۱/۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی (کانون متولی برگزاری انتخابات) و نیز مصوبه هیأت نظارت و با توجه به سایر صورت جلسات هیأت نظارت در مجموع اعتراض نامبرده به نحوی نیست که خدشه ای نسبت به برگزاری انتخابات دوره اوّل هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان جنوبی وارد آورد.

لذا به استناد ماده ۲۵ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مرقوم اعتراض آقای سیدمهدی حسینی مردود اعلام می گردد. این رأی قطعی است.غ/

«شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات»

مستشاران

اسد داروچی

علی حبیبی

عضو معاون

دکتر علی امیری

بیشتر بخوانید:

تصویر دادنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا