آگاهی و آموزش حقوقی

روش های تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل

روش های تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل

فرم تبصره ماده ۱۰۰

تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (٨۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۱۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود.

این دسته از صاحبان مشاغل از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱٣٩۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می باشند.

بیشتر بخوانید:

تولید اظهار نامه پیش فرض

برای صاحبان مشاغلی که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی مودی بیش از نصاب مقرر باشد (۱۸) میلیارد تومان یا ۳۱ میلیارد تومان مشارکتی سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض بر اساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir می نماید. چنانچه مودیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن با حداقل فروش و درآمد و مالیات مشخصه شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان اظهارنامه کم ریسک بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای پذیرش اظهارنامه مالیاتی صادر و ابلاغ خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

صاحبان مشاغلی که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا